Hur får jag bostadssökande att kontakta mig direkt?

Genom att skapa en gratis Hyresannons på BostadsPortal blir din annons synlig för alla besökare på vår sajt och FB-sidor.

De kan därefter kontakta dig via vårt interna mailsystem, så att du enkelt kan finna din kommande hyresgäst bland de sökande.
+Skapa en Hyresannons

Kontraktskrivning när du hyr ut egen bostad

Ditt kontrakt vid uthyrning av privatbostad


Om du vill hyra ut en villa, hus, stuga eller annan bostad du själv äger, är du fri att hyra ut i första- eller andrahand utan tillstånd, och sätter hyran på det sätt som lagen om uthyrning av egen bostad reglerar.
 

Detta ska hyresavtalet innehålla


När man tecknar avtal om att hyra en bostad ska detta innehålla uppgifter om:
 • Vilka är avtalsparterna (hyresgästen och hyresvärden)
 • Vad ska hyran vara
 • Hyrestiden (avtalstiden och uppsägning)
 • Nyttjanderätt av övriga utrymmen (vindsförråd, garage etc.)
 • Övriga detaljer som t ex el, möbler, städning, sophämtning och försäkring

Hur får jag bostadssökande att kontakta mig direkt?

Genom att skapa en gratis Hyresannons på BostadsPortal blir din annons synlig för alla besökare på vår sajt och FB-sidor.

De kan därefter kontakta dig via vårt interna mailsystem, så att du enkelt kan finna din kommande hyresgäst bland de sökande.
+Skapa en Hyresannons


Vad kan jag ta ut i hyra?


Den som hyr ut sin lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Däremot brukar Hyresnämnden godkänna cirka 10-15 procent när lägenheten är fullt möblerad, men det är viktigt att komma ihåg att nämnden bedömer detta från fall till fall. Förutom möbler så kan du ta ut avgift för övriga kostnader som exempelvis el och p-plats, där du kan lägga på den summa som motsvarar kostnaderna.

Räkna ut hyran (privatboende)

Vad är din bostad värd?
kr
Vad har du i månadsavgift?
kr / månad
Vad vill du ha i avkastningsränta?
%
Lägg till summan av andra utgifter (t.ex. el):
kr / månad
Om du hyr ut möblerat, fyll i ersättning för möbelslitage:
kr / månad
Beräkna
Hyresförslag:
kr / månad

Blev hyran lägre än förväntat?

Trots att Hyresnämnden allt oftare tar beslut som talar till hyresvärdars fördel så kan det förekomma fall då en hyresgäst överklagar sin hyra till hyresnämnden och får rätt, trots att hyran ligger under det som hyresvärden själv betalar i avgifter och lån för bostaden. Det beror på att andrahandshyran vid uthyrning av egen bostad ska beräknas på bruksvärdet, det vill säga, det praktiska värde som hyresgästen kan få ut av bostaden.
Det betyder att en bostadsrättsinnehavare med låga omkostnader kan tjäna bra på hyran medan den som sitter med höga lån riskerar att få in mindre än de faktiska kostnaderna. (läs mer på hyresnämndens sida)

Det här krånglar till det för dig som privatperson eftersom det finns många aspekter som tas hänsyn till när bruksvärdet räknas ut, exempelvis storlek, modernitetsgrad, planlösning och ljudisolering, men även det som är knutet till lägenheten som exempelvis hiss, sopnedkast, garage och förvaringsutrymmen. Dessutom påverkar boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer. Om du vill få information om vad likvärdiga lägenheter har för hyror kan du alltid kontakta privata eller kommunala (allmännyttiga) hyresvärdar som har förhandlat sina hyror med en lokal hyresgästförening.

Du kan även ta hjälp av vår statistik på BostadsPortal för att se vad liknande bostäder i området annonserats för. Läs också gärna mer om uthyrning av äganderätt på bloggen där vi hela tiden uppdaterar med det senaste som händer inom området.
 

Hyresvärdens rätt att säga upp kontraktet


Hyresvärden har rätt att säga upp en hyresgäst enligt den avtalade uppsägningstiden. Beror uppsägningen på att hyresgästen inte har betalat hyran i tid, ska hyresvärden först skriftligen underrätta hyresgästen om risken att bli uppsagd, om man inte betalar inom tre veckor. Normalt har hyresgästen rätt att bo kvar i bostaden tills vidare. Men hyresrätten kan upphöra om hyresgästen:
 • Är mer än en vecka försenad med att betala hyran
 • vanvårdar bostaden eller inte fullgör de skyldigheter som står i hyresavtalet
 • överlåter eller vidareuthyr bostaden utan tillstånd från hyresvärden
 • använder bostaden till annat än boende, t ex brottslig verksamhet eller omfattande näringsverksamhet
 • Beter sig störande för grannarna
 • Låter bli att rapportera ohyra som spridit sig i lägenheten eller andra skador (exempelvis vattenskador)
 • utan att en godtagbar anledning vägrar hyresvärden tillträde till bostaden t ex för reparation
 
Tillbaka till hyreskontrakt
Support
Blogg