1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Stockholms län
  4. Nacka
  5. A1844150
 
KARTA
Gedigen villa invid Baggensfjärden! Möjlighet till avstyckning av tomt.

Till salu: Hus, 7:a på 210 m², Saltsjö-Boo, Nacka


Familjevilla med stor tomt och avstyckningsmöjlighet fint belägen intill Baggensfjärden! Lantlig villaidyll med närhet till badplats, idrottsplats, bastu och ångbåtsbrygga samt lediga båtplatser. Här fördelar sig en totalyta om närmare 250 kvm på två plan. Generös terrass med sol från tidig förmiddag till skymning. Vackert anlagd trädgårdstomt om hela 2 575 kvm med flertalet fruktträd och plan gräsmatta. Möjlighet finns att stycka av tomten då kommunen planerar för en tätare bebyggelse i området samt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Utmed Dalvägen planeras det även för utökad kollektivtrafik.

Avstyckning kommer att ske framåt med möjlighet att bygga parhus eller friliggande hus på båda tomterna.

Sjönära lugnt område med vackra naturomgivningar. Ett paradis för barnen med badplats, fiske och simskola samt lekpark precis intill. Rikt uteliv året om med skridskoåkning på Baggen och fina skidspår i närheten vintertid.

Ägare till fastigheten är/blir medlem i Gustavsviks Fastighetsägarförening: http://www.gustavsvik.org Detta innebär b l a 2 städdagar per år (vår och höst). Möjlighet till båtplats, fn finns båtplatser lediga, tillgång till badstrand, brygga, bastu och lusthus.

Detaljplanering för sydöstra Boo: Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik.

Planen föreslår att medge en förtätning genom att minsta tillåtna tomtstorlek ändras från idag gällande 4000 kvm till ca 800-2500 kvm beroende på förutsättningarna på respektive tomt. Ett fåtal tomter har bedömts olämpliga att stycka då de antingen är för små eller att de har många ekar som föreslås bevaras och skyddas, är bullerstörda eller då de ligger väldigt lågt med hänsyn till dagvattenförutsättningarna. Området avses bli ett långsiktigt hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill. Det beräknas tillkomma drygt 100 st nya bostäder genom avstyckningar. Om fastighetsägare väljer att bygga parhus kan ytterligare ett antal nya bostäder tillkomma.

Föreslagna fastighetsgränser är inte fastställda, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv tillsammans med Lantmäterimyndigheten bestämma var den nya gränsen ska gå i samband med förrättningsansökan.

Byggrätter och utformning friliggande bebyggelse:

För hus som uppförs friliggande får endast en huvudbyggnad uppföras. På tomt som högst är 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 150 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 130 m2.

På tomt som är större än 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 180 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 165 m2. Komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2.

Parhus får uppföras med en högsta nockhöjd om 8.5 m. Parhus får ej uppta större byggnadsarea än 18 % av tomtarean, dock högst 110 m2. Komplementbyggnad med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2 . Generellt gäller i förslaget att inom alla tomter avsedda för enbostadshus ska Huvudbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och 6 meter från gatan. Komplementbyggnader placeras 2.0 m från tomtgräns och får efter grannens godkännande placeras närmare, dock minst 1.0 m från tomtgräns. Parhus får byggas i gemensam fastighetsgräns.

Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen, vilket innebär att detaljplanen för området ska kunna hålla i 50-100 år. Det innebär att en förtätning och blandning av bostadsbebyggelsen ska prövas för att få ett långsiktigt hållbart område. Förutom enbostadshus, som även i framtiden kommer utgöra den dominerande bebyggelsen, bör prövas om det finns platser/områden som är lämpliga för mindre flerbostadshusbebyggelse, grupphusområden eller bostäder för vård. Den något tätare bebyggelsen bör främst prövas utmed Dalvägen som planeras för goda kollektiv-trafiklägen.

Läs mer på: http://www.nacka.se/ och projektet för Dalvägen/Gustavsviksvägen Gustavsviks Fastighetsägareförening består av cirka 330 fastigheter och tar gemensamt ansvar för badplats, strandpromenad, idrottsplats och vägar. Längs strandpromenaden finns badplats, ångbåtsbrygga, båtklubb och vedeldad bastu. På idrottsplatsen är det gott om utrymme för lek för alla åldrar. Här hjälps medlemmarna åt att hålla aktiviteter och traditioner vid liv, såsom midsommarfirande, simskola, sommaridrott och boule.
Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Villa
Rum: 7, varav 5 sovrum
Boarea: 210 kvm
Tomtarea: 2 575 kvm

Byggnadsår: 1986
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Enskilt vatten året om
Avlopp: Enskilt avlopp

Allmänt

Län: Stockholm
Kommun: Nacka

Fastighetsbeteckning: Nacka Backeböl 1:119

Planbestämmelser

Ob 21, Områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20060406, Registreringsdatum: 20060517)

Visa mer om bostaden

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Villa och årlig avgäld

Rättigheter last: Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning

Rättigheter förmån: Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Officialservitut: Väg

Övrigt

Ägare till fastigheten är/blir medlem i Gustavsviks Fastighetsägarförening: http://www.gustavsvik.org
Detta innebär b l a 2 städdagar per år (vår och höst). Möjlighet till båtplats, fn finns båtplatser lediga, tillgång till badstrand, brygga, bastu och lusthus.

Detaljplanering för sydöstra Boo:
Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en
förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola
samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik.

Fastigheten Nacka Backeböl 1:125 bedöms lämplig att stycka:

Planen föreslår att medge en förtätning genom att minsta tillåtna tomtstorlek ändras från
idag gällande 4000 kvm till ca 800-2500 kvm beroende på förutsättningarna på respektive
tomt. Ett fåtal tomter har bedömts olämpliga att stycka då de antingen är för små eller att
de har många ekar som föreslås bevaras och skyddas, är bullerstörda eller då de ligger
väldigt lågt med hänsyn till dagvattenförutsättningarna. Området avses bli ett långsiktigt
hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill. Det beräknas tillkomma
drygt 100 st nya bostäder genom avstyckningar. Om fastighetsägare väljer att bygga parhus
kan ytterligare ett antal nya bostäder tillkomma.

Föreslagna fastighetsgränser är inte fastställda, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv tillsammans med
Lantmäterimyndigheten bestämma var den nya gränsen ska gå i samband med
förrättningsansökan.

Byggrätter och utformning friliggande bebyggelse:

För hus som uppförs friliggande får endast en huvudbyggnad uppföras. På tomt som högst
är 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea
än 14 % av tomtarean, dock högst 150 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd
om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 130 m2.

På tomt som är större än 1200 m2
får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej
uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 180 m2. Huvudbyggnad med
en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock
högst 165 m2. Komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd
byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2.

Parhus får uppföras med en högsta nockhöjd om 8.5 m. Parhus får ej uppta större
byggnadsarea än 18 % av tomtarean, dock högst 110 m2. Komplementbyggnad med en
högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den
största får uppta 35 m2
.
Generellt gäller i förslaget att inom alla tomter avsedda för enbostadshus ska
Huvudbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och 6 meter från gatan.
Komplementbyggnader placeras 2.0 m från tomtgräns och får efter grannens godkännande
placeras närmare, dock minst 1.0 m från tomtgräns. Parhus får byggas i gemensam fastighetsgräns.

Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen, vilket innebär att detaljplanen för området ska kunna hålla i 50-100 år. Det innebär att en förtätning och blandning av bostadsbebyggelsen ska prövas för att få ett långsiktigt hållbart område. Förutom enbostadshus, som även i framtiden kommer utgöra den dominerande bebyggelsen, bör prövas om det finns platser/områden som är lämpliga för mindre flerbostadshusbebyggelse, grupphusområden eller bostäder för vård. Den något tätare bebyggelsen bör främst prövas utmed Dalvägen som planeras för goda kollektiv-trafiklägen.

Läs mer på: http://www.nacka.se/ och projektet för
Dalvägen/Gustavsviksvägen
Övrigt
Ekonomi

Taxering

Byggnad: 424 000 kr
Mark: 2 167 000 kr
Totalt: 2 591 000 kr

Taxeringsår: 2015
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 1986
Standardpoäng: 27
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Pantbrev

Det finns 7 st pantbrev uttaget om sammanlagt 3 100 000 kr.

Gedigen villa invid Baggensfjärden! Möjlighet till avstyckning av tomt.

Till salu: Hus, 7:a på 210 m², Saltsjö-Boo, Nacka

SALTSJÖ-BOO, NACKA

Till salu, Hus, , 210


Familjevilla med stor tomt och avstyckningsmöjlighet fint belägen intill Baggensfjärden! Lantlig villaidyll med närhet till badplats, idrottsplats, bastu och ångbåtsbrygga samt lediga båtplatser. Här fördelar sig en totalyta om närmare 250 kvm på två plan. Generös terrass med sol från tidig förmiddag till skymning. Vackert anlagd trädgårdstomt om hela 2 575 kvm med flertalet fruktträd och plan gräsmatta. Möjlighet finns att stycka av tomten då kommunen planerar för en tätare bebyggelse i området samt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Utmed Dalvägen planeras det även för utökad kollektivtrafik.

Avstyckning kommer att ske framåt med möjlighet att bygga parhus eller friliggande hus på båda tomterna.

Sjönära lugnt område med vackra naturomgivningar. Ett paradis för barnen med badplats, fiske och simskola samt lekpark precis intill. Rikt uteliv året om med skridskoåkning på Baggen och fina skidspår i närheten vintertid.

Ägare till fastigheten är/blir medlem i Gustavsviks Fastighetsägarförening: http://www.gustavsvik.org Detta innebär b l a 2 städdagar per år (vår och höst). Möjlighet till båtplats, fn finns båtplatser lediga, tillgång till badstrand, brygga, bastu och lusthus.

Detaljplanering för sydöstra Boo: Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik.

Planen föreslår att medge en förtätning genom att minsta tillåtna tomtstorlek ändras från idag gällande 4000 kvm till ca 800-2500 kvm beroende på förutsättningarna på respektive tomt. Ett fåtal tomter har bedömts olämpliga att stycka då de antingen är för små eller att de har många ekar som föreslås bevaras och skyddas, är bullerstörda eller då de ligger väldigt lågt med hänsyn till dagvattenförutsättningarna. Området avses bli ett långsiktigt hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill. Det beräknas tillkomma drygt 100 st nya bostäder genom avstyckningar. Om fastighetsägare väljer att bygga parhus kan ytterligare ett antal nya bostäder tillkomma.

Föreslagna fastighetsgränser är inte fastställda, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv tillsammans med Lantmäterimyndigheten bestämma var den nya gränsen ska gå i samband med förrättningsansökan.

Byggrätter och utformning friliggande bebyggelse:

För hus som uppförs friliggande får endast en huvudbyggnad uppföras. På tomt som högst är 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 150 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 130 m2.

På tomt som är större än 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 180 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 165 m2. Komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2.

Parhus får uppföras med en högsta nockhöjd om 8.5 m. Parhus får ej uppta större byggnadsarea än 18 % av tomtarean, dock högst 110 m2. Komplementbyggnad med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2 . Generellt gäller i förslaget att inom alla tomter avsedda för enbostadshus ska Huvudbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och 6 meter från gatan. Komplementbyggnader placeras 2.0 m från tomtgräns och får efter grannens godkännande placeras närmare, dock minst 1.0 m från tomtgräns. Parhus får byggas i gemensam fastighetsgräns.

Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen, vilket innebär att detaljplanen för området ska kunna hålla i 50-100 år. Det innebär att en förtätning och blandning av bostadsbebyggelsen ska prövas för att få ett långsiktigt hållbart område. Förutom enbostadshus, som även i framtiden kommer utgöra den dominerande bebyggelsen, bör prövas om det finns platser/områden som är lämpliga för mindre flerbostadshusbebyggelse, grupphusområden eller bostäder för vård. Den något tätare bebyggelsen bör främst prövas utmed Dalvägen som planeras för goda kollektiv-trafiklägen.

Läs mer på: http://www.nacka.se/ och projektet för Dalvägen/Gustavsviksvägen Gustavsviks Fastighetsägareförening består av cirka 330 fastigheter och tar gemensamt ansvar för badplats, strandpromenad, idrottsplats och vägar. Längs strandpromenaden finns badplats, ångbåtsbrygga, båtklubb och vedeldad bastu. På idrottsplatsen är det gott om utrymme för lek för alla åldrar. Här hjälps medlemmarna åt att hålla aktiviteter och traditioner vid liv, såsom midsommarfirande, simskola, sommaridrott och boule.
Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Villa
Rum: 7, varav 5 sovrum
Boarea: 210 kvm
Tomtarea: 2 575 kvm

Byggnadsår: 1986
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Enskilt vatten året om
Avlopp: Enskilt avlopp

Allmänt

Län: Stockholm
Kommun: Nacka

Fastighetsbeteckning: Nacka Backeböl 1:119

Planbestämmelser

Ob 21, Områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20060406, Registreringsdatum: 20060517)

Visa mer om bostaden

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Villa och årlig avgäld

Rättigheter last: Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning

Rättigheter förmån: Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning
Officialservitut: Väg

Övrigt

Ägare till fastigheten är/blir medlem i Gustavsviks Fastighetsägarförening: http://www.gustavsvik.org
Detta innebär b l a 2 städdagar per år (vår och höst). Möjlighet till båtplats, fn finns båtplatser lediga, tillgång till badstrand, brygga, bastu och lusthus.

Detaljplanering för sydöstra Boo:
Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en
förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola
samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik.

Fastigheten Nacka Backeböl 1:125 bedöms lämplig att stycka:

Planen föreslår att medge en förtätning genom att minsta tillåtna tomtstorlek ändras från
idag gällande 4000 kvm till ca 800-2500 kvm beroende på förutsättningarna på respektive
tomt. Ett fåtal tomter har bedömts olämpliga att stycka då de antingen är för små eller att
de har många ekar som föreslås bevaras och skyddas, är bullerstörda eller då de ligger
väldigt lågt med hänsyn till dagvattenförutsättningarna. Området avses bli ett långsiktigt
hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill. Det beräknas tillkomma
drygt 100 st nya bostäder genom avstyckningar. Om fastighetsägare väljer att bygga parhus
kan ytterligare ett antal nya bostäder tillkomma.

Föreslagna fastighetsgränser är inte fastställda, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv tillsammans med
Lantmäterimyndigheten bestämma var den nya gränsen ska gå i samband med
förrättningsansökan.

Byggrätter och utformning friliggande bebyggelse:

För hus som uppförs friliggande får endast en huvudbyggnad uppföras. På tomt som högst
är 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea
än 14 % av tomtarean, dock högst 150 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd
om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 130 m2.

På tomt som är större än 1200 m2
får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej
uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 180 m2. Huvudbyggnad med
en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock
högst 165 m2. Komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd
byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2.

Parhus får uppföras med en högsta nockhöjd om 8.5 m. Parhus får ej uppta större
byggnadsarea än 18 % av tomtarean, dock högst 110 m2. Komplementbyggnad med en
högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den
största får uppta 35 m2
.
Generellt gäller i förslaget att inom alla tomter avsedda för enbostadshus ska
Huvudbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och 6 meter från gatan.
Komplementbyggnader placeras 2.0 m från tomtgräns och får efter grannens godkännande
placeras närmare, dock minst 1.0 m från tomtgräns. Parhus får byggas i gemensam fastighetsgräns.

Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen, vilket innebär att detaljplanen för området ska kunna hålla i 50-100 år. Det innebär att en förtätning och blandning av bostadsbebyggelsen ska prövas för att få ett långsiktigt hållbart område. Förutom enbostadshus, som även i framtiden kommer utgöra den dominerande bebyggelsen, bör prövas om det finns platser/områden som är lämpliga för mindre flerbostadshusbebyggelse, grupphusområden eller bostäder för vård. Den något tätare bebyggelsen bör främst prövas utmed Dalvägen som planeras för goda kollektiv-trafiklägen.

Läs mer på: http://www.nacka.se/ och projektet för
Dalvägen/Gustavsviksvägen
Övrigt
Ekonomi

Taxering

Byggnad: 424 000 kr
Mark: 2 167 000 kr
Totalt: 2 591 000 kr

Taxeringsår: 2015
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 1986
Standardpoäng: 27
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Pantbrev

Det finns 7 st pantbrev uttaget om sammanlagt 3 100 000 kr.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Nacka

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg