1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Västra Götalands län
  4. Orust
  5. A1656079
 
KARTA
Villa till salu i Orust - Ellös - Orust

Till salu: Hus på 601 m², Orust


Interiör

Allmän beskrivning
Planförslaget:

Detaljplan: http://www.orust.se/download/18.683f54f5141ef4b89fc4ede/1385724330873/311-043+Morlanda-Sl%C3%A4tthult+2%3A72+Planbeskrivning.pdf

Planbeskrivning: http://docplayer.se/6570902-Morlanda-slatthult-2-72-m-fl-planbeskrivning-ellos-orust-kommun-vastra-gotalands-lan-detaljplan-for-del-av.html

Fastighetsmäklaren informerar
Vår roll som fastighetsmäklare är att objektivt förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna information. Bud som kommer in före kontraktsskrivning måste vi förmedla till säljaren för att låta säljaren fatta alla beslut. Köpet är således inte klart förrän kontraktet är påskrivet. Köpare och säljare har enligt lag rätt att, när uppdraget slutförts, få en skriftlig budhistorik över samtliga angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp.

Fakta

Byggnad

ByggnadstypTomt inom detaljplan

Övrig bostadFastigheten utgörs av en plansprängd tomt.

Statlig fastighetsskatt:
Den statliga fastighetsskatten är på 1.0 % av taxeringsvärdet för obebyggd tomtmark. Uppförs en byggnad på fastigheten betalar man istället en kommunal fastighetsavgift fr.o.m året efter byggnaden står färdig.

Kommunal fastighetsavgift:
Nybyggda bostäder är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Övriga byggnaderPlanförslaget

Inom planområdet föreslås en utbyggnad av 10 småhus på friköpta tomter,
uppdelat i tre olika bebyggelsegrupper. Antalet tomter har, jämfört med
programförslaget, reducerats från 12 till 10.

För flertalet tomter inom planområdet tillåts en byggnadshöjd på 5-6 meter
för bostadshus. Denna byggnadshöjd medger uppförande av traditionella
1½-planshus med eller utan förhöjt väggliv alternativt enplanshus med eller
utan suterrängvåning.

Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor uppföras
till maximalt 1/3 av fasadens längd.

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter.

För två tomter i nordost medges en byggnadshöjd på 6,5 meter vilket innebär att två fulla våningar medges. Husen på dessa tomter får stöd i berget bakom
vilket motiverar att en högre byggnadshöjd kan tillåtas här.

För att förbättra möjligheten till utblickar för den
mittersta av dessa tomter har prickad mark införts mellan de båda byggrätterna
på motsatt sidan av gatan.

Inom några av tomterna inom planområdet är det, med hänsyn till terräng-
ens lutning och lokalgatans höjd, mest lämpligt att uppföra suterränghus
alternativt hus med sammansatta byggnadskroppar på olika nivåer.

Beroende på storlek och nivåförhållanden
a inom respektive tomt tillåts olika byggnadsareor för huvudbyggnaden på fastigheten. Den största tillåtna byggnads arean inom respektive fastig
het har satts till 100, 115 respektive 130 m². Utöver angiven största tillåt
na byggnadsarea för huvudbyggnad inom respektive fastighet får också en
mindre tillbyggnad på maximalt 20 m² uppföras i ett plan, t ex en veranda, ett inglasat uterum etc.

Komplement-byggnad (garage, förråd, gäststuga) om maximalt 30 m² får uppföras inom respektive fastighet. Högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet får uppföras.

Garage kan vara fristående, sammanbyggt med
huvudbyggnad eller integrerat i huvudbyggnaden. Om garage integreras i
huvudbyggnad (t ex suterränghus med garage i suterrängplan) ska garagets
byggnadsarea ingå i huvudbyggnadens. Detta innebär att om ett garage inte-
greras i huvudbyggnaden är den maximala arean för denna byggnad den-
samma som för huvudbyggnaden.

Om garage är sammanbyggt med huvud-byggnaden eller fristående får dess ar
ea uppgå till 30 m² utöver huvudbyggnadens area.

Huvudbyggnader ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns, i de fall
där byggrätten inte begränsas av prickad mark. Komplementbyggnader ska
placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns i de fall där inte byggrätten be-
gränsas av prickad mark. För vissa tomt
er styrs placeringen av komplement-byggnader genom att s.k. "plusmark" redovisas.

Taken på byggnaderna ska utformas som sadeltak eller sadeltak där nocken
förskjuts i höjdled för att ta upp nivå skillnader. Tillåten takvinkel för huvudbyggnad är 25-35°.
För komplement byggnad tillåts både sadeltak och pulpettak.

Största tillåtna takvinkel för sadeltak är 27° och för pulpettak 18°.

Se mer info på planbeskrivningen på nätet under Orust Kommun

TomtFrån anslutningspunkten på varje fastighet finns en sprängd kanal in mot mitten av respektive tomt för indragning av va och el/tele/fiber ledning.

FastighetsbeteckningMorlanda-Slätthult 2:90

Pantbrevssumma875.000 kr

Taxeringskod210

UpplåtelseformFriköpt

Vatten/avloppKommunalt vatten och avlopp framdraget till tomtgräns. Anslutnings avgiften är betald och ingår i köpeskillingen.

Fjärrvärmen är framdraget till tomtgränsen. För närvarande är anslutningsavgiftern 87.500 kr. Den fasta avgiften är 250 kr /månad. (2016-08-08) Anslutning till fjärrvärmenätet och drift krävs vid köp av fastigheten.
Anslutningsavgiften och driften betalas av köparen.

Samfällighet, gemensamhetsanl., servitut mmVägförening finns i området. (Ellös vägförening)

Länk till Ellös: http://www.foreningenellos.se/elloes.html

HissNej

EnergideklarationFinns för närvarande inte.

Datum-

Energiprestanda-

Klass-

Driftskostnad

Totalt enligt spec nedanC:a 1.200 kr/år med - personer i hushållet.

Uppvärmning-

Hushållsel-

Vatten/avlopp-

Sotning-

Väg/samfällighetsavgift1.200 kr

Renhållning-

Försäkring (exkl. lösöre)-

Övrigt-

Energiförbrukning-

Elleverantör-

Nätleverantör-

Kommentar-

Övrig bostad

Detaljplan Ellös.pdf

Plankarta.pdf

Området

AllmäntEllös ligger på kanten till västerhavet. Här finns bohuslänska klippor och salta bad. Många fina orter längs kusten för besök med bil eller båt. Havet är en stor del av Ellös. Förutom en storslagen utsikt från samtliga tomter/fastigheter till salu så finns här båtliv, fiske, bad och rekreation i anslutning till havet. Föreningslivet är väl utvecklat i Ellös som ort och även på hela Orust.

KommunikationPendel parkering i samhället för transport med buss. Täta turer till Varekil och Hånån samt till Stenungsund.

ParkeringI anslutning till byggnationen på respektive tomt.

NärserviceAll service finns i Ellös och Henån. Vill man se sig omkring finns även Torps Köpcentrum och Stenungsund på lagom avstånd.

ÖvrigtTomten utgörs av en plansprängd yta med framdraget va, fjärrvärme, el, tele och fiber.

Vägbeskrivning
Stenungsund - väg 160 mot Varekil. Tag vänster i Varekil och kör mot Ellös väg 178.
Följ vägen rakt fram mot Ellös centrum, ca 16,8 km från Varekil.
I samhället kör rakt fram ner till hamnen, höger mot Marinan, kör ca 200 m, höger in på Hantverkargatan.
Följ vägen ca 100 m, tag vänster, följ vägen ca 100 m, framme i området med tomterna 6-9, kör ytterligare ca 100 m och uppför backen till höger så är ni vid området med tomterna 1-5. Välkomna !

Länkar

Orust - Ellös

Mäklarringen Svenska AB

Villa till salu i Orust - Ellös - Orust

Till salu: Hus på 601 m², Orust

ORUST

Till salu, Hus, 1 300 000 kr , 601


Interiör

Allmän beskrivning
Planförslaget:

Detaljplan: http://www.orust.se/download/18.683f54f5141ef4b89fc4ede/1385724330873/311-043+Morlanda-Sl%C3%A4tthult+2%3A72+Planbeskrivning.pdf

Planbeskrivning: http://docplayer.se/6570902-Morlanda-slatthult-2-72-m-fl-planbeskrivning-ellos-orust-kommun-vastra-gotalands-lan-detaljplan-for-del-av.html

Fastighetsmäklaren informerar
Vår roll som fastighetsmäklare är att objektivt förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna information. Bud som kommer in före kontraktsskrivning måste vi förmedla till säljaren för att låta säljaren fatta alla beslut. Köpet är således inte klart förrän kontraktet är påskrivet. Köpare och säljare har enligt lag rätt att, när uppdraget slutförts, få en skriftlig budhistorik över samtliga angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp.

Fakta

Byggnad

ByggnadstypTomt inom detaljplan

Övrig bostadFastigheten utgörs av en plansprängd tomt.

Statlig fastighetsskatt:
Den statliga fastighetsskatten är på 1.0 % av taxeringsvärdet för obebyggd tomtmark. Uppförs en byggnad på fastigheten betalar man istället en kommunal fastighetsavgift fr.o.m året efter byggnaden står färdig.

Kommunal fastighetsavgift:
Nybyggda bostäder är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Övriga byggnaderPlanförslaget

Inom planområdet föreslås en utbyggnad av 10 småhus på friköpta tomter,
uppdelat i tre olika bebyggelsegrupper. Antalet tomter har, jämfört med
programförslaget, reducerats från 12 till 10.

För flertalet tomter inom planområdet tillåts en byggnadshöjd på 5-6 meter
för bostadshus. Denna byggnadshöjd medger uppförande av traditionella
1½-planshus med eller utan förhöjt väggliv alternativt enplanshus med eller
utan suterrängvåning.

Utöver angiven byggnadshöjd får takkupor uppföras
till maximalt 1/3 av fasadens längd.

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter.

För två tomter i nordost medges en byggnadshöjd på 6,5 meter vilket innebär att två fulla våningar medges. Husen på dessa tomter får stöd i berget bakom
vilket motiverar att en högre byggnadshöjd kan tillåtas här.

För att förbättra möjligheten till utblickar för den
mittersta av dessa tomter har prickad mark införts mellan de båda byggrätterna
på motsatt sidan av gatan.

Inom några av tomterna inom planområdet är det, med hänsyn till terräng-
ens lutning och lokalgatans höjd, mest lämpligt att uppföra suterränghus
alternativt hus med sammansatta byggnadskroppar på olika nivåer.

Beroende på storlek och nivåförhållanden
a inom respektive tomt tillåts olika byggnadsareor för huvudbyggnaden på fastigheten. Den största tillåtna byggnads arean inom respektive fastig
het har satts till 100, 115 respektive 130 m². Utöver angiven största tillåt
na byggnadsarea för huvudbyggnad inom respektive fastighet får också en
mindre tillbyggnad på maximalt 20 m² uppföras i ett plan, t ex en veranda, ett inglasat uterum etc.

Komplement-byggnad (garage, förråd, gäststuga) om maximalt 30 m² får uppföras inom respektive fastighet. Högst en huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet får uppföras.

Garage kan vara fristående, sammanbyggt med
huvudbyggnad eller integrerat i huvudbyggnaden. Om garage integreras i
huvudbyggnad (t ex suterränghus med garage i suterrängplan) ska garagets
byggnadsarea ingå i huvudbyggnadens. Detta innebär att om ett garage inte-
greras i huvudbyggnaden är den maximala arean för denna byggnad den-
samma som för huvudbyggnaden.

Om garage är sammanbyggt med huvud-byggnaden eller fristående får dess ar
ea uppgå till 30 m² utöver huvudbyggnadens area.

Huvudbyggnader ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns, i de fall
där byggrätten inte begränsas av prickad mark. Komplementbyggnader ska
placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns i de fall där inte byggrätten be-
gränsas av prickad mark. För vissa tomt
er styrs placeringen av komplement-byggnader genom att s.k. "plusmark" redovisas.

Taken på byggnaderna ska utformas som sadeltak eller sadeltak där nocken
förskjuts i höjdled för att ta upp nivå skillnader. Tillåten takvinkel för huvudbyggnad är 25-35°.
För komplement byggnad tillåts både sadeltak och pulpettak.

Största tillåtna takvinkel för sadeltak är 27° och för pulpettak 18°.

Se mer info på planbeskrivningen på nätet under Orust Kommun

TomtFrån anslutningspunkten på varje fastighet finns en sprängd kanal in mot mitten av respektive tomt för indragning av va och el/tele/fiber ledning.

FastighetsbeteckningMorlanda-Slätthult 2:90

Pantbrevssumma875.000 kr

Taxeringskod210

UpplåtelseformFriköpt

Vatten/avloppKommunalt vatten och avlopp framdraget till tomtgräns. Anslutnings avgiften är betald och ingår i köpeskillingen.

Fjärrvärmen är framdraget till tomtgränsen. För närvarande är anslutningsavgiftern 87.500 kr. Den fasta avgiften är 250 kr /månad. (2016-08-08) Anslutning till fjärrvärmenätet och drift krävs vid köp av fastigheten.
Anslutningsavgiften och driften betalas av köparen.

Samfällighet, gemensamhetsanl., servitut mmVägförening finns i området. (Ellös vägförening)

Länk till Ellös: http://www.foreningenellos.se/elloes.html

HissNej

EnergideklarationFinns för närvarande inte.

Datum-

Energiprestanda-

Klass-

Driftskostnad

Totalt enligt spec nedanC:a 1.200 kr/år med - personer i hushållet.

Uppvärmning-

Hushållsel-

Vatten/avlopp-

Sotning-

Väg/samfällighetsavgift1.200 kr

Renhållning-

Försäkring (exkl. lösöre)-

Övrigt-

Energiförbrukning-

Elleverantör-

Nätleverantör-

Kommentar-

Övrig bostad

Detaljplan Ellös.pdf

Plankarta.pdf

Området

AllmäntEllös ligger på kanten till västerhavet. Här finns bohuslänska klippor och salta bad. Många fina orter längs kusten för besök med bil eller båt. Havet är en stor del av Ellös. Förutom en storslagen utsikt från samtliga tomter/fastigheter till salu så finns här båtliv, fiske, bad och rekreation i anslutning till havet. Föreningslivet är väl utvecklat i Ellös som ort och även på hela Orust.

KommunikationPendel parkering i samhället för transport med buss. Täta turer till Varekil och Hånån samt till Stenungsund.

ParkeringI anslutning till byggnationen på respektive tomt.

NärserviceAll service finns i Ellös och Henån. Vill man se sig omkring finns även Torps Köpcentrum och Stenungsund på lagom avstånd.

ÖvrigtTomten utgörs av en plansprängd yta med framdraget va, fjärrvärme, el, tele och fiber.

Vägbeskrivning
Stenungsund - väg 160 mot Varekil. Tag vänster i Varekil och kör mot Ellös väg 178.
Följ vägen rakt fram mot Ellös centrum, ca 16,8 km från Varekil.
I samhället kör rakt fram ner till hamnen, höger mot Marinan, kör ca 200 m, höger in på Hantverkargatan.
Följ vägen ca 100 m, tag vänster, följ vägen ca 100 m, framme i området med tomterna 6-9, kör ytterligare ca 100 m och uppför backen till höger så är ni vid området med tomterna 1-5. Välkomna !

Länkar

Orust - Ellös

Mäklarringen Svenska AB

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Orust

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg