1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Östergötlands län
  4. Valdemarsvik
  5. A1297237
 
KARTA
Fogelvik slott

Till salu: Hus, 19:a på 1100 m², Valdemarsvik


Beskrivning

Välkommen till Fogelvik

Det vackra såsom beskrivet av Oscar II

”Där låg i gröna skärgårdslunder, ett ståtligt gammalt herreslott,
så skönt i aftonrodnadens stunder, som vore det en hägring blott.
Se det var Fogelvik, som låg där just; om paradiset, verkligen fanns på jorden,
nog skaptes det en junikväll i Norden, helt i trakten av Tjust!

Slottet bevarar egenarten hos en gången tids byggnadsskick och är med hänsyn härtill att anse som synnerligen märklig! Gården har gamla anor, det äldsta Fågelvik, som var en kvadratisk borg med vallgrav, byggdes redan under 1300-talet men först mot slutet av 1770-talet fick byggnaden den utformning som den har idag efter ritningar av Carl Hårleman. Slottet är sedan 1983 byggnadsminneförklarat. Slottets historia är fascinerande, här har Carl Knutsson Bonde huserat på 1400-talet och via släkterna Sparre, Bonde, Gyllenstierna, Horn, Thott och Posse m fl. nått dagens ägare som (slottet är separerat från övriga gården) 1995 räddade den vackra slottsanläggningen till eftervärlden och har tillsamans med länsantikvarien åter satt Fogelvik i ståndsmässigt skick.

Njut av Slottsholmens rogivande miljö med sin lummig grönska omgiven av skärgårdens glittrande vatten. Följ vägen upp mot borggården eller betrakta det vackra slottet från sjösidan, överallt känns historien ständigt närvarande. Inne i slottet gör den stora hallen med sina vackra väggmålningar och dörröverstycken, ett bestående intryck. Den stora runda matsalen på bottenvåningen, inredd av Jean Baptiste Masreliez och förmodligen ritad av Jean Eric Rehn, har kvar sin magnifika karaktär med sina pilastrar, väggfält och nischer med originella kakelugnar. Det ovala biljardrummet ovanför matsalen på andra våningen, med sitt låga tak och vackra utsikt ger ett starkt intryck av svunnen storhetstid. Mycket finns kvar av den ursprungliga inredningen i form av vackra bevarade detaljer och utsmyckningar, i källaren finns bland annat det gamla köket kvar. Slottet har 23 eldstäder (20 är fungerande) varav många bevarade kakelugnar och vackra öppna spisar med spiselkransar överalt vackra golv i form av gamla stengolv, breda furuplank eller parkett.

Planlösning Slottet

Slottet har stora portar till en möblerbar entréhall med gammalt stengolv och vackra väggmålningar. Hallen är förbindelsepunkt för slottet, härifrån kommer man vidare till övriga slottet samt till källarplan och övre plan. Slottet har en unik oval matsal med en takhöjd om 6 m, väggmålningar av J B Masreleiz och utgång till altan mot sjösidan, två salonger och kabinett i fil samt bibliotek. I detta bottenplan finner man även ett arbetsrum, ett nyrenoverat kök med exklusiv inredning och frukostplats, två sovrum och två stycken gäst-wc. Våningsplanet har en takhöjd om 4,5 m.

Första våningen nås via trapphallen med sitt vackert slitna stengolv. Här finns ovalt biljardrum med vacker utsikt och ca 7 sovrum samt ett Master bedroom invid det större badrummet med klädkammare intill. I övre plan finns eldstäder i stort sett i varje rum. Här finns två badrum det ena med badkar och det andra med dusch. Takhöjden på detta plan är 3,5 m.

Andra våningen (nedre vindsvåningen) är indelad i rum, har tidigare använts som bostad för tjänstefolk och som sjukstuga.

Övre vindsvåningen är helt oinredd.

Källarplanet är till delar oinrett förutom ett stort modernt grovkök med diverse förvaring, matsal, två jungfrukammare, toalett med dusch, vinkällare, pannrum. Här finns också en f.d. fängelsehåla!

Östflygeln

Flygeln har en byggnadsyta om 190 kvm, två våningar och halvt källarplan. Flygelns nedre plan är idag renoverad och används som bostad, även denna är byggnadsminnesförklarad. Övervåningen är helt oinredd men indelad i rum.

Kyrkflygeln

Flygeln her en byggnadsyta om 190 kvm, två våningsplan och halv källare. Bottenvåningen består av en större sal (kyrksalen), som med fördel nyttjas för festligheter och ett mindre rum. Övervåningen har fem rum med lägre takhöjd. I källarplanet med ingång från sjösidan ligger den gamla tvättstugan, här finns goda utrymmen för spaavdelning med bastu.

"Sommarstugan"

Byggnadsyta 60 kvm i ett våningsplan med lägre takhöjd. Två rum med varsin öppen spis samt ett kök. Byggnaden fungerar bra som extra gäststuga sommartid.

"Gasverket"

Byggnadsyta om 60 kvm i ett våningsplan. Här fanns slottets gaspannor, fram till 1932 upplystes Slottet med gas. Idag används byggnaden som förråd och garage.

Övrigt:

Nuvarande ägare har låtit genomföra en omfattande och kostsam renovering av installationer, exteriör och interiör i samarbete med länsantikvarien. Vatten erhålls från brunn på grannfastighet. Avloppet hanteras genom egen brunn. Slottets huvudbyggnad värms av olja samt ett stort antal kakelugnar och öppna spisar. I flyglarna finns direktverkande el. Vi bedömer att mycket av elen är bytt. Taket på slottet är renoverat och målat. Putsen är renoverad och målad. Enligt uppgift skall 20 av 23 kakelugnar vara i bruk. Samtliga gamla vackra fönster är bevarade och renoverade/målade.

Bron till fastlandet är av betong och relativt ny. Fastigheten är ej energibesiktigad. Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Fogelviks Historia

Fogelviks fascinerande historia

1300 - talet

På sydsidan av Valdemarsviken, längst in vid en smal vik i Tyrserums socken ligger godset Fågelvik. Det äldsta Fågelvik som var en kvadratisk borg med vallgrav byggdes av lagmannen och riddaren Ulf Asbjörnsson (Sparre). Från 1344 har godset gått i arv i släkten, genom familjerna Sparre, Bonde, Gyllenstierna och Horn till 1812.

1400 - talet

1429 ärver Karl Knutsson Bonde gården. Karl var först riksföreståndare och sedemera kung i tre olika perioder. Karls dotter Margareta gifter sig 1446 på Svartsjö Slott med riddaren och riksrådet Erik Eriksson (Gyllenstierna), Karl överlät troligen i samband med det Fogelvik på henne. Erik Eriksson kom att bli stamfader till släkten Gyllenstierna.

1500 - talet

Under 1500-talet förstördes Fogelvik av Dackes bondehär, borgen stod sedan och förföll. En ny byggnades uppfördes i närheten av borgen (Gamlegård).

1700 -talet

När Nils Gyllenstierna blir upphöjd till greve av Fogelvik, planerar han att uppföra en stor anläggning några kilometer ifrån Gamlegård. Ritningarna till bygget utfördes av stadsbyggmästaren i Bremen Anton.Dreyertz, men bygget påbörjades aldrig av Nils. När Nils dotter Margareta gift sig med kungliga rådgivaren Arvid Horn övergick Fogelvik till ätten Horn och det blev Arvid Horn som 1719 med de av Nils Gyllenstierna framtagna ritningarna lät bygga Fogelvik på den holme där det nuvarande slottet ligger. Denna herrgård var helt i karrolinerstil, timmrade hus i två avdelningar, huvudyggnad med tre par flyglar. 1736 gav Arvid landets främste arkitekten Carl Hårleman i uppdrag att rita ett ståndsmässigt stenslott i fransk stil. 1740 tar 25 årige Adam Horn över gården, under hans styre blomstrade det kulturella livet på gården, konstnärer målade och utsmyckade slottet och J.H. Roman kompinerade 1746 sinfonia i G-dur" på gården. Det blir först när Arvid och Margaretas barnbarn Gustaf Horn övertar slottet 1778, som det nuvarande Fogelvik slott blir uppfört enligt Carl Hårlemans ritningar.

1800 - talet

För första gången försäljs Fogelvík och det blir Carl Henrik Posse som 1812 köper godset. Nu fick Fogelvik en ny glansperiod, 1813 har Fogelvik 1100 invånare.Carl Henrik var gift med den praktälskande grevinnan Adine de Bréant från Paris, ett ståtligt sällskapsliv rådde under Adines tid på Fogelvik. 1827 uppges från Paris Carl Fredriks änka Adine avlidigt och att hon testamenterat gården till Claes Fredrik Posse. Senare visar det sig att Adine ej är död, hon har istället gått i kloster. Claes Fredrik och Wilhelmina Posse förde ett stort hushåll och ett 50-tal personer äter dagligen en gemensam middag på Fogelvik. Efter makens borgång lät Wilhelmina stycka av Hornsberg som änkesäte och sålde sedan Fogelvik 1851 till Kronprins Karl, sedemera Kung XV. 1855 förvärvas Fogelvik av kammarherre Anders Magnus Koskull som redan efter två år säljer gården vidare till baron Carl Adam Raab. Baron Rabb äger tre stora anläggningar i Tjust, men bor nästan uteslutande Helgerum varför Fogelvik får förfalla. 1897 säljer sonen Ossian Raab det nedgångna Fogekvik till Kapten Hans Wijk.

1900 - talet

Med hjälp av arkitekten Torben Grut restaurerar Wijk Fogelvik. 1910 köper Helge Lybeck och hans hustru Nannie Wallenberg gården, sonen Knut Lybeck övertar driften 1933 bor som ungkarl där till sin död 1981. År 1982 köper brödern Sjöberg gården Fogelvik och delar den i två delar. Åke Sjöberg övertar jordbruksegendomen, Inger och Gunnar Sjöberg övertog slottet. 1993 förvärvar Thomas Hopkins lantbruksegendomen och den vackra bibloteksholmen. 1995 förvärvas slottsholmen med slottet och flyglarna av Stefan Mannfalk med familj, nu inleds i samarbete med länsantikvarien en intensiv renoveringsperiod.

2000 - talet

Den noggranna resatureringen har fortsatt under familjen Mannfalks ledning och idag står Fogelviks slottsanläggning i sin fulla prakt.

Ägarlängd

Tid Ägare

1344 - 1350 Ulf Asbjörnsson (Sparre)

1350 - 1362 Margareta Sunesdotter, Ulfs änka

1362 - 1389 Christina Ulfsdotter

1389 - 1407 Karl Ulfsson

1407 - 1429 Margareta Karlsdotter

1429 - 1446 Karl Knutsson Bonde, Riksföreståndare och sedemera Kung 3 gånger

1446 - 1497 Christina Karlsdotter, gift med Erik Eriksson ( stamfar Gyllenstierna)

1497 - 1502 Erik Eriksson (Gyllenstierna)

1505 - 1575 Göran Eriksson

1575 - 1601 Nils Gyllenstierna, Friherre

1601 - Johan Gyllenstierna

- 1622 Nils Gyllenstierna, Amiral

- 1635 Görvel (Snackenborg)

1635 - 1650 Carl Gyllenstierna

1650 - 1720 Nils Gyllenstierna, Greve och fältmarskalk

1720 - 1740 Arvid Horn, Lantmarskalk (gift med Margareta Gyllenstierna)

1740 . 1778 Adam Horn

1778 - 1798 Gustaf Horn, Ungkarl. (Byggde dagens Fogelvik)

1798 - 1801 Claes Gustafsson Horn (efter muntligt testamente)

1801 - 1812 Thage Thott (efter klander av muntligt testamente)

1812 - 1823 Carl Henrik Posse

1823 - 1827 Adine de Bréant, Änka och fransyka

1827 - 1839 Claes Fredrik Posse (bror till Carl Henrik)

1839 - 1851 Wilhelmina Posse

1851 - 1855 Kronprins Karl, Kung XV

1855 - 1857 Anders Magnus Koskull, Kammarherre

1857 - 1897 Carl Adam Raab

1897 - 1905 Ossian Raab

1905 - 1910 Hakon Wijk, totalrenoverade Fogelvik

1910 - 1933 Helge Lybeck gift med Nannie Wallenberg

1933 - 1981 Knut Lybeck, Ungkarl

1982 - 1995 Gunnar och Inger Sjöberg

1995 -. Stefan Mannfalk

Skärgården

Fogelvik är beläget på södra sidan av Valdemarsviken i Tryserums socken som i gamla tider var en del av Tjust. Socknarna i Tjust utgör idag Småland men Tryserums socken kom att överföras till Östergötlands län och Valdemarsviks kommun. Fogelvik är beläget halvvägs in i Valdemarsviken och har därmed nära till öppet hav, Gryts- och Tjust skärgårdar. Skärgården runt Fogelvik är bedårande vacker och här återfinns ett lugnare och mera ostört båtliv än Stockholms och Bohusläns skärgårdar. Runt Fogelvik karaktäriseras skärgården av innerskärgårdens lummiga grönska men en kort båttur österut nås ytterskärgårdens kala klipphällar och öppet hav. Gryts- och Tjusts norra skärgård utgör den sydligaste delen av Östgöta skärgården, bara i Gryts skärgård finns 2900 öar och norr där om tar Sankt Annas skärgård vid. Med egen båt tar Ni er enkelt till välkäna platser som det gamla fiskeläget Harstena, Häradsskär med sina gamla lotsbostäder, utkik och fyr från 1800-talet eller till Väderskär med dess lilla kapell från sent 1500-tal.

Fogelvik slott

Till salu: Hus, 19:a på 1100 m², Valdemarsvik

VALDEMARSVIK

Till salu, Hus, 35 000 000 kr , 1100


Beskrivning

Välkommen till Fogelvik

Det vackra såsom beskrivet av Oscar II

”Där låg i gröna skärgårdslunder, ett ståtligt gammalt herreslott,
så skönt i aftonrodnadens stunder, som vore det en hägring blott.
Se det var Fogelvik, som låg där just; om paradiset, verkligen fanns på jorden,
nog skaptes det en junikväll i Norden, helt i trakten av Tjust!

Slottet bevarar egenarten hos en gången tids byggnadsskick och är med hänsyn härtill att anse som synnerligen märklig! Gården har gamla anor, det äldsta Fågelvik, som var en kvadratisk borg med vallgrav, byggdes redan under 1300-talet men först mot slutet av 1770-talet fick byggnaden den utformning som den har idag efter ritningar av Carl Hårleman. Slottet är sedan 1983 byggnadsminneförklarat. Slottets historia är fascinerande, här har Carl Knutsson Bonde huserat på 1400-talet och via släkterna Sparre, Bonde, Gyllenstierna, Horn, Thott och Posse m fl. nått dagens ägare som (slottet är separerat från övriga gården) 1995 räddade den vackra slottsanläggningen till eftervärlden och har tillsamans med länsantikvarien åter satt Fogelvik i ståndsmässigt skick.

Njut av Slottsholmens rogivande miljö med sin lummig grönska omgiven av skärgårdens glittrande vatten. Följ vägen upp mot borggården eller betrakta det vackra slottet från sjösidan, överallt känns historien ständigt närvarande. Inne i slottet gör den stora hallen med sina vackra väggmålningar och dörröverstycken, ett bestående intryck. Den stora runda matsalen på bottenvåningen, inredd av Jean Baptiste Masreliez och förmodligen ritad av Jean Eric Rehn, har kvar sin magnifika karaktär med sina pilastrar, väggfält och nischer med originella kakelugnar. Det ovala biljardrummet ovanför matsalen på andra våningen, med sitt låga tak och vackra utsikt ger ett starkt intryck av svunnen storhetstid. Mycket finns kvar av den ursprungliga inredningen i form av vackra bevarade detaljer och utsmyckningar, i källaren finns bland annat det gamla köket kvar. Slottet har 23 eldstäder (20 är fungerande) varav många bevarade kakelugnar och vackra öppna spisar med spiselkransar överalt vackra golv i form av gamla stengolv, breda furuplank eller parkett.

Planlösning Slottet

Slottet har stora portar till en möblerbar entréhall med gammalt stengolv och vackra väggmålningar. Hallen är förbindelsepunkt för slottet, härifrån kommer man vidare till övriga slottet samt till källarplan och övre plan. Slottet har en unik oval matsal med en takhöjd om 6 m, väggmålningar av J B Masreleiz och utgång till altan mot sjösidan, två salonger och kabinett i fil samt bibliotek. I detta bottenplan finner man även ett arbetsrum, ett nyrenoverat kök med exklusiv inredning och frukostplats, två sovrum och två stycken gäst-wc. Våningsplanet har en takhöjd om 4,5 m.

Första våningen nås via trapphallen med sitt vackert slitna stengolv. Här finns ovalt biljardrum med vacker utsikt och ca 7 sovrum samt ett Master bedroom invid det större badrummet med klädkammare intill. I övre plan finns eldstäder i stort sett i varje rum. Här finns två badrum det ena med badkar och det andra med dusch. Takhöjden på detta plan är 3,5 m.

Andra våningen (nedre vindsvåningen) är indelad i rum, har tidigare använts som bostad för tjänstefolk och som sjukstuga.

Övre vindsvåningen är helt oinredd.

Källarplanet är till delar oinrett förutom ett stort modernt grovkök med diverse förvaring, matsal, två jungfrukammare, toalett med dusch, vinkällare, pannrum. Här finns också en f.d. fängelsehåla!

Östflygeln

Flygeln har en byggnadsyta om 190 kvm, två våningar och halvt källarplan. Flygelns nedre plan är idag renoverad och används som bostad, även denna är byggnadsminnesförklarad. Övervåningen är helt oinredd men indelad i rum.

Kyrkflygeln

Flygeln her en byggnadsyta om 190 kvm, två våningsplan och halv källare. Bottenvåningen består av en större sal (kyrksalen), som med fördel nyttjas för festligheter och ett mindre rum. Övervåningen har fem rum med lägre takhöjd. I källarplanet med ingång från sjösidan ligger den gamla tvättstugan, här finns goda utrymmen för spaavdelning med bastu.

"Sommarstugan"

Byggnadsyta 60 kvm i ett våningsplan med lägre takhöjd. Två rum med varsin öppen spis samt ett kök. Byggnaden fungerar bra som extra gäststuga sommartid.

"Gasverket"

Byggnadsyta om 60 kvm i ett våningsplan. Här fanns slottets gaspannor, fram till 1932 upplystes Slottet med gas. Idag används byggnaden som förråd och garage.

Övrigt:

Nuvarande ägare har låtit genomföra en omfattande och kostsam renovering av installationer, exteriör och interiör i samarbete med länsantikvarien. Vatten erhålls från brunn på grannfastighet. Avloppet hanteras genom egen brunn. Slottets huvudbyggnad värms av olja samt ett stort antal kakelugnar och öppna spisar. I flyglarna finns direktverkande el. Vi bedömer att mycket av elen är bytt. Taket på slottet är renoverat och målat. Putsen är renoverad och målad. Enligt uppgift skall 20 av 23 kakelugnar vara i bruk. Samtliga gamla vackra fönster är bevarade och renoverade/målade.

Bron till fastlandet är av betong och relativt ny. Fastigheten är ej energibesiktigad. Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Fogelviks Historia

Fogelviks fascinerande historia

1300 - talet

På sydsidan av Valdemarsviken, längst in vid en smal vik i Tyrserums socken ligger godset Fågelvik. Det äldsta Fågelvik som var en kvadratisk borg med vallgrav byggdes av lagmannen och riddaren Ulf Asbjörnsson (Sparre). Från 1344 har godset gått i arv i släkten, genom familjerna Sparre, Bonde, Gyllenstierna och Horn till 1812.

1400 - talet

1429 ärver Karl Knutsson Bonde gården. Karl var först riksföreståndare och sedemera kung i tre olika perioder. Karls dotter Margareta gifter sig 1446 på Svartsjö Slott med riddaren och riksrådet Erik Eriksson (Gyllenstierna), Karl överlät troligen i samband med det Fogelvik på henne. Erik Eriksson kom att bli stamfader till släkten Gyllenstierna.

1500 - talet

Under 1500-talet förstördes Fogelvik av Dackes bondehär, borgen stod sedan och förföll. En ny byggnades uppfördes i närheten av borgen (Gamlegård).

1700 -talet

När Nils Gyllenstierna blir upphöjd till greve av Fogelvik, planerar han att uppföra en stor anläggning några kilometer ifrån Gamlegård. Ritningarna till bygget utfördes av stadsbyggmästaren i Bremen Anton.Dreyertz, men bygget påbörjades aldrig av Nils. När Nils dotter Margareta gift sig med kungliga rådgivaren Arvid Horn övergick Fogelvik till ätten Horn och det blev Arvid Horn som 1719 med de av Nils Gyllenstierna framtagna ritningarna lät bygga Fogelvik på den holme där det nuvarande slottet ligger. Denna herrgård var helt i karrolinerstil, timmrade hus i två avdelningar, huvudyggnad med tre par flyglar. 1736 gav Arvid landets främste arkitekten Carl Hårleman i uppdrag att rita ett ståndsmässigt stenslott i fransk stil. 1740 tar 25 årige Adam Horn över gården, under hans styre blomstrade det kulturella livet på gården, konstnärer målade och utsmyckade slottet och J.H. Roman kompinerade 1746 sinfonia i G-dur" på gården. Det blir först när Arvid och Margaretas barnbarn Gustaf Horn övertar slottet 1778, som det nuvarande Fogelvik slott blir uppfört enligt Carl Hårlemans ritningar.

1800 - talet

För första gången försäljs Fogelvík och det blir Carl Henrik Posse som 1812 köper godset. Nu fick Fogelvik en ny glansperiod, 1813 har Fogelvik 1100 invånare.Carl Henrik var gift med den praktälskande grevinnan Adine de Bréant från Paris, ett ståtligt sällskapsliv rådde under Adines tid på Fogelvik. 1827 uppges från Paris Carl Fredriks änka Adine avlidigt och att hon testamenterat gården till Claes Fredrik Posse. Senare visar det sig att Adine ej är död, hon har istället gått i kloster. Claes Fredrik och Wilhelmina Posse förde ett stort hushåll och ett 50-tal personer äter dagligen en gemensam middag på Fogelvik. Efter makens borgång lät Wilhelmina stycka av Hornsberg som änkesäte och sålde sedan Fogelvik 1851 till Kronprins Karl, sedemera Kung XV. 1855 förvärvas Fogelvik av kammarherre Anders Magnus Koskull som redan efter två år säljer gården vidare till baron Carl Adam Raab. Baron Rabb äger tre stora anläggningar i Tjust, men bor nästan uteslutande Helgerum varför Fogelvik får förfalla. 1897 säljer sonen Ossian Raab det nedgångna Fogekvik till Kapten Hans Wijk.

1900 - talet

Med hjälp av arkitekten Torben Grut restaurerar Wijk Fogelvik. 1910 köper Helge Lybeck och hans hustru Nannie Wallenberg gården, sonen Knut Lybeck övertar driften 1933 bor som ungkarl där till sin död 1981. År 1982 köper brödern Sjöberg gården Fogelvik och delar den i två delar. Åke Sjöberg övertar jordbruksegendomen, Inger och Gunnar Sjöberg övertog slottet. 1993 förvärvar Thomas Hopkins lantbruksegendomen och den vackra bibloteksholmen. 1995 förvärvas slottsholmen med slottet och flyglarna av Stefan Mannfalk med familj, nu inleds i samarbete med länsantikvarien en intensiv renoveringsperiod.

2000 - talet

Den noggranna resatureringen har fortsatt under familjen Mannfalks ledning och idag står Fogelviks slottsanläggning i sin fulla prakt.

Ägarlängd

Tid Ägare

1344 - 1350 Ulf Asbjörnsson (Sparre)

1350 - 1362 Margareta Sunesdotter, Ulfs änka

1362 - 1389 Christina Ulfsdotter

1389 - 1407 Karl Ulfsson

1407 - 1429 Margareta Karlsdotter

1429 - 1446 Karl Knutsson Bonde, Riksföreståndare och sedemera Kung 3 gånger

1446 - 1497 Christina Karlsdotter, gift med Erik Eriksson ( stamfar Gyllenstierna)

1497 - 1502 Erik Eriksson (Gyllenstierna)

1505 - 1575 Göran Eriksson

1575 - 1601 Nils Gyllenstierna, Friherre

1601 - Johan Gyllenstierna

- 1622 Nils Gyllenstierna, Amiral

- 1635 Görvel (Snackenborg)

1635 - 1650 Carl Gyllenstierna

1650 - 1720 Nils Gyllenstierna, Greve och fältmarskalk

1720 - 1740 Arvid Horn, Lantmarskalk (gift med Margareta Gyllenstierna)

1740 . 1778 Adam Horn

1778 - 1798 Gustaf Horn, Ungkarl. (Byggde dagens Fogelvik)

1798 - 1801 Claes Gustafsson Horn (efter muntligt testamente)

1801 - 1812 Thage Thott (efter klander av muntligt testamente)

1812 - 1823 Carl Henrik Posse

1823 - 1827 Adine de Bréant, Änka och fransyka

1827 - 1839 Claes Fredrik Posse (bror till Carl Henrik)

1839 - 1851 Wilhelmina Posse

1851 - 1855 Kronprins Karl, Kung XV

1855 - 1857 Anders Magnus Koskull, Kammarherre

1857 - 1897 Carl Adam Raab

1897 - 1905 Ossian Raab

1905 - 1910 Hakon Wijk, totalrenoverade Fogelvik

1910 - 1933 Helge Lybeck gift med Nannie Wallenberg

1933 - 1981 Knut Lybeck, Ungkarl

1982 - 1995 Gunnar och Inger Sjöberg

1995 -. Stefan Mannfalk

Skärgården

Fogelvik är beläget på södra sidan av Valdemarsviken i Tryserums socken som i gamla tider var en del av Tjust. Socknarna i Tjust utgör idag Småland men Tryserums socken kom att överföras till Östergötlands län och Valdemarsviks kommun. Fogelvik är beläget halvvägs in i Valdemarsviken och har därmed nära till öppet hav, Gryts- och Tjust skärgårdar. Skärgården runt Fogelvik är bedårande vacker och här återfinns ett lugnare och mera ostört båtliv än Stockholms och Bohusläns skärgårdar. Runt Fogelvik karaktäriseras skärgården av innerskärgårdens lummiga grönska men en kort båttur österut nås ytterskärgårdens kala klipphällar och öppet hav. Gryts- och Tjusts norra skärgård utgör den sydligaste delen av Östgöta skärgården, bara i Gryts skärgård finns 2900 öar och norr där om tar Sankt Annas skärgård vid. Med egen båt tar Ni er enkelt till välkäna platser som det gamla fiskeläget Harstena, Häradsskär med sina gamla lotsbostäder, utkik och fyr från 1800-talet eller till Väderskär med dess lilla kapell från sent 1500-tal.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Valdemarsvik

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg