1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Örebro län
  4. Hallsberg
  5. A1793558
 
KARTA
Tomt med sjönära läge intill Sottern i Hallsbergs kommun

Till salu: Hus, Hallsberg


Bygg ditt drömboende ett stenkast från sjön Sottern, båtplats ingår i köpet och badplats finns i närheten. Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns. På denna tomt får man bygga ett friliggande hus om max 300 kvm till en byggnadshöjd av en våning och med inredd vind till högsta höjd om 5,6 meter. Uthus får uppföras till en höjd om 2,5 meter.
Svennevad ligger i en gammal bygd mellan Pålsboda och Hjortkvarn vid sjön Sotterns utlopp i Hallsbergs kommun. Vägstrukturen runt fastigheten består i huvudvägnätet av väg 51 och den anslutande Billsgårdsvägen som är lokalgata. Högsta tillåtna hastigheten på väg 51 är 50 km/h utanför fastigheten.

- 1800 kvm (kan styckas till två), sluttningstomt från väg 51 mot Sottern
- kommunalt vatten och avlopp vid tomtgräns
- båtplats ingår

Inom området finns en detaljplan uppförd, se mer info i bifogat dokument. Detaljplanens syfte är att utöka byggrättigheten, så att den tillåtna byggnadsarean inte utgör ett hinder för att bo permanent inom området. Kommunalt vatten och avloppsnät är utbyggt inom området. Inom planområdet finns fritidsbostäder och bostäder med åretruntboende. Andelen bedöms vara ungefär hälften av varje.

Tomt med sjönära läge intill Sottern i Hallsbergs kommun

Till salu: Hus, Hallsberg

HALLSBERG

Till salu, Hus, ,


Bygg ditt drömboende ett stenkast från sjön Sottern, båtplats ingår i köpet och badplats finns i närheten. Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns. På denna tomt får man bygga ett friliggande hus om max 300 kvm till en byggnadshöjd av en våning och med inredd vind till högsta höjd om 5,6 meter. Uthus får uppföras till en höjd om 2,5 meter.
Svennevad ligger i en gammal bygd mellan Pålsboda och Hjortkvarn vid sjön Sotterns utlopp i Hallsbergs kommun. Vägstrukturen runt fastigheten består i huvudvägnätet av väg 51 och den anslutande Billsgårdsvägen som är lokalgata. Högsta tillåtna hastigheten på väg 51 är 50 km/h utanför fastigheten.

- 1800 kvm (kan styckas till två), sluttningstomt från väg 51 mot Sottern
- kommunalt vatten och avlopp vid tomtgräns
- båtplats ingår

Inom området finns en detaljplan uppförd, se mer info i bifogat dokument. Detaljplanens syfte är att utöka byggrättigheten, så att den tillåtna byggnadsarean inte utgör ett hinder för att bo permanent inom området. Kommunalt vatten och avloppsnät är utbyggt inom området. Inom planområdet finns fritidsbostäder och bostäder med åretruntboende. Andelen bedöms vara ungefär hälften av varje.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Hallsberg

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg