När ska du säga upp ditt hyreskontrakt?

Lästid: 3 minuter

Om du vill säga upp din bostad, kanske för att du funnit något som passar dig bättre eller för att du ska flytta ifrån området, är det förstås viktigt att det inte blir något fel i själva uppsägningsprocessen, speciellt eftersom en flytt alltid kostar extra pengar. Läs vidare för att se vad reglerna säger vid uppsägning av hyreskontrakt från hyresgästens sida.

Skicka alltid uppsägningen skriftligt

Enligt hyreslagen ska uppsägningen av ett hyreskontrakt vara skriftlig, och helst skickas i ett rekommenderat brev. Du bör inte lita på ett e-mail eller ett vanligt brev. Om du hyrt bostad i kortare än tre månader kan du visserligen säga upp det muntligt, men det är bättre för båda parter att uppsägningen görs ordentligt så att man slipper riskera tvist senare. Ett rekommenderat brev där det klart och tydligt står från vilket datum uppsägningen gäller och undertecknat och daterad är bäst.

Exempel på en uppsägning av ditt hyreskontakt kan till exempel se ut så här:

Till min hyresvärd NN på Xbostäder. Jag, NN, säger upp mitt hyreskontrakt på min lägenhet (adress) för avflyttning den 31 augusti 2018. Undertecknad: NN

Det som ska finnas med är den du riktar dig till: din hyresvärd, vilken bostad det gäller: adress, och vem du är. OCH kom ihåg att den ska skrivas under av den eller de som står på hyreskontraktet. Du kan även använda dig av hyresgästföreningens blankett så att du inte missar någon detalj!

Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen

Kom ihåg att säga upp ditt hyreskontrakt i god tid, oavsett om du hyr ut i första eller andrahand. Beroende på vilken typ av bostad du hyr, på hur lång tid du hyrt bostaden och om det räknas som bestämd tid (till exempel ett år) eller tillsvidare. Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen. Enligt lagen upphör kontraktets giltighet:

  • Vid månadskiftet som inträffar närmast efter tre månader uppsägning när du hyr en bostadslägenhet som hyrs på obestämd tid/tillsvidare.
  •  en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor (tidsbestämt i kontraktet)
  • en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader (tidsbestämt i kontraktet),
  • tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet (tidsbestämt i kontraktet)
  • Och tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader (tidsbestämt i kontraktet)

Om du har ett tidsbestämt hyreskontrakt behöver du – kanske- inte säga upp

Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. MEN om du hyrt en hyresbostad i minst nio månader i följd, skall avtalet ändå alltid sägas upp (skriftligt) för att upphöra att gälla.

Undantaget är om du hyr en bostadsrätt, villa, rum eller ägarlägenhet på bestämd tid upphör avtalet att gälla vid hyrestidens slut, utan att sägas upp.

Varför säger min hyresvärd att min uppsägning kom in för sent och jag ska betala ännu en månad?

Det vanliga är att uppsägningstiden är tre månader och då räknas inte den månad där du skickat in uppsägningen in. Säger du upp lägenheten den 15 januari så ska du betala hyra fram till den 30 april. Viktigt är att komma ihåg att du ska säga upp den sista VARDAGEN innan månadskiftet, annars läggs det till ytterligare en månad.

Kan min hyresvärd säga upp mig med kortare uppsägningstid än det som står i kontraktet?

Som du kan läsa ovan så finns det olika regler för hur lång uppsägningstiden är beroende på hyreskontraktet, men en hyresvärd har alltid den längsta tvingande tiden, ofta tre månader, för att de ska kunna säga upp dig. Du kan läsa mer i Hyresnämndens information om uppsägningsregler när du till exempel hyr en bostadsrätt i andrahand.

När ska jag vara ute ur lägenheten?

Du ska vara ute ur lägenheten senast klockan 12, första dagen i månaden. Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter som gäller som inflyttningsdag. Men du kan också komma överens med hyresvärd eller nästa hyresgäst om att du får några fler timmar, se bara till att du har det på papper.

Du kanske också vill läsa de här artiklarna från vår blogg:

andrew-neel-609845-unsplash

Det är viktigt att få säga upp ditt hyresavtal i god tid och på rätt sätt. Foto: Unsplash.