Nytt regeringsförslag vill förbjuda svarthandel med hyreskontrakt

Lästid: 2 minuter

Gör det brottsligt att köpa hyreskontrakt, bestraffningsbart med fängelsestraff. Och bestraffa den som tar ut en oskälig hyra i andra hand eller till inneboende med att riskera att själv bli av med kontraktet! Det är innehållet i det senaste lagförslaget som föreslås bli verklighet nästa år.

Nya regelförslag mot köp av förstahandskontrakt

Enligt regeringen har handeln med att ta betalt för förstahandskontrakt blivit ett landsomfattande problem. Idag bor nästan 3 miljoner svenskar i olika former av hyresrätter; lägenheter, rum eller hus. Och många som letar bostad hamnar i kläm mellan vad de önskar och vad de kan få.

Det är redan olagligt att sälja ett förstahandskontrakt men nu föreslås att straffen ska skärpas. För brott av normalgraden från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år.

När det gäller grova fall från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Samtidigt blir det också brottsligt även för den som köper ett hyreskontrakt. Straffen kan variera från böter till fängelse upp till två år eller i grova fall fängelsetraff mellan sex månaders och fyra års fängelse. Om du som hyresgäst köpt ditt hyreskontrakt ska du kunna bli av med lägenheten med omedelbar verkan, enligt förslaget.

Förslag för att stoppa överpris på hyran

Regeringen hoppas också komma till botten med problemet med överhyror på andrahandshyresmarknaden genom flera lagförslag. Enligt regeringens pressmeddelande om förslagen har priserna för hyra i andrahand stigit  kraftigt under de senaste 7 åren,  framförallt i StorStockholm. Andrahandshyran var för en hyreslägenhet i snitt 50 procent högre än förstahandshyran sett till landet som helhet under 2016.

Därför ska en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är för hög kunna förlora sitt kontrakt. Det ska också vara brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som inte är skälig. Skälig hyra handlar om vad du kan ta ut i andrahandshyra. Regeln där är förstahandshyresgästens egen hyra med ev. tillägg för möbler och andra kostnader (internet, el, etc). Om du undrar vilken hyra som inte är skälig så kan du läsa vår tidigare artikel ”Så sätter du hyra när du hyr ut i andrahand” . Du kan också använda dig av våra ”miniräknare” direkt på Bostadsportal.se/hyra-ut-andrahand.

Enligt förslaget ska också byte av lägenheter försvåras. Det är för att minska risken att  hyreskontrakt överlåts mot otillåten ersättning vid byten. Exempelvis ska hyresgästerna ha bott i sina lägenheter i minst ett år innan de ska kunna få tillstånd att genomföra ett byte.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

dreamstimefree_6001909.jpg

Det är många som upplevt hur tuff hyresmarknaden blivit de senaste 10 åren, och nu kommer regeringens förslag på vad som kan göras genom att skärpa lagarna.