1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Östergötlands län
  4. Linköping
  5. A1832683
 
KARTA
Vi har fått förtroendet att till försäljning utbjuda fastigheterna Malma Lillgård och Malma Västergård belägna knappt en mil öster om Linköping

Till salu: Hus, Linköping


Rumbeskrivning: ENTRÉPLAN

Entréhall med plastmatta.

Salong/sal med trägolv och kakelugn.

Rum med plastmatta och kakelugn.

Rum med trägolv.

Kök med laminatgolv, vedspis, fullutrustat maskinellt. I anslutning finns ett matrum med laminatgolv.

Groventré med laminatgolv.

Tvättstuga med tvättmaskin och dusch, handfat och toalett.

ÖVRE PLAN

Möblerbar övre hall med plastmatta och utgång till balkong.

Två sovrum med trägolv.

Badrum med badkar, toalett och handfat.

Rum med äldre köksinredning, kan lätt göras om till ett sovrum.
Grund: Torpargrund/liten del källare
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Betongtegel
Fönster: 2-glas fönster
Vatten/avlopp: Djuborrad brunn, 3-kammar brunn
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Bergvärme med värmepump. Värmepumpen är placerad i groventrén.

Bilplats: Dubbelgarage.

Äldre loge/dräktighetsstall

Byggnad uppförd i trä, med tak av plåt, med en area om ca 869 m².
Innehållande 3 djupströbäddar, totalt 90 platser. Dessutom finns en avdelning för rekryteringsdjur. Strax nedanför finns en gjuten gödselplatta med väggar.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Slaktgrisstall

Byggnad uppförd 1997, med isolerade betongelement och tak av plåt. Innermått 21x33,6 meter. 2 avdelningar med 308 platser i varje avdelning. Under 2016 byttes all ventilation och elarmaturer i stallet.
Innehåller även foderkök med blandarkar och foderutrymme med koncentratsilos.
Personalutrymme med omklädningsrum, matrum med pentry och toalett.
Golvvärme i främre delarna av boxarna, samt personalutrymmet via vattenburen el.
Gödselbrunn, flytgödsel, strax nedanför med självfall, om ca 1100m³.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Suggstall

Byggnad uppförd 2003, med isolerade betongelement och tak av plåt. Innermått 25,2x49,5 meter. BB-avdelning med 44 boxar. Tillväxtavdelning med 480 platser.
Betäckningsavdelning med två djupströbäddar, á 44 platser i varje avdelning.
Dessutom finns galtboxar, rekryteringsboxar etc. Kontor och toalett.
Foderkök med blandarkar och två utvändiga silos.
Flytgödsel från BB och tillväxtavdelningarna, till en gödselbrunn om ca 2000 m³. Fastgödsel läggs på gödselplatta, strax intill.
Golvvärme med värmepump, som dels återvinner gödselvärmen samt jordvärmeslinga.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Maskinhall/foderlada

Byggnad uppförd, 2013-2014, i trä med tak av plåt och delvis gjuten platta. 5 stora portar med 5,5 meter invändig frihöjd. Del av hallen är förberedd för två djupströbäddar á 38 sinsuggor.
Mått ca 20x39,5 meter. Innehållande spannmålsmottagning med tippgrop, 24 m³, elevator 60 ton/h, rens och transportör ut till rundsilos. Rundsilon är en torksilo med omrörning, ca 1100 m³.
I anslutning till spannmålsmottagningen finns ett rum, förberett för foderberedning och foderkök.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Loge

Byggnad uppförd i trä med tak av eternit och gjuten platta. Innehållande tippgrop, elevator, dubbel satstork med varmluftspanna, utlastningsficka och lagringsfickor, med en total volym om ca 600 m³, samt ett planlager för ca 200 m³ spannmål. I övrigt används logen som maskin/halm förvaring.

Byggnaden är belägen på Malma 2:2.

Ladugård med BB-avdelning

Äldre byggnad uppförd med stenfot och trä, tak av eternit. Area ca 400 kvm. 32 grisningsboxar. Sluss till slaktgrisstallet. Flytgödsel till gödselbrunn om ca 2500 m³, gemensam med slaktgrisstallet.
Gödselplatta finns, används numera endast som extra fastgödsellagring.

Byggnaden är belägen på Malma 2:2.

Slaktgrisstall

Byggnad uppförd 2006, med isolerade betongelement och tak av plåt. Innermått 28,28x50,2 meter. BB-avdelning med 12 boxar. Tillväxtavdelning med 480 platser. 2 slaktgrisavdelningar med 840 platser.
Personalutrymme med dusch, wc och kontor.
Foderkök med blandarkar och kvarn. 3 utvändiga silos och en tank för blöta foderkomponenter.
Egen djupborrad brunn som förser ovan nämnda stall samt ladugården med BB-avdelningen, med vatten.
Vakuumutgödsling, flytgödsel, till gödselbrunn om ca 2500 m³.

Byggnaden är belägen på Malma 2:2.

"Västergårdslogen"

Äldre loge, uppförd i trä med tak av plåt, delvis gjuten platta. Verkstad med vikport. Maskinförvaring med två portar. I övrigt goda förrådsutrymmen.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Åkermark

Malma 1:2 och 2:2: Areal 60 ha enligt SAM-ansökan. Stödrätter för den överlåtna marken ingår i försäljningen. Mycket god arrondering, med alla skiften belägna precis kring gårdscentrumen, uppdelat i 5 skiften.
Jordarten sträcker sig från lättlera till mullrik styv lera, med goda avkastningsnivåer.
Markkartering har gjorts 2015.

Täckdikning skedde år 2007, 10,6 ha och 2009, 5 ha.

Övriga lantbruksuppgifter

Befintlig verksamhet är miilöprövad och erfoderliga tillstånd finns.

Andelar Häradsallmänning: Genomsnittlig utdelning senaste 3 åren är 29 412 kr, för båda fastigheterna.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-förmån: Malma 2:2: Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Vattentäkt,vattenledning; Officialservitut Väg(3 st)
Rättigheter-last: Malma 1:2: Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Väg

Malma 2:2: Officialservitut Vattentäkt,vattenledning; Officialservitut Väg Inskrivna servitut/Övr gravationer: Malma 1:2 Nyttjanderätt Tele, Nyttjanderätt Tele

Malma 2:2: Nyttjanderätt Tele Gemensamhetsanläggning: Malma 1:2: Linköping Malma S:1, Linköping Malma S:2, Linköping Malma S:3, Linköping Åkerbo Häradsallmänning S:1.
Skattetal: Mantal. 43/54.

Malma 2:2: Linköping Malma S:1, Linköping Malma S:2, Linköping Malma S:3, Linköping Åkerbo Häradsallmänning S:1.
Skattetal: Övrigt (sort saknas) 1 23/27 MTL. Planbestämmelser: Malma 1:2: Fornlämning (4 st)

Övrigt

Mangårdsbyggnaden Malma Västergård, är f.n. tom, men ägaren har för avsikt att hyra ut den under närmaste tiden.

På mark som ligger i anslutning till E4:an står en reklamskylt som ger en årlig intäkt på 15 000 kr exkl. moms.

Försäljningen kommer gå till på följande sätt:

Anbudsblankett lämnas, blankett finns under dokument på hemsidan eller maila direkt till fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, gustaf.eriksson@LFostgota.se. Detta skall ske senast 2016-11-21
Efter detta datum kommer fastighetsmäklaren kontakta anbudsgivarna för vidare bud/förhandling.

Besiktning och undersökningsplikt.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Besiktning kan ske vid visning eller efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheterna.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson dock för juridisk person.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Vi har fått förtroendet att till försäljning utbjuda fastigheterna Malma Lillgård och Malma Västergård belägna knappt en mil öster om Linköping

Till salu: Hus, Linköping

LINKÖPING

Till salu, Hus, 27 500 000 kr ,


Rumbeskrivning: ENTRÉPLAN

Entréhall med plastmatta.

Salong/sal med trägolv och kakelugn.

Rum med plastmatta och kakelugn.

Rum med trägolv.

Kök med laminatgolv, vedspis, fullutrustat maskinellt. I anslutning finns ett matrum med laminatgolv.

Groventré med laminatgolv.

Tvättstuga med tvättmaskin och dusch, handfat och toalett.

ÖVRE PLAN

Möblerbar övre hall med plastmatta och utgång till balkong.

Två sovrum med trägolv.

Badrum med badkar, toalett och handfat.

Rum med äldre köksinredning, kan lätt göras om till ett sovrum.
Grund: Torpargrund/liten del källare
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Betongtegel
Fönster: 2-glas fönster
Vatten/avlopp: Djuborrad brunn, 3-kammar brunn
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Bergvärme med värmepump. Värmepumpen är placerad i groventrén.

Bilplats: Dubbelgarage.

Äldre loge/dräktighetsstall

Byggnad uppförd i trä, med tak av plåt, med en area om ca 869 m².
Innehållande 3 djupströbäddar, totalt 90 platser. Dessutom finns en avdelning för rekryteringsdjur. Strax nedanför finns en gjuten gödselplatta med väggar.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Slaktgrisstall

Byggnad uppförd 1997, med isolerade betongelement och tak av plåt. Innermått 21x33,6 meter. 2 avdelningar med 308 platser i varje avdelning. Under 2016 byttes all ventilation och elarmaturer i stallet.
Innehåller även foderkök med blandarkar och foderutrymme med koncentratsilos.
Personalutrymme med omklädningsrum, matrum med pentry och toalett.
Golvvärme i främre delarna av boxarna, samt personalutrymmet via vattenburen el.
Gödselbrunn, flytgödsel, strax nedanför med självfall, om ca 1100m³.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Suggstall

Byggnad uppförd 2003, med isolerade betongelement och tak av plåt. Innermått 25,2x49,5 meter. BB-avdelning med 44 boxar. Tillväxtavdelning med 480 platser.
Betäckningsavdelning med två djupströbäddar, á 44 platser i varje avdelning.
Dessutom finns galtboxar, rekryteringsboxar etc. Kontor och toalett.
Foderkök med blandarkar och två utvändiga silos.
Flytgödsel från BB och tillväxtavdelningarna, till en gödselbrunn om ca 2000 m³. Fastgödsel läggs på gödselplatta, strax intill.
Golvvärme med värmepump, som dels återvinner gödselvärmen samt jordvärmeslinga.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Maskinhall/foderlada

Byggnad uppförd, 2013-2014, i trä med tak av plåt och delvis gjuten platta. 5 stora portar med 5,5 meter invändig frihöjd. Del av hallen är förberedd för två djupströbäddar á 38 sinsuggor.
Mått ca 20x39,5 meter. Innehållande spannmålsmottagning med tippgrop, 24 m³, elevator 60 ton/h, rens och transportör ut till rundsilos. Rundsilon är en torksilo med omrörning, ca 1100 m³.
I anslutning till spannmålsmottagningen finns ett rum, förberett för foderberedning och foderkök.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Loge

Byggnad uppförd i trä med tak av eternit och gjuten platta. Innehållande tippgrop, elevator, dubbel satstork med varmluftspanna, utlastningsficka och lagringsfickor, med en total volym om ca 600 m³, samt ett planlager för ca 200 m³ spannmål. I övrigt används logen som maskin/halm förvaring.

Byggnaden är belägen på Malma 2:2.

Ladugård med BB-avdelning

Äldre byggnad uppförd med stenfot och trä, tak av eternit. Area ca 400 kvm. 32 grisningsboxar. Sluss till slaktgrisstallet. Flytgödsel till gödselbrunn om ca 2500 m³, gemensam med slaktgrisstallet.
Gödselplatta finns, används numera endast som extra fastgödsellagring.

Byggnaden är belägen på Malma 2:2.

Slaktgrisstall

Byggnad uppförd 2006, med isolerade betongelement och tak av plåt. Innermått 28,28x50,2 meter. BB-avdelning med 12 boxar. Tillväxtavdelning med 480 platser. 2 slaktgrisavdelningar med 840 platser.
Personalutrymme med dusch, wc och kontor.
Foderkök med blandarkar och kvarn. 3 utvändiga silos och en tank för blöta foderkomponenter.
Egen djupborrad brunn som förser ovan nämnda stall samt ladugården med BB-avdelningen, med vatten.
Vakuumutgödsling, flytgödsel, till gödselbrunn om ca 2500 m³.

Byggnaden är belägen på Malma 2:2.

"Västergårdslogen"

Äldre loge, uppförd i trä med tak av plåt, delvis gjuten platta. Verkstad med vikport. Maskinförvaring med två portar. I övrigt goda förrådsutrymmen.

Byggnaden är belägen på Malma 1:2.

Åkermark

Malma 1:2 och 2:2: Areal 60 ha enligt SAM-ansökan. Stödrätter för den överlåtna marken ingår i försäljningen. Mycket god arrondering, med alla skiften belägna precis kring gårdscentrumen, uppdelat i 5 skiften.
Jordarten sträcker sig från lättlera till mullrik styv lera, med goda avkastningsnivåer.
Markkartering har gjorts 2015.

Täckdikning skedde år 2007, 10,6 ha och 2009, 5 ha.

Övriga lantbruksuppgifter

Befintlig verksamhet är miilöprövad och erfoderliga tillstånd finns.

Andelar Häradsallmänning: Genomsnittlig utdelning senaste 3 åren är 29 412 kr, för båda fastigheterna.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-förmån: Malma 2:2: Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Vattentäkt,vattenledning; Officialservitut Väg(3 st)
Rättigheter-last: Malma 1:2: Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Väg

Malma 2:2: Officialservitut Vattentäkt,vattenledning; Officialservitut Väg Inskrivna servitut/Övr gravationer: Malma 1:2 Nyttjanderätt Tele, Nyttjanderätt Tele

Malma 2:2: Nyttjanderätt Tele Gemensamhetsanläggning: Malma 1:2: Linköping Malma S:1, Linköping Malma S:2, Linköping Malma S:3, Linköping Åkerbo Häradsallmänning S:1.
Skattetal: Mantal. 43/54.

Malma 2:2: Linköping Malma S:1, Linköping Malma S:2, Linköping Malma S:3, Linköping Åkerbo Häradsallmänning S:1.
Skattetal: Övrigt (sort saknas) 1 23/27 MTL. Planbestämmelser: Malma 1:2: Fornlämning (4 st)

Övrigt

Mangårdsbyggnaden Malma Västergård, är f.n. tom, men ägaren har för avsikt att hyra ut den under närmaste tiden.

På mark som ligger i anslutning till E4:an står en reklamskylt som ger en årlig intäkt på 15 000 kr exkl. moms.

Försäljningen kommer gå till på följande sätt:

Anbudsblankett lämnas, blankett finns under dokument på hemsidan eller maila direkt till fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, gustaf.eriksson@LFostgota.se. Detta skall ske senast 2016-11-21
Efter detta datum kommer fastighetsmäklaren kontakta anbudsgivarna för vidare bud/förhandling.

Besiktning och undersökningsplikt.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Besiktning kan ske vid visning eller efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheterna.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson dock för juridisk person.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Linköping

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg