1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Gotlands län
  4. Gotland
  5. A1737811
 
KARTA
Äldre kalkstenshus 1½ plan med vinkelbyggnad

Till salu: Hus, Hemse, Gotland


Rumbeskrivning

Vardagsingång där man kommer in i den vinkelbyggda delen av huset. Här är det gamla brygghuset/sommarköket med den gamla brygghusgrytan och den gamla bakugnen. Till vänster finns en mindre kammare och en matkällare. Här finns också en trappa upp till det oinredda loftet.

Till höger är dörren som leder in i köket.

Ett avlångt kök med rostfri diskbänk med vitt kakel bakom. Vedspis med separat behållare för varmvatten. Släta, målade skåpluckor. Matplats för 4-5 personer. Skafferi och städskrubb. Linoleumgolv. 2 fönster. Från köket kommer man in till ett sovrum och till vardagsrummet.

Sovrum med golvmatta och tapet. Kakelugn (ej godkänd). Sovrummet ligger innanför köket. Finns även dörr till hallen vid bästingången.

Vardagsrum som ligger mellan köket och hallen vid bästingången. Kakelugn (ej godkänd). Golvmatta. 2 fönster.

Från gårdsplanen finns en stig genom den lummiga trädgården fram till bästingången. Bästingång med hall för avhängning. Äldre trägolv. Pardörr in från den överbyggda verandan. Här finns en dörr till trappan som går upp till övervåningen. Hallen ligger mellan vardagsrummet och salen.

Stor rymlig sal med ett vackert gammalt trägolv. Kakelugn (ej godkänd). Ett ljust rum med 4 fönster.

Stor oinredd vind över salen i den västra delen av huset.

Sovrum 1 som är över hallen. Med fönster mot gårdsplan. Kamin (funktion okänd).

Sovrum 2 liggermot den östra gaveln. Kamin (funktion okänd). Kattvind.

Över den vinkelbyggda delen av huset ligger en oinredd vind.
Från brygghuset finns en trappa upp till denna del.
Grundmur: Kalksten
Grund: Krypgrund, mindre källare
Stomme: Kalksten
Bjälklag: Trä
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Eternit
Fönster: 2-glasfönster
Ventilation: Självdrag
Vatten/avlopp: Enskilt vatten, grävd brunn, begränsad tillgång, Avlopp saknas
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Direktverkande el. Vedspis i köket, kakelugnar och kamin, måste kontrolleras innan användning
El, stammar: Äldre
Övrigt: Skorstenen till vedspisen är sotad och kontrollerad 2014-06-04.
Bostadshuset har renoveringsbehov

Ladugård

Äldre ladugård ca 400 m², byggd i kalksten/puts, trä med plåttak.
Äldre inredning. Lada med genomfart.
Vedbod. Höloft.
Mjölkrum byggt i trä med plåttak.

Garage/magasin

Garage/magasin ca 60 m², byggt i betonghålsten, trä med eternittak. Betonggolv.
3 portar.
Övervåningen har varit planlager för spannmål.

Åkermark

Åkermark areal enligt EU ansökan totalt 20,94 ha. Avviker mot taxeringen.

Totalt 20,94 ha varav ca 16 ha fastmark med lättler och ca 5 ha myrjord.
Inga stödrätter medföljer.

Åkerarealen är utarrenderad.

Skogsmark

Areal enligt taxeringsuppgifter, 21 ha.

Mestadels äldre tallskog.
På skifte 2 finns en del med yngre gallringsskog.
På skifte 4 som är ca 1 ha, ligger på Lojsta Hed där det är ungskog.

Skogsbruksplan saknas.

Skogsvård

Fastighetens behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Inga kända.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Övriga lantbruksuppgifter

Jakträtten är tillgänglig.

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Då fastigheten är en lantbruksfastighet belägen i glesbygd krävs förvärvstillstånd vid Länsstyrelssen. Kostnad 3.700 kr för privatperson. Om köparen redan är boende i glesbygd krävs inget förvärvstillstånd. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i objektbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Respektera ägarens önskemål om att anmäla er till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för visning av bostad och ekonomibyggnader. Visningstider på nätet eller via mäklaren. Spekulanter kan själv besöka åker och övriga skiften för att undersöka förhållanden gällande dessa marker på fastigheten. Gå ej i växande gröda. Observera och visa hänsyn för ev. betande djur. Skriftliga prospekt erhålles hos Länsförsäkringars kontor i Visby och Hemse.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Handpenning, 10 % av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknadet och resterande senast vid tillträdet. Besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Tillträde efter överenskommelse.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Tomrör För Fiberkabel Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avkomsträtt, Nyttjanderätt Område Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 41/192. Planbestämmelser: Fornlämning (3 st), Nybyggnadsförbud (1975-10-20)

Övrigt

Bostadshuset har renoveringsbehov.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Äldre kalkstenshus 1½ plan med vinkelbyggnad

Till salu: Hus, Hemse, Gotland

HEMSE, GOTLAND

Till salu, Hus, 3 000 000 kr ,


Rumbeskrivning

Vardagsingång där man kommer in i den vinkelbyggda delen av huset. Här är det gamla brygghuset/sommarköket med den gamla brygghusgrytan och den gamla bakugnen. Till vänster finns en mindre kammare och en matkällare. Här finns också en trappa upp till det oinredda loftet.

Till höger är dörren som leder in i köket.

Ett avlångt kök med rostfri diskbänk med vitt kakel bakom. Vedspis med separat behållare för varmvatten. Släta, målade skåpluckor. Matplats för 4-5 personer. Skafferi och städskrubb. Linoleumgolv. 2 fönster. Från köket kommer man in till ett sovrum och till vardagsrummet.

Sovrum med golvmatta och tapet. Kakelugn (ej godkänd). Sovrummet ligger innanför köket. Finns även dörr till hallen vid bästingången.

Vardagsrum som ligger mellan köket och hallen vid bästingången. Kakelugn (ej godkänd). Golvmatta. 2 fönster.

Från gårdsplanen finns en stig genom den lummiga trädgården fram till bästingången. Bästingång med hall för avhängning. Äldre trägolv. Pardörr in från den överbyggda verandan. Här finns en dörr till trappan som går upp till övervåningen. Hallen ligger mellan vardagsrummet och salen.

Stor rymlig sal med ett vackert gammalt trägolv. Kakelugn (ej godkänd). Ett ljust rum med 4 fönster.

Stor oinredd vind över salen i den västra delen av huset.

Sovrum 1 som är över hallen. Med fönster mot gårdsplan. Kamin (funktion okänd).

Sovrum 2 liggermot den östra gaveln. Kamin (funktion okänd). Kattvind.

Över den vinkelbyggda delen av huset ligger en oinredd vind.
Från brygghuset finns en trappa upp till denna del.
Grundmur: Kalksten
Grund: Krypgrund, mindre källare
Stomme: Kalksten
Bjälklag: Trä
Fasad: Puts
Takbeklädnad: Eternit
Fönster: 2-glasfönster
Ventilation: Självdrag
Vatten/avlopp: Enskilt vatten, grävd brunn, begränsad tillgång, Avlopp saknas
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Direktverkande el. Vedspis i köket, kakelugnar och kamin, måste kontrolleras innan användning
El, stammar: Äldre
Övrigt: Skorstenen till vedspisen är sotad och kontrollerad 2014-06-04.
Bostadshuset har renoveringsbehov

Ladugård

Äldre ladugård ca 400 m², byggd i kalksten/puts, trä med plåttak.
Äldre inredning. Lada med genomfart.
Vedbod. Höloft.
Mjölkrum byggt i trä med plåttak.

Garage/magasin

Garage/magasin ca 60 m², byggt i betonghålsten, trä med eternittak. Betonggolv.
3 portar.
Övervåningen har varit planlager för spannmål.

Åkermark

Åkermark areal enligt EU ansökan totalt 20,94 ha. Avviker mot taxeringen.

Totalt 20,94 ha varav ca 16 ha fastmark med lättler och ca 5 ha myrjord.
Inga stödrätter medföljer.

Åkerarealen är utarrenderad.

Skogsmark

Areal enligt taxeringsuppgifter, 21 ha.

Mestadels äldre tallskog.
På skifte 2 finns en del med yngre gallringsskog.
På skifte 4 som är ca 1 ha, ligger på Lojsta Hed där det är ungskog.

Skogsbruksplan saknas.

Skogsvård

Fastighetens behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Inga kända.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Övriga lantbruksuppgifter

Jakträtten är tillgänglig.

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Då fastigheten är en lantbruksfastighet belägen i glesbygd krävs förvärvstillstånd vid Länsstyrelssen. Kostnad 3.700 kr för privatperson. Om köparen redan är boende i glesbygd krävs inget förvärvstillstånd. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i objektbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Respektera ägarens önskemål om att anmäla er till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för visning av bostad och ekonomibyggnader. Visningstider på nätet eller via mäklaren. Spekulanter kan själv besöka åker och övriga skiften för att undersöka förhållanden gällande dessa marker på fastigheten. Gå ej i växande gröda. Observera och visa hänsyn för ev. betande djur. Skriftliga prospekt erhålles hos Länsförsäkringars kontor i Visby och Hemse.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Handpenning, 10 % av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknadet och resterande senast vid tillträdet. Besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Tillträde efter överenskommelse.

Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-last: Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Tomrör För Fiberkabel Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avkomsträtt, Nyttjanderätt Område Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 41/192. Planbestämmelser: Fornlämning (3 st), Nybyggnadsförbud (1975-10-20)

Övrigt

Bostadshuset har renoveringsbehov.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Gotland

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg