Vad betyder det att byta bostad?

Lästid: 3 minuter

Vad betyder det att byta bostad?

Du kan byta bostad året om. Illustration: Colourbox

I dagens pressade bostadssituation är det alltid en fördel att redan sitta på ett förstahandskontrakt när du får behov av att flytta. Så här gör du:

Vem får byta bostad?

Du kan få byta om du kan ange rätt skäl

Om du har ”beaktansvärda skäl” har du laglig rätt att byta lägenhet, så se till att få tillstånd av din hyresvärd. Och om hyresvärden anser att skälen är godtagbara kan du vända dig till hyresnämnden. Exempel på beaktningsvärda skäl kan vara att du ska få barn och behöver fler rum, att barn ska flytta ut, att du ska flytta ihop eller skiljas, att du ska starta på studier eller jobb på annan ort.

Du kan få nej till att byta om…

Om du bara bott i bostaden en kort tid så kan det var ett skäl till att din hyresvärd säger nej till byte. Detta för att reglerna gäller för ”varaktigt boende”. Ett krav från din kommande hyresvärd kan också vara att du har en giltig hemförsäkring.

Vad ska jag göra om jag vill byta bostad?

Om du vill bo kvar i samma område så börja alltid med att kontakta din egen hyresvärd för att se om de har andra bostäder som du kan byta dig till, många har interna bytesköer. Här kan det hända att du får förtur, vid exempelvis separation.

Var ute i god tid med att ansöka om byte. Detsamma gäller när kontraktet ska underskrivas. Du ska skicka ditt nuvarande lägenhetskontrakt, personbevis och anställningsbevis till kommande hyresvärd och och den du ska byta med ska sända detsamma till din nuvarande hyresvärd. Många värdar vill ha flera månader på sig att kontrollera alla uppgifter. Bytet gäller först när de nya hyreskontrakten är undertecknade.

Kan jag byta lägenhet om jag är utan fast anställning eller har betalningsanmärkningar?

Din kommande hyresvärd har rätt att säga nej till dig som hyresgäst om de bedömer att du inte uppfyller deras krav, framförallt att du är skötsam och klarar av att betala hyran. Hyresvärdarnas policy på området varierar, det kan till exempel handla om att du ska ha varit utan betalningsanmärkningar i minst 12 månader, eller ha en årsinkomst motsvarande tre eller fyra gånger hyran för ett år.

Som Hem och Hyras granskning visat är det också många hyresvärdar som inte räknar in socialbidrag, barnbidrag eller underhåll när summan ska räknas samman, vilket slår hårt mot redan utsatta grupper som barnfamiljer. Men kom ihåg att du kostnadsfritt kan vända dig till hyresnämnden om du får avslag, och låta dem göra bedömningen om du klarar att betala hyran.

Vilken typ av bostad får du byta?

Byta hyresrätt mot hyresrätt

Du kan byta hyresrätt mot hyresrätt eller en stor hyresrätt mot två mindre eller två mindre lägenheter mot en stor. Du kan även byta i ett så kallat triangelbyte: där ni är tre personer som byter bostäder med varandra. A byter med B, B byter med C och C byter med A. Ofta ökar du chansen att finna en bytesbostad om du försöker med triangel eller flerpartsbyte.

Byta studentrum?

Om du bor i ett studentrum eller lägenhet kan din hyresvärd vägra byte till en ”vanlig” lägenhet. Detta eftersom kraven för att bo i en studentbostad ofta är annorlunda än för andra lägenhetskontrakt. Om du bor som inneboende eller har ett andrahandskontrakt så har du inte samma rättigheter att byta din bostad. Läs mer om vad hyresnämnden skriver om förutsättningar för att byta här.

Byta bostadsrätten?

Om inte din hyresvärd förmedlar villor och bostadsrätter kan det bli svårt att få tillstånd till byta lägenhet till exempelvis bostadsrätt. Detta beror på att man inte får lov att ta ersättning för att byta bort en hyresrätt, vilket du i de flesta fall kräver för en bostadsrätt. Däremot finns det inga hinder för att byta till sig en lägenhet som är på väg att ombildas till bostadsrätt.

Byta under semestern?

Kan jag byta bostad under semestern? Om du äger ett hus så har du rätt att hyra ut det för hur korta eller långa perioder som du vill. Om du däremot bor i en hyreslägenhet eller bostadsrätt så krävs det tillstånd också vid korta byten.

Kostar det att byta lägenhet?

Det är olagligt att betala för ett hyreskontrakt och det gäller även vid byten. Inte heller värden har enligt lag rätt att ta betalt för bytet. Så undvik personer som vill få betalt för lägenhetsbytet.

Du kan alltid annonsera i Facebooksidor eller grupper, eller skriva ut din annons och sprida den på anslagstavlor i din omgivning. Men om du vill flytta längre bort är det enklaste att annonsera på en bytessite. De flesta bytessajter tar dock en summa för att du ska kunna annonser på deras sajt. Här kan du få tips om hur du skriver din Bytesannons. Det är viktigt att du utrustar dig med tålamod och aktivt tar kontakt med andra bytare för att lyckas. De flesta byten tar omkring ett år att genomföra.

Lycka till!