1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Östergötlands län
  4. Söderköping
  5. A1851237
 
KARTA
Gård med mycket historia, på vissa platser upplever man att tiden stannat bla i den gamla lanthandeln

Till salu: Stuga, 4:a på 132 m², Linköping, Söderköping


Rumbeskrivning

Entréhall med korkmatta, förvaringsutrymme under trappen.

Rymligt bondkök med korkmatta, matplats, diskmaskin -11, spis -äldre, kyl -01, 1/2 frys -äldre och vedspis (ej sotad på 10 år så en köpare rekommenderas provtrycka skorsten).

Vardagsrum med stavparkettgolv och tre fönster. Detta rum kallades för Salen och användes bara vid besök. Piano ingår.

Badrum med våtrumsmatta, våtrumstapet, badkar, duschkabin, wc, tvättställ, fläkt, fönster vattenburet element och elelement.
Renoverat 1990.

Pannrum med betonggolv, bergvärmepump Nibe Fighter 1215 (från 2005), vedpanna Egor V-25 (installerad 1991), två ackumulatortankar 500 liter/st. Äldre elcentral.

Tvättstuga/grovkök med plastmatta, tvättho, toppmatad tvättmaskin och utgång till trädgården.

Övre hall med heltäckningsmatta, snedgarderob samt uppgång till krypvind.

Sovrum med heltäckningsmatta och garderober.

Sovrum (genomgångsrum) med heltäckningsmatta och snedgarderob.

Sovrum med heltäckningsmatta och utgång till stor balkong.

Wc med tvättställ och plastmatta.
Grund: Torpargrund, okänd grundläggning på tillbyggnad
Stomme: Trä/tegel
Bjälklag: Trä
Fasad: Coloroc
Takbeklädnad: Korrugerad plåt från 90-talet
Fönster: 2-glas från 70-talet
Ventilation: Självdrag
Vatten/avlopp: Enskilt vatten, grävd brunn, Enskilt avlopp, 3-kammarbrunn från 60-talet, ej godkänd, en ny ägare bör göra ny anläggning
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Vattenburet system via bergvärmepump Nibe Fighter 1215 -05 (borrdjup 140 meter) samt vedpanna Egor V-25 -91
Huvudsäkring: 20 A

Internet: Bredband via fiber finns.

Uteplats: Pergola med genomskinligt plasttak.

LADUGÅRD

Byggnad uppförd i trä och murade väggar i djurdel. Plåttak från 70-talet. Area om ca 300 kvm.
-Kodel med betonggolv, dåligt innertak. Vattenreningsanläggning (ej inkopplad då det tillhör gamla vattenkällan).
-fd Mjölkrum med betonggolv, hydrofor (ej inkopplad då det tillhör gamla vattenkällan)
Vatten från den nyare vattenkällan finns indraget. El finns men bör ses över.
-Höskulle med logbana, skullsgolv bitvis dåligt.
-Loge med trägolv.
-Gödselplatta och urinbrunn.

AFFÄREN/TVÄTTSTUGAN

Byggnad uppförd i trästomme med delvis putsade innerväggar. Tegelpannor på taket (dåligt skick). Area om ca 50 kvm.
Lanthandel bedrevs fram till 1955.
-Affären med pärlspontspanel på väggar och tak. Köpmansdisk.
-Tvättstuga med betonggolv, öppen spis (ej godkänd att elda i), centrifug.
-Vind med ståhöjd.

El finns i byggnaden men är delvis äldre och bör ses över. Sättningsskada finns i grunden.

VEDBOD/JORDKÄLLARE

Byggnad i dåligt skick, rivningsbehov.

VEDSKJUL

Byggnad uppförd i trä med plåttak.

HÖNSHUS

Byggnad uppförd i trä med tegelpannor på taket. Betonggolv och stora fönster. El finns.

CARPORT

Byggnad uppförd i plåt med jordgolv.

SILOBYGGNAD

Byggnad uppförd i trä med eternittak.
Betongrör om ca 3,5 meter i diameter och ca 3 meter höjd. Ytterligare ca 1,5 meter för sjunkmån är läktad masonit.

MAGASIN

Byggnad uppförd i trä med plåttak. Area ca 70 kvm.
-Verkstad med betonggolv.
-Magasin med betonggolv, äldre remdriven kvarn, uppgång till övervåning med trägolv.

PUMPHUS

Vattenpump -13, hydrofor, reningsfilter och frostvakt.

Skogsmark

Areal: 11,9 ha enligt skogsbruksplan.
Skogsbruksplan upprättad 2016-09-27 se separat bilaga. Fastigheten har ett virkesförråd om ca 2 385 m³sk. Medelbonitet är 8,8 m³sk/ha. Medeltal 200 m³sk/ha. Trädslagsfördelning är grandominerad och fördelar sig på 78 % gran, 10 % tall och 12 % löv. Avverkningsförslag under perioden är 1 914 m³sk varav föryngringsavverkning 1 579 m³sk.

Impediment

Areal 1 ha enligt fastighetstaxeringen, 0,2 ha enligt skogsbruksplanen.

Åkermark

Areal ca 10,3 ha enligt SAM-ansökan.
Åkermarken är utarrenderad på 5-års avtal, intäkt om 14 000 kr exkl moms. Arrendet är uppsagt så en köpare kan få tillgång till marken 2017-03-14.

Stödrätter på åkermarken följer inte med i köpet men det finns möjlighet att köpa loss dessa från arrendatorn. Åkermarken är utarrenderad, 1-års avtal. Arrendet är uppsagt. På markerna odlas vall. Åkermarken består till 2/3 delar av mellanlera och 1/3 mulljord.

För mer information om EU-bidrag besök www.jordbruksverket.se

Betesmark

Areal ca 1,3 ha.

Det finns inga stödrätter på marken. Betesmarken är ej utarrenderad.

Friskrivningsklausul

Fastigheten försäljes med friskrivningsklausul avseende ev fel eller brister i fastigheten även sk dolda fel. Givetvis får/bör köpare noggrant göra en egen besiktning för att förvissa sig om fastighetens skick. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheterna.

Jakt

Jakt på älg, rådjur, hjort, vildsvin och småvilt. Jakten är utarrenderad men köparen får tillgång till jakten 2017-01-01. Fastigheten är registerad i Tedens Älgskötselområde, gårdarna jagar gemensamt på ca 580 ha.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfodras ej för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd.

Forn- och kulturminnen

Inga noteringar finns i Riksantikvariets register gällande forn- och kulturminnen.

Gränsmarkeringar

Fastighetens gränser är delvis bristfälliga. Säljaren ansvarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kartor

Bifogade kartor saknar rättsverkan.

Visning

Vid visningstillfället visas fastighetens byggnader. Åker- och skogsmark får fritt beträdas.

Halleby Sjösänkningsförening

Fastigheten har del i sjösänkningsförening.

Anbud

Försäljningen av fastigheten kommer gå till enligt följande:
Fastigheten försäljes genom anbudsgivning. Skriftligt anbud skall vara Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Norrköping tillhanda senast 2016-11-14.

Anbud skall inges skriftligen via bifogad blankett, ange bankreferens eller motsvarande. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet.
Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga.
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen.

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Lösöre och städning

En köpare övertar fastigheten i befintligt skick inkl lösöre som finns på fastigheten vid visningstillfället. Lösöre består av traktor, flertalet redskap både i bra och dåligt skick samt loppisfynd mm. Ingen flyttstädning kommer att ske av byggnaderna.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 1/12.

Övrigt

Värmesystemet läcker på något ställe, då man måste fylla systemet ibland. Element stora sovrummet fungerar ej.
Skorsten är ej sotad under senaste 10 åren, en köpare rekommenderas provtrycka skorstenar innan användning av vedpanna och vedspis.

Förslag nytt taxeringsvärde 2017

Skogsbruksvärde 1 000 000 kr
Skogsimpedimentsvärde 3 000 kr
Jordbruksvärde 724 000 kr
Tomtmarksvärde 300 000 kr
Ekonomibyggnadsvärde 88 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde 636 000 kr

Totalt: 2 751 000 kr

Ca 6 km till Gårdeby Friskola. För mer info http://www.gardebyfriskola.se/

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Gård med mycket historia, på vissa platser upplever man att tiden stannat bla i den gamla lanthandeln

Till salu: Stuga, 4:a på 132 m², Linköping, Söderköping

LINKÖPING, SÖDERKÖPING

Till salu, Stuga, 3 500 000 kr , 132


Rumbeskrivning

Entréhall med korkmatta, förvaringsutrymme under trappen.

Rymligt bondkök med korkmatta, matplats, diskmaskin -11, spis -äldre, kyl -01, 1/2 frys -äldre och vedspis (ej sotad på 10 år så en köpare rekommenderas provtrycka skorsten).

Vardagsrum med stavparkettgolv och tre fönster. Detta rum kallades för Salen och användes bara vid besök. Piano ingår.

Badrum med våtrumsmatta, våtrumstapet, badkar, duschkabin, wc, tvättställ, fläkt, fönster vattenburet element och elelement.
Renoverat 1990.

Pannrum med betonggolv, bergvärmepump Nibe Fighter 1215 (från 2005), vedpanna Egor V-25 (installerad 1991), två ackumulatortankar 500 liter/st. Äldre elcentral.

Tvättstuga/grovkök med plastmatta, tvättho, toppmatad tvättmaskin och utgång till trädgården.

Övre hall med heltäckningsmatta, snedgarderob samt uppgång till krypvind.

Sovrum med heltäckningsmatta och garderober.

Sovrum (genomgångsrum) med heltäckningsmatta och snedgarderob.

Sovrum med heltäckningsmatta och utgång till stor balkong.

Wc med tvättställ och plastmatta.
Grund: Torpargrund, okänd grundläggning på tillbyggnad
Stomme: Trä/tegel
Bjälklag: Trä
Fasad: Coloroc
Takbeklädnad: Korrugerad plåt från 90-talet
Fönster: 2-glas från 70-talet
Ventilation: Självdrag
Vatten/avlopp: Enskilt vatten, grävd brunn, Enskilt avlopp, 3-kammarbrunn från 60-talet, ej godkänd, en ny ägare bör göra ny anläggning
Uppvärmning och el:
Uppvärmningssystem: Vattenburet system via bergvärmepump Nibe Fighter 1215 -05 (borrdjup 140 meter) samt vedpanna Egor V-25 -91
Huvudsäkring: 20 A

Internet: Bredband via fiber finns.

Uteplats: Pergola med genomskinligt plasttak.

LADUGÅRD

Byggnad uppförd i trä och murade väggar i djurdel. Plåttak från 70-talet. Area om ca 300 kvm.
-Kodel med betonggolv, dåligt innertak. Vattenreningsanläggning (ej inkopplad då det tillhör gamla vattenkällan).
-fd Mjölkrum med betonggolv, hydrofor (ej inkopplad då det tillhör gamla vattenkällan)
Vatten från den nyare vattenkällan finns indraget. El finns men bör ses över.
-Höskulle med logbana, skullsgolv bitvis dåligt.
-Loge med trägolv.
-Gödselplatta och urinbrunn.

AFFÄREN/TVÄTTSTUGAN

Byggnad uppförd i trästomme med delvis putsade innerväggar. Tegelpannor på taket (dåligt skick). Area om ca 50 kvm.
Lanthandel bedrevs fram till 1955.
-Affären med pärlspontspanel på väggar och tak. Köpmansdisk.
-Tvättstuga med betonggolv, öppen spis (ej godkänd att elda i), centrifug.
-Vind med ståhöjd.

El finns i byggnaden men är delvis äldre och bör ses över. Sättningsskada finns i grunden.

VEDBOD/JORDKÄLLARE

Byggnad i dåligt skick, rivningsbehov.

VEDSKJUL

Byggnad uppförd i trä med plåttak.

HÖNSHUS

Byggnad uppförd i trä med tegelpannor på taket. Betonggolv och stora fönster. El finns.

CARPORT

Byggnad uppförd i plåt med jordgolv.

SILOBYGGNAD

Byggnad uppförd i trä med eternittak.
Betongrör om ca 3,5 meter i diameter och ca 3 meter höjd. Ytterligare ca 1,5 meter för sjunkmån är läktad masonit.

MAGASIN

Byggnad uppförd i trä med plåttak. Area ca 70 kvm.
-Verkstad med betonggolv.
-Magasin med betonggolv, äldre remdriven kvarn, uppgång till övervåning med trägolv.

PUMPHUS

Vattenpump -13, hydrofor, reningsfilter och frostvakt.

Skogsmark

Areal: 11,9 ha enligt skogsbruksplan.
Skogsbruksplan upprättad 2016-09-27 se separat bilaga. Fastigheten har ett virkesförråd om ca 2 385 m³sk. Medelbonitet är 8,8 m³sk/ha. Medeltal 200 m³sk/ha. Trädslagsfördelning är grandominerad och fördelar sig på 78 % gran, 10 % tall och 12 % löv. Avverkningsförslag under perioden är 1 914 m³sk varav föryngringsavverkning 1 579 m³sk.

Impediment

Areal 1 ha enligt fastighetstaxeringen, 0,2 ha enligt skogsbruksplanen.

Åkermark

Areal ca 10,3 ha enligt SAM-ansökan.
Åkermarken är utarrenderad på 5-års avtal, intäkt om 14 000 kr exkl moms. Arrendet är uppsagt så en köpare kan få tillgång till marken 2017-03-14.

Stödrätter på åkermarken följer inte med i köpet men det finns möjlighet att köpa loss dessa från arrendatorn. Åkermarken är utarrenderad, 1-års avtal. Arrendet är uppsagt. På markerna odlas vall. Åkermarken består till 2/3 delar av mellanlera och 1/3 mulljord.

För mer information om EU-bidrag besök www.jordbruksverket.se

Betesmark

Areal ca 1,3 ha.

Det finns inga stödrätter på marken. Betesmarken är ej utarrenderad.

Friskrivningsklausul

Fastigheten försäljes med friskrivningsklausul avseende ev fel eller brister i fastigheten även sk dolda fel. Givetvis får/bör köpare noggrant göra en egen besiktning för att förvissa sig om fastighetens skick. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheterna.

Jakt

Jakt på älg, rådjur, hjort, vildsvin och småvilt. Jakten är utarrenderad men köparen får tillgång till jakten 2017-01-01. Fastigheten är registerad i Tedens Älgskötselområde, gårdarna jagar gemensamt på ca 580 ha.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfodras ej för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd.

Forn- och kulturminnen

Inga noteringar finns i Riksantikvariets register gällande forn- och kulturminnen.

Gränsmarkeringar

Fastighetens gränser är delvis bristfälliga. Säljaren ansvarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Kartor

Bifogade kartor saknar rättsverkan.

Visning

Vid visningstillfället visas fastighetens byggnader. Åker- och skogsmark får fritt beträdas.

Halleby Sjösänkningsförening

Fastigheten har del i sjösänkningsförening.

Anbud

Försäljningen av fastigheten kommer gå till enligt följande:
Fastigheten försäljes genom anbudsgivning. Skriftligt anbud skall vara Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Norrköping tillhanda senast 2016-11-14.

Anbud skall inges skriftligen via bifogad blankett, ange bankreferens eller motsvarande. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet.
Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga.
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen.

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10% av köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på tillträdesdagen.

Lösöre och städning

En köpare övertar fastigheten i befintligt skick inkl lösöre som finns på fastigheten vid visningstillfället. Lösöre består av traktor, flertalet redskap både i bra och dåligt skick samt loppisfynd mm. Ingen flyttstädning kommer att ske av byggnaderna.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 1/12.

Övrigt

Värmesystemet läcker på något ställe, då man måste fylla systemet ibland. Element stora sovrummet fungerar ej.
Skorsten är ej sotad under senaste 10 åren, en köpare rekommenderas provtrycka skorstenar innan användning av vedpanna och vedspis.

Förslag nytt taxeringsvärde 2017

Skogsbruksvärde 1 000 000 kr
Skogsimpedimentsvärde 3 000 kr
Jordbruksvärde 724 000 kr
Tomtmarksvärde 300 000 kr
Ekonomibyggnadsvärde 88 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde 636 000 kr

Totalt: 2 751 000 kr

Ca 6 km till Gårdeby Friskola. För mer info http://www.gardebyfriskola.se/

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Söderköping

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg