Hur säger jag upp en hyresgäst?

Lästid: 2 minuter

Många kan känna oro över om vad som skulle hända om hyresgästen som flyttat in blir en belastning, inte betalar hyran, eller förstör i lägenheten. Det här är vad du kan göra som hyresvärd. 
Enligt Jordabalken paragraf 42 §  anses hyresrätten förverkad, det vill säga att kontraktet blir ogiltigt, om hyresgästen gör någon av följande ting:

  • Inte betalar hyran i tid. Hyran ska betala inom en vecka efter förfallodatum, annars räknas hyresrätten förverkad, oavsett om det är första gången som inbetalningen är försenad.
  • Om du upptäcker att din hyresgäst hyr ut till någon annan utan tillstånd. (Detta gäller dock inte om hyresgästen tagit in en inneboende, det kräver inte tillstånd.)
  • Om hyresgästen vanvårdar lägenheten eller använder den för brottsliga ändamål.
  • Om hyresgästen vägrar hyresvärden  (dig eller fastighetsägare) tillträde till bostaden utan en god ursäkt.

Hur viktigt är kontraktet?

Du ska alltid skriva kontrakt. Trots att ett skrivet kontrakt är inte ett formellt lagkrav, blir dokumentationen så mycket lättare för dig som hyresvärd när överenskommelsen redan från början finns svart på vitt. Var noga med uppsägningregler i kontraktet och dubbelkolla alla datum.

I avtalet kan du ange hyrestidens längd, hyresbelopp, om andra utgifter som el, bredband och parkering ingår, hur lång uppsägningstiden är och så vidare. Du kan även hitta mer information på vår temasida om hyreskontrakt.

När ska jag säga upp kontraktet?

Hyresvärden ska säga upp avtalet skriftligen, minst tre månader innan hyresgästen ska flytta ut, om inte avtalet säger något annat. Uppsägningstiden räknas alltid i HELA månader: oavsett när i månaden du säger upp det, så har hyresgästen fram till den sista dagen tre månader senare. (Exempelvis: sista juni, om hyresgästen ska flytta ut i sista september.)

Vad betyder att en uppsägning ska delges?

För att en uppsägning ska vara laglig så krävs det att du är säker på att  mottagaren fått den. För att vara säker kan du skicka den i ett rekommenderat brev. Då har du delgivit mottagaren oavsett om hen hämtar brevet eller inte.

En gammal kvarleva från snigelpostens tid står fortfarande som regel i jordabalken: 8-e paragrafen ”Om en hyresvärd eller en hyresgäst, vars avtal skall sägas upp, inte har något känt hemvist här i landet och om det inte heller finns något känt ombud som har rätt att ta emot uppsägning för honom, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.”

Du kan faktiskt fortfarande göra detta; även om tidningen idag är  en webbplats.

Hur säger jag upp kontraktet?

Du kan göra det på tre sätt. Du kan:

  • själv säga upp kontraktet,
  • vända till till Hyresnämnden för att få en dom på att hyreskontraktet är förverkat,
  • gå till Kronofogden för att få ett beslut om att hyresgästen ska flytta.

Vad gör jag om den vräkta hyresgästen vägrar flytta?

Efter att du sagt upp kontraktet ska du skriftligt meddela socialförvaltningen att hyresgästen blivit uppsagd. Därefter kan du ansöka om en så kallad handräckning eller avhysning hos Kronofogden.
Om det finns beslut på  att hyresgästen ska flytta kan Kronofogden genomföra en vräkning.  Kronofogden tar hand om transport och magasinering av egendom. Kostnaderna för det ska i första hand betalas av den som blir vräkt. MEN: om denne inte kan betala kostnaderna kan du som sökande bli tvingad att betala flyttkostnaderna.

Du kanske också vill läsa:

Förstahand eller tillsvidare?
Vill du ha hjälp med att sätta hyran?
Hos oss är din Hyresannons gratis