Varför får jag inte byta bostad?

Lästid: 2 minuter

Du vill byta bostad och du vill byta nu. Men du saknar ett godkännande på din bytesansökan. Det här är vad du kan göra åt det.

Prata med din hyresvärd

När du fyller i din bytesansökan så ska du redan från början vara klar över vad som krävs för att få ett godkännande. Om du känner dig osäker kan du vända dig till din hyresvärd eller till hyresgästföreningen för att få råd.
Din hyresvärd är skyldig att godkänna bytet om du har beaktningsvärda skäl och bytet inte skapar ”påtaglig olägenhet för hyresvärden”, d.v.s att den som ska överta hyresrätten uppfyller hyresvärdens krav, är skötsam och klarar av att betala hyran.
Du kan ladda ner en bytesansökan från Hyresgästföreningen, eller kontakta din hyresvärd direkt för att få en blankett.

Beaktningsvärda skäl

Du ska kunna motivera bytet. Skriv kort om varför du behöver flytta. Har du behov av en större eller mindre lägenhet, till exempel på grund av att du ska få tillökning i familjen eller att du ska skiljas, så är det ett beaktningsvärt skäl.  Det kan också vara så att du måste byta bostad av ekonomiska orsaker, eller att du fått arbete eller studie på annan ort, under kortare eller längre tid. Läs mer om de beaktningsvärda skälen hos hyresnämnden.

När det drar ut på tiden

Om du får vänta allt för lång tid på svar från din hyresvärd om din bytesansökan har godkänts eller inte och bytet är i fara kan du direkt ansöka om tillstånd genom hyresnämnden. Skriv då också till din hyresvärd om att du vänt dig till hyresnämnden. Det kan hjälpa med att få ett snabbare svar. Och om godkännandet skulle komma snabbt från hyresvärden får du dra tillbaka din ansökan hos hyresnämnden.

Vid nej från hyresvärden

Vid ett byte måste alla berörda hyresgäster ha samtycke av sina hyresvärdar eller tillstånd av hyresnämnden. Det gäller alltså både vid enkelt och vid triangelbyte. Den, eller de, parter som får nej måste var och en vända sig till hyresnämnden.

Om hyresvärden godkänner ditt byte MEN har reservationer mot den som du ska byta med, och vägrar att skriva under kontraktet, exempelvis på grund av deras ekonomi kan den som inte fått godkänt vända sig till hyresnämnden för att få bytet godkänt.

Så här vänder du dig till hyresnämnden

I din ansökan ska du fylla i information om bostaden, vem du och din motpart (hyresvärden) är, vem du ska byta med, varför du vill byta, och varför du fått nej. Glöm inte att bifoga din hyresvärds avslag på bytesansökan. När ansökan har kommit in till hyresnämnden får hyresvärden chansen att yttra sig. Om hyresvärden inte vill gå med på bytet, kallas ni gemensamt till ett möte.

Hyresnämnden bedömmer utifrån de kriterier som tagits upp här i texten: alltså om du uppfyller de beaktningsvärda skälen, och att den som ska flytta in uppfyller kraven som hyresgäst. Det får heller inte finnas andra skäl till att byte inte ska kunna genomföras, exempelvis att det förekommit svarta pengar för kontraktet.

När du fått godkänt av hyresnämnden kan bytet ske på en gång. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas, men om du har nya skäl så kan du söka om byte på nytt.

Det här kan hyresnämnden inte pröva

Det finns fall som hyresnämnden inte vill pröva. Det gäller till exempel när det handlar om byte av andrahandskontrakt, inneboende, andrahandsupplåtelse av bostadsrätt etc. Du kan läsa resten av undantagen här.

Fler tips när du ska byta bostad

Lycka till!