1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Kalmar län
  4. Oskarshamn
  5. A1412678
 
KARTA
Bygg naturskönt och havsnära!

Till salu: Tomt, Oskarshamn


Längs Rotviksvägen finner ni denna fastighet på högt läge med möjlighet att skapa havsutsikt. Pittoresk trävilla eller minimalistisk putsad fasad, bergvärme eller direktverkande el? Det är helt upp till dig, skapa din drömvilla i två plan i fina Rotvik!

Sammanfattning Byggrätt: - 2 våningar med oinredd vind - maximal byggyta 238,6 kvm (ink kompl.byggnad) - högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 m + sockel max 1 m. - byggnader ska grundläggas på en lägstanivå om +2,7 m över havets medelvattenstånd. - markens höjd får maximalt ändras -1,5m från högsta marknivå (+8,0 m). Marklov krävs. Marken får inte höjas.
Fakta om tomten

Sammanfattning

Typ: Tomt
Tomtarea: 1 260 kvm

Utgångspris: 400 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp

Byggrätt: Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är obligatoriskt. Anslutningsavgiften enligt 2016 års taxa är 191 314 kr ink moms.

Allmänt

Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Område: Oskarshamn Norr

Fastighetsbeteckning: Oskarshamn Kolberga 2:93

Omgivning

Rotvik är ett naturskönt område i nordöstra delen av Oskarshamn. Området har en utpräglad skärgårdskaraktär med varierad villa- och fritidsbebyggelse med mindre sommarstugor och större permanentbostäder. I området finns Rotviks gård som första gången omnämns 1537, då under namnet Rotauwik.
I området finns idag varierat utbud för rekreation och friluftsliv genom den goda tillgången till natur, hav och skog. Naturen i Rotvik är en vacker mosaik av ädellövskog, tallskog, blandskog, våtmarker och äldre betesmarker. Bland annat finns här småbåtshamn (Rotvik), promenadstråk med rastplatser längs havsbandet (Uvö), anlagd lekplats (Ekebo), elljusspår (Havsslätt).
F-5 skola finns i Saltvik (1,2 km norr om Rotvik).

Visa mer om bostaden

Kommunikationer

Rotvik ligger ca 4 km från Oskarshamn centrum.
Med buss tar det ca 14 minuter in till Oskarshamn resecentrum, med bil tar det ca 9 minuter och på cykel är man framme på ca 14 min.

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggningen är under bildande;
Tomterna kommer tilldelas en Gemensamhetsanläggning avseende väg. Totalt kommer det bildas tre gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggningen som rör Rotviksvägen till Uvö kommer Oskarshamns kommun att ha andelar i. Gemensamhetsanläggningarna kommer omfatta vägunderhåll, det vill säga drift och skötsel av vägen. Från det att förrättningen yrkas hos lantmäteriet är handläggningstiden ca 1 år till dess att den vinner laga kraft.
Fastigheten Kolberga 2:93 kommer ingå i en gemensamhetsanläggning där driftskostnaden per år är preliminärt beräknad till 25 500 kr (väg: 15 500 kr, belysning 10 000 kr). Den totala kostnaden kommer fördelas på respektive fastighet utifrån den andel som fastställs vid lantmäteriförrättningen.

Övrigt

Anslutning till kommunalt VA är obligatorisk. Anslutningsavgiften till Kommunalt VA ingår i anläggningsuppgiften om 191 314 kr ink moms (enligt 2016 års taxa).
Anslutningsavgiften för el är 27 625 kr ink moms (enligt 2015 års taxa).

Fiber, IP-Only, finns framdraget till anslutningspunkten för VA.
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

400 000 kr

Taxering

Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Bygg naturskönt och havsnära!

Till salu: Tomt, Oskarshamn

OSKARSHAMN

Till salu, Tomt, 400 000 kr ,


Längs Rotviksvägen finner ni denna fastighet på högt läge med möjlighet att skapa havsutsikt. Pittoresk trävilla eller minimalistisk putsad fasad, bergvärme eller direktverkande el? Det är helt upp till dig, skapa din drömvilla i två plan i fina Rotvik!

Sammanfattning Byggrätt: - 2 våningar med oinredd vind - maximal byggyta 238,6 kvm (ink kompl.byggnad) - högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,5 m + sockel max 1 m. - byggnader ska grundläggas på en lägstanivå om +2,7 m över havets medelvattenstånd. - markens höjd får maximalt ändras -1,5m från högsta marknivå (+8,0 m). Marklov krävs. Marken får inte höjas.
Fakta om tomten

Sammanfattning

Typ: Tomt
Tomtarea: 1 260 kvm

Utgångspris: 400 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp

Byggrätt: Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är obligatoriskt. Anslutningsavgiften enligt 2016 års taxa är 191 314 kr ink moms.

Allmänt

Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Område: Oskarshamn Norr

Fastighetsbeteckning: Oskarshamn Kolberga 2:93

Omgivning

Rotvik är ett naturskönt område i nordöstra delen av Oskarshamn. Området har en utpräglad skärgårdskaraktär med varierad villa- och fritidsbebyggelse med mindre sommarstugor och större permanentbostäder. I området finns Rotviks gård som första gången omnämns 1537, då under namnet Rotauwik.
I området finns idag varierat utbud för rekreation och friluftsliv genom den goda tillgången till natur, hav och skog. Naturen i Rotvik är en vacker mosaik av ädellövskog, tallskog, blandskog, våtmarker och äldre betesmarker. Bland annat finns här småbåtshamn (Rotvik), promenadstråk med rastplatser längs havsbandet (Uvö), anlagd lekplats (Ekebo), elljusspår (Havsslätt).
F-5 skola finns i Saltvik (1,2 km norr om Rotvik).

Visa mer om bostaden

Kommunikationer

Rotvik ligger ca 4 km från Oskarshamn centrum.
Med buss tar det ca 14 minuter in till Oskarshamn resecentrum, med bil tar det ca 9 minuter och på cykel är man framme på ca 14 min.

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggningen är under bildande;
Tomterna kommer tilldelas en Gemensamhetsanläggning avseende väg. Totalt kommer det bildas tre gemensamhetsanläggningar. Gemensamhetsanläggningen som rör Rotviksvägen till Uvö kommer Oskarshamns kommun att ha andelar i. Gemensamhetsanläggningarna kommer omfatta vägunderhåll, det vill säga drift och skötsel av vägen. Från det att förrättningen yrkas hos lantmäteriet är handläggningstiden ca 1 år till dess att den vinner laga kraft.
Fastigheten Kolberga 2:93 kommer ingå i en gemensamhetsanläggning där driftskostnaden per år är preliminärt beräknad till 25 500 kr (väg: 15 500 kr, belysning 10 000 kr). Den totala kostnaden kommer fördelas på respektive fastighet utifrån den andel som fastställs vid lantmäteriförrättningen.

Övrigt

Anslutning till kommunalt VA är obligatorisk. Anslutningsavgiften till Kommunalt VA ingår i anläggningsuppgiften om 191 314 kr ink moms (enligt 2016 års taxa).
Anslutningsavgiften för el är 27 625 kr ink moms (enligt 2015 års taxa).

Fiber, IP-Only, finns framdraget till anslutningspunkten för VA.
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

400 000 kr

Taxering

Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Oskarshamn

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg