1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Stockholms län
  4. Huddinge
  5. A1852586
 
KARTA
Tomt i centralt läge, endast en kort promenad från Huddinge C.

Till salu: Hus på 25 m², Huddinge


Tomt i centralt läge, endast en kort promenad från Huddinge C. Tomten är kuperad och lämpar sig för ett suterränghus. På fastigheten idag finns en enklare hus/byggnad om 25 kvm med indraget vatten och avlopp. Detaljplanen tillåter parhus.

KVARTERSMARK Bostäder. Huvudbyggnad får även inredas med lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och förenliga med bostadsändamålet. Verksamheten ska helt förläggas inomhus.

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Högst en fjärdedel (1/4) av fastighetsytan får bebyggas, dock högst 230 kvm. Högst en huvudbyggnad får uppföras. Huvudbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 230 kvm och inget garage/uthus större än 45 kvm. Huvudbyggnad får alternativt uppföras som parhus med en lägenhet i vardera husdel. Vid delning i två tomter är tomtstorleken minst 400 kvm och byggrätten högst en fjärdedel (1/4) byggnadsarea för varje husdel och högst 25 kvm byggnadsarea för vardera garage/uthus.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgräns. Alternativt får huvudbyggnad sammanbyggas över fastighetsgräns om parhus uppförs

Utformning Högsta 2 antal våningar. Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,5 meter. För komplementbyggnad är högsta nockhöjd 4,0 meter och största taklutning 27 grader.

Välkommen att åka ut och titta på tomten själv eller ring fastighetsmäklaren för att boka tid för visning.
Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Villa
Boarea: 25 kvm
Tomtarea: 867 kvm

Utgångspris: 2 750 000 kr
Byggnadsår: 2003
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Kommunalt vatten året om
Avlopp: Kommunalt avlopp

Allmän information: På fastigheten står en enklare byggnad om 25 kvm med tillhörande tvättstuga i separat byggnad båda är avsedda att rivas/bortforslas av en köpare. fastigheten har inkopplat vatten och avlopp, dock kommer en köpare behöva ordna med en anslutning för el.

Inne i byggnaden finns allrum och pentry samt toalettutrymme med dusch.

Allmänt

Län: Stockholm
Kommun: Huddinge
Område: Hörningsnäs

Fastighetsbeteckning: Huddinge Gräslöken 16

Planbestämmelser

Kv Rädisan Och Kv Gräslöken,del Av, Detaljplan (Beslutsdatum: 20151208, Registreringsdatum: 20160321)

Visa mer om bostaden

Övrigt

INFO TILL KÖPARE
På fastigheten på andra sidan Lännavägen planeras det för en ny förskola, Ängsnäs Förskola. Se mer på www.huddinge.se

KOSTNADER I SAMBAND MED ATT BYGGA NYTT HUS:

- I detaljplanen för denna fastighet ligger en planavgift som tas ut i samband med bygglov. Denna avgift grundas i kommunens Plan- och bygglovstaxa och hanteras av Huddinge kommuns bygglovsavdelning

- Anslutningskostnaden för el upp till 25 ampere är från 27 625 kr, beroende på anslutningspunkt. För mer information, ring Vattenfalls kundtjänst, 08-82 00 00.

- Kostnader för bygglovshandlingar, bygganmälan, nybyggnadskarta mm beror på husstorlek. För mer information, ring bygglovsavdelningen i Huddinge kommun, 08-535 363 00. Telefontid: tisdag och torsdag 13.00-15.00 samt onsdag och fredag 10.00-12.00 och . E-post: bygglov@huddinge.se

BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden.

I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

AVGIFTER/STÄMPELSKATT
2016 tas en fastighetsavgift ut om 7 412 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen.
Nybyggda hus med värdeår 2005-2011 är skattebefriade i fem år och därefter betalar man halv fastighetsavgift i fem år.
Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare är befriade från fastighetsavgift i 15 år.
För obebyggda tomter gäller fortfarande 1% av taxeringsvärdet i fastighetsskatt.

Lagfartskostnad: 1.5 % av köpeskillingen för privatperson och 4.25 % för företag samt en avgift om f.n. 825 kr.
Pantbrevskostnad: på nya pantbrev 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

2 750 000 kr

Taxering

Byggnad: 243 000 kr
Mark: 1 906 000 kr
Totalt: 2 149 000 kr

Taxeringsår: 2015
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 2003
Standardpoäng: 19
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Pantbrev

Det finns 7 st pantbrev uttaget om sammanlagt 550 000 kr.

Tomt i centralt läge, endast en kort promenad från Huddinge C.

Till salu: Hus på 25 m², Huddinge

HUDDINGE

Till salu, Hus, 2 750 000 kr , 25


Tomt i centralt läge, endast en kort promenad från Huddinge C. Tomten är kuperad och lämpar sig för ett suterränghus. På fastigheten idag finns en enklare hus/byggnad om 25 kvm med indraget vatten och avlopp. Detaljplanen tillåter parhus.

KVARTERSMARK Bostäder. Huvudbyggnad får även inredas med lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och förenliga med bostadsändamålet. Verksamheten ska helt förläggas inomhus.

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Högst en fjärdedel (1/4) av fastighetsytan får bebyggas, dock högst 230 kvm. Högst en huvudbyggnad får uppföras. Huvudbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 230 kvm och inget garage/uthus större än 45 kvm. Huvudbyggnad får alternativt uppföras som parhus med en lägenhet i vardera husdel. Vid delning i två tomter är tomtstorleken minst 400 kvm och byggrätten högst en fjärdedel (1/4) byggnadsarea för varje husdel och högst 25 kvm byggnadsarea för vardera garage/uthus.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgräns. Alternativt får huvudbyggnad sammanbyggas över fastighetsgräns om parhus uppförs

Utformning Högsta 2 antal våningar. Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 8,5 meter. För komplementbyggnad är högsta nockhöjd 4,0 meter och största taklutning 27 grader.

Välkommen att åka ut och titta på tomten själv eller ring fastighetsmäklaren för att boka tid för visning.
Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Villa
Boarea: 25 kvm
Tomtarea: 867 kvm

Utgångspris: 2 750 000 kr
Byggnadsår: 2003
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Kommunalt vatten året om
Avlopp: Kommunalt avlopp

Allmän information: På fastigheten står en enklare byggnad om 25 kvm med tillhörande tvättstuga i separat byggnad båda är avsedda att rivas/bortforslas av en köpare. fastigheten har inkopplat vatten och avlopp, dock kommer en köpare behöva ordna med en anslutning för el.

Inne i byggnaden finns allrum och pentry samt toalettutrymme med dusch.

Allmänt

Län: Stockholm
Kommun: Huddinge
Område: Hörningsnäs

Fastighetsbeteckning: Huddinge Gräslöken 16

Planbestämmelser

Kv Rädisan Och Kv Gräslöken,del Av, Detaljplan (Beslutsdatum: 20151208, Registreringsdatum: 20160321)

Visa mer om bostaden

Övrigt

INFO TILL KÖPARE
På fastigheten på andra sidan Lännavägen planeras det för en ny förskola, Ängsnäs Förskola. Se mer på www.huddinge.se

KOSTNADER I SAMBAND MED ATT BYGGA NYTT HUS:

- I detaljplanen för denna fastighet ligger en planavgift som tas ut i samband med bygglov. Denna avgift grundas i kommunens Plan- och bygglovstaxa och hanteras av Huddinge kommuns bygglovsavdelning

- Anslutningskostnaden för el upp till 25 ampere är från 27 625 kr, beroende på anslutningspunkt. För mer information, ring Vattenfalls kundtjänst, 08-82 00 00.

- Kostnader för bygglovshandlingar, bygganmälan, nybyggnadskarta mm beror på husstorlek. För mer information, ring bygglovsavdelningen i Huddinge kommun, 08-535 363 00. Telefontid: tisdag och torsdag 13.00-15.00 samt onsdag och fredag 10.00-12.00 och . E-post: bygglov@huddinge.se

BUDGIVNING
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren säljer. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden.

I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

AVGIFTER/STÄMPELSKATT
2016 tas en fastighetsavgift ut om 7 412 kr/år. Den ersätter tidigare fastighetsskatt och regleras, enligt upplupen tid, på tillträdesdagen.
Nybyggda hus med värdeår 2005-2011 är skattebefriade i fem år och därefter betalar man halv fastighetsavgift i fem år.
Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare är befriade från fastighetsavgift i 15 år.
För obebyggda tomter gäller fortfarande 1% av taxeringsvärdet i fastighetsskatt.

Lagfartskostnad: 1.5 % av köpeskillingen för privatperson och 4.25 % för företag samt en avgift om f.n. 825 kr.
Pantbrevskostnad: på nya pantbrev 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr.

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

2 750 000 kr

Taxering

Byggnad: 243 000 kr
Mark: 1 906 000 kr
Totalt: 2 149 000 kr

Taxeringsår: 2015
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 2003
Standardpoäng: 19
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Pantbrev

Det finns 7 st pantbrev uttaget om sammanlagt 550 000 kr.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Huddinge

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg