1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Västra Götalands län
  4. Borås
  5. A1832728
 
KARTA
Tillfälle att förvärva obebyggt skogsskifte strax utanför Brämhult

Till salu: Tomt, Borås


Skogsskifte utanför Brämhult

Tillfälle att förvärva obebyggt skogsskifte strax utanför Brämhult. 17,7 ha produktiv skogsmark med ca 3 550 m³sk varav ca 1 800 m³sk är S2-skog. Det finns inga byggnader på fastigheten. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Planarbete pågår för del av skiftet. Besiktning av skogen kan ske på egen hand. Anbud oss tillhanda senast 2016-10-19. Skogsbruksplan, kartor och anbudsblankett, se filerna under mer information.

Visa mer

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad i februari maj 2016 är det 17,4 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet uppgår till 3 449 m³sk varav 1 792 m³sk är S2-skog. Med 2016 års tillväxt bör dagens virkesförråd vara ca 3 550 m³sk. Bra bonitet, 8,2 ha m³sk/ha och år. Trädslagsfördelning enligt skogsbruksplan är 25 % tall, 69 % gran och 6 % löv.

Impediment

Enligt skogsbruksplanen är det totalt 1,7 ha myrimpediment.

Övriga lantbruksuppgifter

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Ingår i Borås-Dalsjöfors älgskötselområde.

Servitut, planbestämmelser m m

Inskrivna servitut/Övr gravationer: I samband med fastighetsbildningen beslutar Lantmätaren vilka servitut och inskrivningar som ska belasta skiftet som försäljes för att åstadkomma en
ändamålsenlig fastighetsbildning. Fastigheten har servitut på att använda en upplagsplats för skogsprodukter. Gemensamhetsanläggning: Borås Brämhult GA:6. (avser väg från bom närmast skogsskiftet och fram till skogsskiftet) och kommer att följa skiftet.
Vid bildandet av gemensamhetsanläggningen uppgav Lantmätaren att Borås Stad har sagt sig vara bereddda att medverka till att virkesuttag kan ske via rastplatsen när det blir aktuellt, men utan att någon varaktig rättighet upplåts.
Skattetal: Mantal. 1/4. Fördelning av mantal kommer att ske enligt Lantmätarens beslut. Planbestämmelser: Enligt kontakt med Christina Axelsson, Borås Stad berörs inte skiftet av någon detalj-, bygg-, eller stadsplan idag, men pågående planarbete finns för del av skiftet.

Övrigt

Det finns inga separata taxeringsvärden för marken som försäljes.

Fastighetsreglering/avstyckning kommer att ske innan tillträde. Köpare står för lantmäterikostnaderna i samband med fastighetsregleringen/avstyckningen.

Skiftet säljes fritt från penninginteckningar.

Byscha i skogen kommer att lämnas kvar och ingår i köpet.

Tänk på att älgjakten börjar 10 oktober, undvik helst att besiktiga fastigheten denna veckan.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Tillfälle att förvärva obebyggt skogsskifte strax utanför Brämhult

Till salu: Tomt, Borås

BORÅS

Till salu, Tomt, ,


Skogsskifte utanför Brämhult

Tillfälle att förvärva obebyggt skogsskifte strax utanför Brämhult. 17,7 ha produktiv skogsmark med ca 3 550 m³sk varav ca 1 800 m³sk är S2-skog. Det finns inga byggnader på fastigheten. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Planarbete pågår för del av skiftet. Besiktning av skogen kan ske på egen hand. Anbud oss tillhanda senast 2016-10-19. Skogsbruksplan, kartor och anbudsblankett, se filerna under mer information.

Visa mer

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad i februari maj 2016 är det 17,4 ha produktiv skogsmark och virkesförrådet uppgår till 3 449 m³sk varav 1 792 m³sk är S2-skog. Med 2016 års tillväxt bör dagens virkesförråd vara ca 3 550 m³sk. Bra bonitet, 8,2 ha m³sk/ha och år. Trädslagsfördelning enligt skogsbruksplan är 25 % tall, 69 % gran och 6 % löv.

Impediment

Enligt skogsbruksplanen är det totalt 1,7 ha myrimpediment.

Övriga lantbruksuppgifter

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Ingår i Borås-Dalsjöfors älgskötselområde.

Servitut, planbestämmelser m m

Inskrivna servitut/Övr gravationer: I samband med fastighetsbildningen beslutar Lantmätaren vilka servitut och inskrivningar som ska belasta skiftet som försäljes för att åstadkomma en
ändamålsenlig fastighetsbildning. Fastigheten har servitut på att använda en upplagsplats för skogsprodukter. Gemensamhetsanläggning: Borås Brämhult GA:6. (avser väg från bom närmast skogsskiftet och fram till skogsskiftet) och kommer att följa skiftet.
Vid bildandet av gemensamhetsanläggningen uppgav Lantmätaren att Borås Stad har sagt sig vara bereddda att medverka till att virkesuttag kan ske via rastplatsen när det blir aktuellt, men utan att någon varaktig rättighet upplåts.
Skattetal: Mantal. 1/4. Fördelning av mantal kommer att ske enligt Lantmätarens beslut. Planbestämmelser: Enligt kontakt med Christina Axelsson, Borås Stad berörs inte skiftet av någon detalj-, bygg-, eller stadsplan idag, men pågående planarbete finns för del av skiftet.

Övrigt

Det finns inga separata taxeringsvärden för marken som försäljes.

Fastighetsreglering/avstyckning kommer att ske innan tillträde. Köpare står för lantmäterikostnaderna i samband med fastighetsregleringen/avstyckningen.

Skiftet säljes fritt från penninginteckningar.

Byscha i skogen kommer att lämnas kvar och ingår i köpet.

Tänk på att älgjakten börjar 10 oktober, undvik helst att besiktiga fastigheten denna veckan.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Borås

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg