1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Västra Götalands län
  4. Alingsås
  5. A1783291
 
KARTA
Naturskön skogsfastighet med ca 900 m gräns i Stora Kroksjön

Till salu: Tomt, Alingsås


Gård - Skogsfastighet i Maryd, Alingsås - Bälinge

Naturskön skogsfastighet med ca 900 m gräns i Stora Kroksjön. Fastigheten är ca 55 hektar med ett virkesfföråd om ca 3 200 m³sk. Stora Kroksjön är en populär fiskesjö, sjön har förutom gädda, abborre och mört även inplanterade kräftor och regnbågsforell. Fastigheten har ett bra vägnät och en enkel byggnad intill sjön. Fastigheten har mark inom naturreservatet Hjortmarken, området är ca 13 hektar stort och beväxt med 50-årig barrskog. Områdets areal som tillhör Hjortmarken är inräknad i totalarealen men inte virkesförrådet. Enligt de handlingar som finns angående reservatet får skogen brukas men under samråd med berörd myndighet. Jakten är fri för köparen. Kontakta mäklaren för visning.

Visa mer

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan har fastigheten ett virkesförråd om ca 3 200 m³sk exklusive de ca 13,4 hektaren som tillhör Hjortmarken. Skogsbruksplanen är upprättad 2016 och finns under fliken "Mer information"

Vatten

Ca 5,2 hektar av fastigheten består av vatten. Dernna areal är inte medräknad i totalarealen.

Jakt

Jakten på fastigheten medföljer i köpet.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Ledning Mm; Officialservitut Väg
Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Tele; Officialservitut Väg i Samfälld Vägmark; Officialservitut Väg(2 st) Gemensamhetsanläggning: Alingsås Bredvikshults Häradsallmänning S:1, Alingsås Bälinge GA:3, Vårgårda Bredvikshults Häradsallmänning S:1.
Skattetal: Mantal. 1. Planbestämmelser: Naturreservat (2010-09-01) , Ytvattenskydd (1993-09-08)

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Naturskön skogsfastighet med ca 900 m gräns i Stora Kroksjön

Till salu: Tomt, Alingsås

ALINGSÅS

Till salu, Tomt, 4 000 000 kr ,


Gård - Skogsfastighet i Maryd, Alingsås - Bälinge

Naturskön skogsfastighet med ca 900 m gräns i Stora Kroksjön. Fastigheten är ca 55 hektar med ett virkesfföråd om ca 3 200 m³sk. Stora Kroksjön är en populär fiskesjö, sjön har förutom gädda, abborre och mört även inplanterade kräftor och regnbågsforell. Fastigheten har ett bra vägnät och en enkel byggnad intill sjön. Fastigheten har mark inom naturreservatet Hjortmarken, området är ca 13 hektar stort och beväxt med 50-årig barrskog. Områdets areal som tillhör Hjortmarken är inräknad i totalarealen men inte virkesförrådet. Enligt de handlingar som finns angående reservatet får skogen brukas men under samråd med berörd myndighet. Jakten är fri för köparen. Kontakta mäklaren för visning.

Visa mer

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan har fastigheten ett virkesförråd om ca 3 200 m³sk exklusive de ca 13,4 hektaren som tillhör Hjortmarken. Skogsbruksplanen är upprättad 2016 och finns under fliken "Mer information"

Vatten

Ca 5,2 hektar av fastigheten består av vatten. Dernna areal är inte medräknad i totalarealen.

Jakt

Jakten på fastigheten medföljer i köpet.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-förmån: Avtalsservitut Ledning Mm; Officialservitut Väg
Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Tele; Officialservitut Väg i Samfälld Vägmark; Officialservitut Väg(2 st) Gemensamhetsanläggning: Alingsås Bredvikshults Häradsallmänning S:1, Alingsås Bälinge GA:3, Vårgårda Bredvikshults Häradsallmänning S:1.
Skattetal: Mantal. 1. Planbestämmelser: Naturreservat (2010-09-01) , Ytvattenskydd (1993-09-08)

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Alingsås

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg