1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Östergötlands län
  4. Mjölby
  5. A1813634
 
KARTA
Strax utanför Mjölby, precis i brytningen mellan Östergötlands slätt och skogsbygder, är Stora Ljuna belägen

Till salu: Hus, Mjölby


Rumbeskrivning

ENTRÉPLAN

Entréhall med plastmatta.

Toalett med handfat och WC.

Kök med matplats, spis, fläkt, kyl och frys.

Matrum med öppen spis och trägolv.

Vardagsrum med trägolv.

Sovrum med trägolv.

Groventré och innanför finns ett duschutrymme.

ÖVRE PLAN

Övre hall/allrum med utgång till balkong.

Tre sovrum och två mindre rum (f.d. snedgarderober).

Badrum med badkar, handfat och WC.

KÄLLARPLAN

Matkällare.

Tvättstuga med tvättmaskin.
Grund: Källare/krypgrund
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Trä
Takbeklädnad: Taktegel
Fönster: 2-glas fönster
Ventilation: Självdrag
Vatten/avlopp: Djupborrad brunn(förser även Stora Ljuna 4:1 med vatten), dessutom finns en grävd källa bakom ladugården., 3-kammar brunn med infiltration
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Jordvärme

Övriga byggnader: Flygelbyggnad: Uppförd i trä med tak av tegel. Innehållande garage, trädgårdsförråd, f.d. pigstuga, och magasin på övervåningen.

Ladugård och loge

Byggnad uppförd i trä med tak av plåt. Innehåller bl.a. ett enklare stall med hästboxar, utrymme för gårdens tidigare köttdjursproduktion och höskulle.

Traktorgarage/verkstad

Byggnad uppförd i trä med tak av plåt, gjutet golv och två portar.

"Fårhus"

Använts till gårdens tidigare fårbesättning.

"Svinhus"

F.d. svinhus, idag används det som maskinförvaring.

"Såghus"

Skogsmark

Areal: 42 ha enligt fastighetstaxeringen, 49,9 ha enligt skogsbruksplanen.
Skogen består, enligt en nyupprättad plan, till 52% av tall, gran 23% och resterande, 25%, är lövskog. Total volym är uppskattad till ca 5271 m³sk och med en beräknad bonitet på 7 m³sk/ha/år. Utöver skogsarelen finns ett naturreservat om 3,1 ha. Se bilaga "Skogsbruksplan".

Impediment

Areal 3 ha enligt fastighetstaxeringen, 1,4 ha enligt skogsbruksplanen. Dessutom finns det ca 8 ha kärr/mosse enligt skogsbruksplanen.

Åkermark

Areal 41 ha enligt fastighetstaxeringen och arrendekontraktet. Åkermarken gränsar i huvudsak kring gårdscentrum och jordens beskaffenhet går från moränjordar, till riktig mulljord.
Det finns ett arrendekontrakt, om 3 år, på marken som löper fram till 2019-03-14. I detta ingår även 10 ha betesmark. Enligt arrendekontraktet skall stödrätterna återlämnas vid ett avslut på arrendekontraktet.

Betesmark

Areal 14 ha enligt fastighetstaxeringen, 10 ha enligt arrendekontraktet, se under åkermark.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Kraftledning Mm; Avtalsservitut Vattenledning. Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Vattenledning, Avtalsservitut Kraftledning. Gemensamhetsanläggning: Stora Ljuna 5:1: Boxholm Göstrings Häradsallmänning S:2, Boxholm Göstrings Häradsallmänning S:3, Mjölby Krakstad GA:1, Mjölby Stora Ljuna S:1.
Katthemmet 2:1: Mjölby Krakstad GA:1, Mjölby Lilla Gullstigen GA:1, Mjölby Stora Ljuna S:1. Planbestämmelser: Stora Ljuna 5:1: Fornlämning (14 st).
Katthemmet 2:1: Biotopskydd (2000-05-17) .

Övrigt

Invid E4, upplåts plats för reklamskylt (Burger King), med en årlig markhyra om 6250 kr exkl. moms.

Det finns en pågående lantmäteriförrättning på fastigheten Stora Ljuna 5:1: ca 850 m² mark har sålts till fastigheten Stora Ljuna 5:2.

Under oktober månad kommer nuvarande ägare ta ut ett nytt pantbrev på fastigheten, om 1 112 000 kr, så på tillträdesdagen kommer det finns pantbrev på totalt kr 1 767 000.

Försäljningen kommer gå till på följande sätt:

Anbudsblankett lämnas (blankett finns under dokument på hemsidan) eller maila direkt till fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, gustaf.eriksson@LFostgota.se. Detta skall ske senast 2016-10-17.
Efter detta datum kommer fastighetsmäklaren kontakta anbudsgivarna för vidare bud/förhandling.

Besiktning och undersökningsplikt
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Besiktning kan ske vid visning eller efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheterna.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson dock för juridisk person

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Strax utanför Mjölby, precis i brytningen mellan Östergötlands slätt och skogsbygder, är Stora Ljuna belägen

Till salu: Hus, Mjölby

MJÖLBY

Till salu, Hus, 11 800 000 kr ,


Rumbeskrivning

ENTRÉPLAN

Entréhall med plastmatta.

Toalett med handfat och WC.

Kök med matplats, spis, fläkt, kyl och frys.

Matrum med öppen spis och trägolv.

Vardagsrum med trägolv.

Sovrum med trägolv.

Groventré och innanför finns ett duschutrymme.

ÖVRE PLAN

Övre hall/allrum med utgång till balkong.

Tre sovrum och två mindre rum (f.d. snedgarderober).

Badrum med badkar, handfat och WC.

KÄLLARPLAN

Matkällare.

Tvättstuga med tvättmaskin.
Grund: Källare/krypgrund
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Trä
Takbeklädnad: Taktegel
Fönster: 2-glas fönster
Ventilation: Självdrag
Vatten/avlopp: Djupborrad brunn(förser även Stora Ljuna 4:1 med vatten), dessutom finns en grävd källa bakom ladugården., 3-kammar brunn med infiltration
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Jordvärme

Övriga byggnader: Flygelbyggnad: Uppförd i trä med tak av tegel. Innehållande garage, trädgårdsförråd, f.d. pigstuga, och magasin på övervåningen.

Ladugård och loge

Byggnad uppförd i trä med tak av plåt. Innehåller bl.a. ett enklare stall med hästboxar, utrymme för gårdens tidigare köttdjursproduktion och höskulle.

Traktorgarage/verkstad

Byggnad uppförd i trä med tak av plåt, gjutet golv och två portar.

"Fårhus"

Använts till gårdens tidigare fårbesättning.

"Svinhus"

F.d. svinhus, idag används det som maskinförvaring.

"Såghus"

Skogsmark

Areal: 42 ha enligt fastighetstaxeringen, 49,9 ha enligt skogsbruksplanen.
Skogen består, enligt en nyupprättad plan, till 52% av tall, gran 23% och resterande, 25%, är lövskog. Total volym är uppskattad till ca 5271 m³sk och med en beräknad bonitet på 7 m³sk/ha/år. Utöver skogsarelen finns ett naturreservat om 3,1 ha. Se bilaga "Skogsbruksplan".

Impediment

Areal 3 ha enligt fastighetstaxeringen, 1,4 ha enligt skogsbruksplanen. Dessutom finns det ca 8 ha kärr/mosse enligt skogsbruksplanen.

Åkermark

Areal 41 ha enligt fastighetstaxeringen och arrendekontraktet. Åkermarken gränsar i huvudsak kring gårdscentrum och jordens beskaffenhet går från moränjordar, till riktig mulljord.
Det finns ett arrendekontrakt, om 3 år, på marken som löper fram till 2019-03-14. I detta ingår även 10 ha betesmark. Enligt arrendekontraktet skall stödrätterna återlämnas vid ett avslut på arrendekontraktet.

Betesmark

Areal 14 ha enligt fastighetstaxeringen, 10 ha enligt arrendekontraktet, se under åkermark.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Kraftledning Mm; Avtalsservitut Vattenledning. Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Vattenledning, Avtalsservitut Kraftledning. Gemensamhetsanläggning: Stora Ljuna 5:1: Boxholm Göstrings Häradsallmänning S:2, Boxholm Göstrings Häradsallmänning S:3, Mjölby Krakstad GA:1, Mjölby Stora Ljuna S:1.
Katthemmet 2:1: Mjölby Krakstad GA:1, Mjölby Lilla Gullstigen GA:1, Mjölby Stora Ljuna S:1. Planbestämmelser: Stora Ljuna 5:1: Fornlämning (14 st).
Katthemmet 2:1: Biotopskydd (2000-05-17) .

Övrigt

Invid E4, upplåts plats för reklamskylt (Burger King), med en årlig markhyra om 6250 kr exkl. moms.

Det finns en pågående lantmäteriförrättning på fastigheten Stora Ljuna 5:1: ca 850 m² mark har sålts till fastigheten Stora Ljuna 5:2.

Under oktober månad kommer nuvarande ägare ta ut ett nytt pantbrev på fastigheten, om 1 112 000 kr, så på tillträdesdagen kommer det finns pantbrev på totalt kr 1 767 000.

Försäljningen kommer gå till på följande sätt:

Anbudsblankett lämnas (blankett finns under dokument på hemsidan) eller maila direkt till fastighetsmäklare Gustaf Eriksson, gustaf.eriksson@LFostgota.se. Detta skall ske senast 2016-10-17.
Efter detta datum kommer fastighetsmäklaren kontakta anbudsgivarna för vidare bud/förhandling.

Besiktning och undersökningsplikt
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Besiktning kan ske vid visning eller efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheterna.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson dock för juridisk person

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Mjölby

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg