1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Södermanlands län
  4. Eskilstuna
  5. A1827185
 
KARTA
Tillfälle att förvärva tomt om 1 031kvm i Sundbyholms trevliga kvarter

Till salu: Tomt, Eskilstuna


Byggklar södervänt tomt i Sundbyholm!

Tillfälle att förvärva tomt om 1 031kvm i Sundbyholms trevliga kvarter. VA- och El ansluten, anslutningsavgifter redan betalda. Hörntomt med soligt söderläge. Fast mark, inga dyra markarbeten behövs (geoteknisk undersökning finns att tillgå). Rivning av f.d. sommarstuga nyligen utförda. Nära till Mälaren, ca 500 m bort. Även promenadavstånd till Slottet, travet, gästhamnen samt badplatsen. Byggnadsarean (byggnadens yta på marken) totalt 150 kvm varav 120 kvm avseende huvudbyggnad och 30 kvm på komplementsbyggnad. Bygg 1½ plan om tex 150 kvm boarea eller varför inte ett enplanshus om 100 kvm.

Finns en redskapsbod och en gäststuga på tomten. Gäststugan har VA indraget, dusch och wc men stugan är i dåligt skick.

Tomtarea 1 031 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt.

Visa mer

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Eskilstuna Sundbyholm GA:1, Eskilstuna Sundbyholm GA:2 Planbestämmelser: Detaljplan (2004-12-16)

Byggnadssätt

Kommunalt vatten och avlopp.

Övrigt

Enligt detaljplan.
Tomter större än 1 000 m2
För tomter större än 1 000 m2 är den totala sammanlagda byggnadsarean
150 m2 då huvudbyggnad uppföres i en våning eller en våning med
inredd vind (1½-planshus). Byggnadsarean för huvudbyggnad får då inte uppgå till mer än 120 m2.

En komplementbyggnad får uppföras om högst 30 m2 i byggnadsarea.
1 Byggnadsarea är den area som byggnaden upptar på marken.
2 Avser den totala byggrätten, dv s huvudbyggnad och komplementbyggnad.
6
Placering, Huvudbyggnad får inte sammanbyggas med komplementbyggnad. Högst material och en huvudbyggnad och en komplementbyggnad får finnas på varje tomt. Högsta taknockshöjd för huvudbyggnad uppförd i en våning eller en våning med inredd vind (1½-planshus) är 7.0 m och för komplementbyggnader 3,5 m.
Suterrängvåning får inte inredas med vind.
Samtliga byggnader ska utformas med sadeltak och fasader av trä.
För att undvika stora takytor begränsas taklutningen till 270 för
suterrängvåning och 380 för övriga byggnader.
Det är mycket viktigt att byggnaderna anpassas efter tomtens utformning,
terrängförhållanden och befintlig vegetation så att onödiga schaktningar
och utfyllnader undviks.

http://karta.eskilstuna.se/dokument/_Extern/Plan/1272-0%20PUL.pdf

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Tillfälle att förvärva tomt om 1 031kvm i Sundbyholms trevliga kvarter

Till salu: Tomt, Eskilstuna

ESKILSTUNA

Till salu, Tomt, 795 000 kr ,


Byggklar södervänt tomt i Sundbyholm!

Tillfälle att förvärva tomt om 1 031kvm i Sundbyholms trevliga kvarter. VA- och El ansluten, anslutningsavgifter redan betalda. Hörntomt med soligt söderläge. Fast mark, inga dyra markarbeten behövs (geoteknisk undersökning finns att tillgå). Rivning av f.d. sommarstuga nyligen utförda. Nära till Mälaren, ca 500 m bort. Även promenadavstånd till Slottet, travet, gästhamnen samt badplatsen. Byggnadsarean (byggnadens yta på marken) totalt 150 kvm varav 120 kvm avseende huvudbyggnad och 30 kvm på komplementsbyggnad. Bygg 1½ plan om tex 150 kvm boarea eller varför inte ett enplanshus om 100 kvm.

Finns en redskapsbod och en gäststuga på tomten. Gäststugan har VA indraget, dusch och wc men stugan är i dåligt skick.

Tomtarea 1 031 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt.

Visa mer

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Eskilstuna Sundbyholm GA:1, Eskilstuna Sundbyholm GA:2 Planbestämmelser: Detaljplan (2004-12-16)

Byggnadssätt

Kommunalt vatten och avlopp.

Övrigt

Enligt detaljplan.
Tomter större än 1 000 m2
För tomter större än 1 000 m2 är den totala sammanlagda byggnadsarean
150 m2 då huvudbyggnad uppföres i en våning eller en våning med
inredd vind (1½-planshus). Byggnadsarean för huvudbyggnad får då inte uppgå till mer än 120 m2.

En komplementbyggnad får uppföras om högst 30 m2 i byggnadsarea.
1 Byggnadsarea är den area som byggnaden upptar på marken.
2 Avser den totala byggrätten, dv s huvudbyggnad och komplementbyggnad.
6
Placering, Huvudbyggnad får inte sammanbyggas med komplementbyggnad. Högst material och en huvudbyggnad och en komplementbyggnad får finnas på varje tomt. Högsta taknockshöjd för huvudbyggnad uppförd i en våning eller en våning med inredd vind (1½-planshus) är 7.0 m och för komplementbyggnader 3,5 m.
Suterrängvåning får inte inredas med vind.
Samtliga byggnader ska utformas med sadeltak och fasader av trä.
För att undvika stora takytor begränsas taklutningen till 270 för
suterrängvåning och 380 för övriga byggnader.
Det är mycket viktigt att byggnaderna anpassas efter tomtens utformning,
terrängförhållanden och befintlig vegetation så att onödiga schaktningar
och utfyllnader undviks.

http://karta.eskilstuna.se/dokument/_Extern/Plan/1272-0%20PUL.pdf

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Eskilstuna

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg