1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Gävleborgs län
  4. Ljusdal
  5. A1628235
 
KARTA
Företagare se hit!

Till salu: Hus på 1033 m², Ljusdal


Företagare se hit! Behöver ni mer mer plats för er verksamhet? här finns både utrymmet och möjligheterna. Lantbruksenhet i Tegeltjär som ligger mellan Ljusdal och Järvsö, med ca 20 ha skogs -och åkermark samt ca 4 ha övrig mark. En fastighet som, för rätt köpare, ges många möjligheter med bl a flera bostadsbyggnader, enorm maskinhall, grillkåta och oinrett djurstall mm. Idyliskt och enskilt läge med strandnära tomtmark intill älven Ljusnan. Bergvärme installerad 2008 med totalt 6 st borrhål och 3-kammarbrunn med infiltration. Allt i mycket gott skick!

Varmt välkommen att boka en tid för visning!
Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Tomtarea: 247 620 kvm

Utgångspris: 6 200 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse

Allmänt

Län: Gävleborg
Kommun: Ljusdal
Område: Tegeltjär

Fastighetsbeteckning: Ljusdal Storhaga 2:11

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsservitut Fiske mm, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsrättighet Fiske mm
Avtalsrättighet Kraftledning
Nyttjanderätt TELE

Rättigheter last: Avtalsservitut Fiske mm, Avtalsservitut Kraftledning, Ledningsrätt Starkström
Avtalsservitut: Fiske mm - Se beskrivning
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Ledningsrätt: Starkström

Rättigheter förmån: Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Visa mer om bostaden

Fakta om

Sammanfattning

Boarea: 50 kvm. Boareauppgift enligt:

Byggnadsår: 1909

Taxering

Taxeringsvärde: 85 000 kr

Värdeår: 1929

Fakta om

Sammanfattning

Boarea: 112 kvm. Boareauppgift enligt:

Byggnadsår: 2012

Taxering

Taxeringsvärde: 818 000 kr

Värdeår: 2012

Fakta om Mangårdsbyggnad

Sammanfattning

Boarea: 50 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 1909

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1 plan med vind
Vatten: Enskilt vatten, egen djupborrad brunn
Avlopp: Enskilt avlopp, 3-kammarbrunn med markb
Uppvärmning: Direktverkande el - oljeradiatorer + luft / luftvärmepump
Grund: Grundmur betongsockel
Stomme: Timmer + regelverk
Bjälklag: Isolerad träbjälklag
Fasad: Lockpanel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Lertegel
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Ventilationsluckor
Murstock: Murad skorsten

Övriga byggnader

Matkällare finns, utförande av natursten

Tv/Internetanslutning

Tv: Parabol och Tv-antenn (marksänd digital-tv)

Taxering

Taxeringsvärde: 104 000 kr

Fakta om Trädgårdsförråd

Sammanfattning

Boarea: 6 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadssätt

Grund: Platta på mark
Stomme: Leca-sten
Bjälklag: Betong
Fasad: Puts

Takbeklädnad: Betongvalv
Ventilation: Självdrag

Fakta om Komplementbyggnad

Sammanfattning

Boarea: 69 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 1995

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1-plan
Uppvärmning: Direktverkande el - oljeradiatorer + luft / luftvärmepump
Grund: Betongplatta isolerad
Stomme: Isolerad regelstomme
Bjälklag: Isolerad vinds och golvbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Ventilationsluckor

Tomt/uteplats

Altan, inglasad med värme och isolerglasad.

Taxering

Taxeringsvärde: 60 000 kr

Fakta om Komplementbyggnad 2

Sammanfattning

Boarea: 38 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt
Biarea: 12 kvm

Byggnadsår: 2003

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1-plan
Uppvärmning: Direktverkande el - oljeradiatorer + luft / luftvärmepump
Grund: Isolerad betongplatta
Stomme: Isolerad regelstomme
Bjälklag: Isolerad vindsbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 2-glasfönster + 3-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Ventelationsluckor med självdrag

Tomt/uteplats

Altan om ca 12 m².

Fakta om Maskinhall byggnad

Sammanfattning

Boarea: 388 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 1990

Byggnadssätt

Uppvärmning: Värmecentral med bergvärmepump ( med ackumulatortank för solenenrgi
)
Grund: Isolerad betongplatta
Stomme: Isolerad regelstomme
Bjälklag: Isolerad vindsbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 2-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Självdrag

Övriga byggnader

Markplan - Fullt utrustad tvättstuga, personalutrymmen med trinettkök.
Övre plan - Ännu ej färdigställt rum på ca 60 kvm samt planerat för ev. badrum.

Värmecentral med värmepump ( beredare för solenergi )

Fakta om Garage

Sammanfattning

Boarea: 100 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 2000

Byggnadssätt

Uppvärmning: Direktverkande el + luft / luft värmepump.
Grund: Betongplatta på mark isolerad
Stomme: Isolerad regelstomme trä
Bjälklag: Isolerad vindsbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Mekanisk frånluft

Fakta om Carport

Sammanfattning

Boarea: 100 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 2004

Byggnadssätt

Grund: Betongsockel avgrusad yta
Stomme: Regelstomme trä
Fasad: Panel

Parkering

Carportsbyggnad för uppställning av ev. jordbruksmaskiner.

Fakta om Djurstall

Sammanfattning

Byggnadsår: 2005

Byggnadssätt

Grund: Betongplatta med delvis ingjutna värmes
Stomme: Putsad leca + regelstomme
Fasad: Putsad leca + övre del (loftet) panel
Fönster: Djurstallfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt

Övriga byggnader

För närvarande är djurstallet oinrett,används som förråd

Fakta om Näringsbyggnad/villa

Sammanfattning

Boarea: 120 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt
Biarea: 120 kvm

Byggnadsår: 2009

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 2 plan
Uppvärmning: Bergvärme installerad 2008, totalt på hela fastigheten är 6 st borrhål
Grund: Isolerad betongplatta med värmeslingor.
Stomme: Regelstomme trä
Bjälklag: Träbjälklag isolerad med värmeslingor
Fasad: Timmerpanel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Tegel
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Självdrag

Tomt/uteplats

Altan, inglasad om ca 20 m²

Övriga byggnader

Linlada : Behov av byggnadsåtgärder.
Härbrä : Åldersbestämt till ca 1500-talet.
Jordkällare : Väggar och takvalv av natursten. Överbyggnad murad lecasten.Sadeltak av råspontade bräder + tjärpapp och taktegel.
Takbeklädnad lertegel.

Tv/Internetanslutning

Tv: Parabol och Tv-antenn (marksänd digital-tv)

Fakta om Grillkåta med inredning

Sammanfattning

Byggnadsår: 2005

Övriga byggnader

Finsk tillverkad grillkåta av byggelement

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 98 000 kr

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 137 000 kr

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 59 000 kr

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 118 000 kr

Mark

Skogsmark

Area: 19 ha

Taxeringsvärde: 177 000 kr

Skogsimpediment

Area: 1 ha

Taxeringsvärde: 2 000 kr

Åkermark

Area: 5 ha

Taxeringsvärde: 54 000 kr

Småhusmark lantbruk

Area: 0,3 ha

Taxeringsvärde: 79 000 kr

Skogsmark

Area: 15 ha

Taxeringsvärde: 140 000 kr

Beskrivning: Areal: 15 ha. Virkesförråd, tot: 32 kbm/ha.

Impediment

Area: 1 ha

Taxeringsvärde: 1 000 kr

Beskrivning: Areal 1 ha.

Åkermark

Area: 5 ha

Taxeringsvärde: 55 000 kr

Beskrivning: Areal 5 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Otillfredställande.

Övrigtmark

Area: 3,7 ha

Beskrivning: ca 3,7 ha tomtmark och övrig mark (skogs bevuxen betesmark).

Småhusmark

Area: 0,5 ha

Taxeringsvärde: 119 000 kr
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

6 200 000 kr

Taxering

Byggnad: 1 315 000 kr
Mark: 312 000 kr
Totalt: 1 627 000 kr

Taxeringsår: 2014
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 1929
Typkod: 120, Lantbruksenhet bebyggd

Pantbrev

Det finns 6 st pantbrev uttaget om sammanlagt 8 200 000 kr.

Företagare se hit!

Till salu: Hus på 1033 m², Ljusdal

LJUSDAL

Till salu, Hus, 6 200 000 kr , 1033


Företagare se hit! Behöver ni mer mer plats för er verksamhet? här finns både utrymmet och möjligheterna. Lantbruksenhet i Tegeltjär som ligger mellan Ljusdal och Järvsö, med ca 20 ha skogs -och åkermark samt ca 4 ha övrig mark. En fastighet som, för rätt köpare, ges många möjligheter med bl a flera bostadsbyggnader, enorm maskinhall, grillkåta och oinrett djurstall mm. Idyliskt och enskilt läge med strandnära tomtmark intill älven Ljusnan. Bergvärme installerad 2008 med totalt 6 st borrhål och 3-kammarbrunn med infiltration. Allt i mycket gott skick!

Varmt välkommen att boka en tid för visning!
Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Tomtarea: 247 620 kvm

Utgångspris: 6 200 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse

Allmänt

Län: Gävleborg
Kommun: Ljusdal
Område: Tegeltjär

Fastighetsbeteckning: Ljusdal Storhaga 2:11

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsservitut Fiske mm, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsrättighet Fiske mm
Avtalsrättighet Kraftledning
Nyttjanderätt TELE

Rättigheter last: Avtalsservitut Fiske mm, Avtalsservitut Kraftledning, Ledningsrätt Starkström
Avtalsservitut: Fiske mm - Se beskrivning
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
Ledningsrätt: Starkström

Rättigheter förmån: Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Visa mer om bostaden

Fakta om

Sammanfattning

Boarea: 50 kvm. Boareauppgift enligt:

Byggnadsår: 1909

Taxering

Taxeringsvärde: 85 000 kr

Värdeår: 1929

Fakta om

Sammanfattning

Boarea: 112 kvm. Boareauppgift enligt:

Byggnadsår: 2012

Taxering

Taxeringsvärde: 818 000 kr

Värdeår: 2012

Fakta om Mangårdsbyggnad

Sammanfattning

Boarea: 50 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 1909

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1 plan med vind
Vatten: Enskilt vatten, egen djupborrad brunn
Avlopp: Enskilt avlopp, 3-kammarbrunn med markb
Uppvärmning: Direktverkande el - oljeradiatorer + luft / luftvärmepump
Grund: Grundmur betongsockel
Stomme: Timmer + regelverk
Bjälklag: Isolerad träbjälklag
Fasad: Lockpanel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Lertegel
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Ventilationsluckor
Murstock: Murad skorsten

Övriga byggnader

Matkällare finns, utförande av natursten

Tv/Internetanslutning

Tv: Parabol och Tv-antenn (marksänd digital-tv)

Taxering

Taxeringsvärde: 104 000 kr

Fakta om Trädgårdsförråd

Sammanfattning

Boarea: 6 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadssätt

Grund: Platta på mark
Stomme: Leca-sten
Bjälklag: Betong
Fasad: Puts

Takbeklädnad: Betongvalv
Ventilation: Självdrag

Fakta om Komplementbyggnad

Sammanfattning

Boarea: 69 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 1995

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1-plan
Uppvärmning: Direktverkande el - oljeradiatorer + luft / luftvärmepump
Grund: Betongplatta isolerad
Stomme: Isolerad regelstomme
Bjälklag: Isolerad vinds och golvbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Ventilationsluckor

Tomt/uteplats

Altan, inglasad med värme och isolerglasad.

Taxering

Taxeringsvärde: 60 000 kr

Fakta om Komplementbyggnad 2

Sammanfattning

Boarea: 38 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt
Biarea: 12 kvm

Byggnadsår: 2003

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1-plan
Uppvärmning: Direktverkande el - oljeradiatorer + luft / luftvärmepump
Grund: Isolerad betongplatta
Stomme: Isolerad regelstomme
Bjälklag: Isolerad vindsbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 2-glasfönster + 3-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Ventelationsluckor med självdrag

Tomt/uteplats

Altan om ca 12 m².

Fakta om Maskinhall byggnad

Sammanfattning

Boarea: 388 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 1990

Byggnadssätt

Uppvärmning: Värmecentral med bergvärmepump ( med ackumulatortank för solenenrgi
)
Grund: Isolerad betongplatta
Stomme: Isolerad regelstomme
Bjälklag: Isolerad vindsbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 2-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Självdrag

Övriga byggnader

Markplan - Fullt utrustad tvättstuga, personalutrymmen med trinettkök.
Övre plan - Ännu ej färdigställt rum på ca 60 kvm samt planerat för ev. badrum.

Värmecentral med värmepump ( beredare för solenergi )

Fakta om Garage

Sammanfattning

Boarea: 100 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 2000

Byggnadssätt

Uppvärmning: Direktverkande el + luft / luft värmepump.
Grund: Betongplatta på mark isolerad
Stomme: Isolerad regelstomme trä
Bjälklag: Isolerad vindsbjälklag
Fasad: Läktad panel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Mekanisk frånluft

Fakta om Carport

Sammanfattning

Boarea: 100 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt

Byggnadsår: 2004

Byggnadssätt

Grund: Betongsockel avgrusad yta
Stomme: Regelstomme trä
Fasad: Panel

Parkering

Carportsbyggnad för uppställning av ev. jordbruksmaskiner.

Fakta om Djurstall

Sammanfattning

Byggnadsår: 2005

Byggnadssätt

Grund: Betongplatta med delvis ingjutna värmes
Stomme: Putsad leca + regelstomme
Fasad: Putsad leca + övre del (loftet) panel
Fönster: Djurstallfönster

Takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt

Övriga byggnader

För närvarande är djurstallet oinrett,används som förråd

Fakta om Näringsbyggnad/villa

Sammanfattning

Boarea: 120 kvm. Boareauppgift enligt: Observera att den exakta storleken inte är uppmätt
Biarea: 120 kvm

Byggnadsår: 2009

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 2 plan
Uppvärmning: Bergvärme installerad 2008, totalt på hela fastigheten är 6 st borrhål
Grund: Isolerad betongplatta med värmeslingor.
Stomme: Regelstomme trä
Bjälklag: Träbjälklag isolerad med värmeslingor
Fasad: Timmerpanel
Fönster: 3-glasfönster

Takbeklädnad: Tegel
Utvändiga plåtarbeten: Hängrännor av plåt
Ventilation: Självdrag

Tomt/uteplats

Altan, inglasad om ca 20 m²

Övriga byggnader

Linlada : Behov av byggnadsåtgärder.
Härbrä : Åldersbestämt till ca 1500-talet.
Jordkällare : Väggar och takvalv av natursten. Överbyggnad murad lecasten.Sadeltak av råspontade bräder + tjärpapp och taktegel.
Takbeklädnad lertegel.

Tv/Internetanslutning

Tv: Parabol och Tv-antenn (marksänd digital-tv)

Fakta om Grillkåta med inredning

Sammanfattning

Byggnadsår: 2005

Övriga byggnader

Finsk tillverkad grillkåta av byggelement

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 98 000 kr

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 137 000 kr

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 59 000 kr

Fakta om

Sammanfattning

Taxeringsvärde: 118 000 kr

Mark

Skogsmark

Area: 19 ha

Taxeringsvärde: 177 000 kr

Skogsimpediment

Area: 1 ha

Taxeringsvärde: 2 000 kr

Åkermark

Area: 5 ha

Taxeringsvärde: 54 000 kr

Småhusmark lantbruk

Area: 0,3 ha

Taxeringsvärde: 79 000 kr

Skogsmark

Area: 15 ha

Taxeringsvärde: 140 000 kr

Beskrivning: Areal: 15 ha. Virkesförråd, tot: 32 kbm/ha.

Impediment

Area: 1 ha

Taxeringsvärde: 1 000 kr

Beskrivning: Areal 1 ha.

Åkermark

Area: 5 ha

Taxeringsvärde: 55 000 kr

Beskrivning: Areal 5 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Otillfredställande.

Övrigtmark

Area: 3,7 ha

Beskrivning: ca 3,7 ha tomtmark och övrig mark (skogs bevuxen betesmark).

Småhusmark

Area: 0,5 ha

Taxeringsvärde: 119 000 kr
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

6 200 000 kr

Taxering

Byggnad: 1 315 000 kr
Mark: 312 000 kr
Totalt: 1 627 000 kr

Taxeringsår: 2014
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 1929
Typkod: 120, Lantbruksenhet bebyggd

Pantbrev

Det finns 6 st pantbrev uttaget om sammanlagt 8 200 000 kr.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Ljusdal

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg