1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Västra Götalands län
  4. Göteborg
  5. A1811970
 
Tomt i Göteborg
KARTA
Tomt i Göteborg

Till salu: Tomt, Göteborg


Tomticon_tomt_inactive

NÄRA HAV OCH BÅTLIV
Nu kan vi återigen erbjuda tomter i Björlanda - 5 tomter- enbart 2 km från havet. Närhet till skolor 1-9, idrottshall och Zenitgården med en mångfald av idrottsaktiviteter för alla åldrar. 3 km vandringsled till havet med bad och båtliv. Bra kommunikationer till Göteborgs centrum och inte minst cykelavstånd till Volvo.

DETALJPLAN 2016
Planen visar bl.a. tomternas läge i området, grönområden och vägar som kommer att byggas. Slutliga tomtgränser och tomternas storlek m.m. fastställs genom en lantmäteriförrättning.
Byggnation får inte påbörjas innan bygglov erhållits. Det ankommer på tomtens ägare att ansöka om bygglov hos Göteborgs byggnadsnämnd.

BEBYGGELSE
Planen medger en byggnadshöjd med maximal höjd 4,5 meter och maximal taklutning 38 grader. För den som vill bygga ett större hus ges här utrymme med 1,5 plan.
För området föreskrivs så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna är ansvariga för utbyggnad och underhåll av allmän plats inom planområdet. Samma gäller för kvartersmark.

VATTEN och AVLOPP. VÄGAR
Köparen erlägger anslutningsavgiften till VA-verket i Göteborg. Allmänna ledningar finns utbyggda i omgivande gator. När planen genomförs krävs en utbyggnad av ledningarna. Ledningar för el, tele och ev. fiber tillkommer. Gator samt bullerskärm mot Kongahällavägen är andra exempel där nya tomtägarna har ett gemensamt ansvar för byggnation och de kostnader som följer. Kommunen lämnar ingen ersättning för dessa kostnader.

GEOTEKNISKA ÅTGÄRDER
En geoteknisk utredning har utförts av ett konsultföretag. Av utredningen kan utläsas att stabilitetsförhållandena är tillfredställande. För vissa tomter kan dock krävas grundläggning på stödpålar med betongplatta.

NÄROMRÅDE
Villaområde uppbyggt från 1980-talet med en bebyggelse som väl ansluter till äldre bebyggelse. Gårdar i närområdet bidrager till bevarande av kulturlandskapet och det öppna landskapet.
Promenadavstånd till Lilleby havsbad och Björlanda Kile småbåtshamn. Sporthallen och Zenitgården, med en mångfald av idrottsaktiviteter, samt närheten till skolar har också bidragit till att många göteborgare gärna bosätter sig i Björlanda..

SERVICE
Busshållplats vid Kongahällavägen i nära anslutning till Skomakargården. Dagligvarubutik med fiskaffär i korsningen mellan Kongahällavägen och Björlandavägen. Inom några år planeras också för ett nytt handelscentrum i området.

INFORMATION och FÖRSÄLJNING
Försäljning av tomterna kommer att aktualiseras i anslutning till Lantmäteriets avstyckning och fastighetsbildning vinner laga kraft. Intresserade är välkomna att kontakta oss omg. för ytterligare information.

PLANBESKRIVNING OCH ILLUSTRATIONSRITNING
finns som pdf fil under rubriken: Läs mer om objektet hos mäklaren
Fakta:
BostadstypTomt

Tomt i Göteborg

Till salu: Tomt, Göteborg

GÖTEBORG

Till salu, Tomt, 2 200 000 kr ,


Tomticon_tomt_inactive

NÄRA HAV OCH BÅTLIV
Nu kan vi återigen erbjuda tomter i Björlanda - 5 tomter- enbart 2 km från havet. Närhet till skolor 1-9, idrottshall och Zenitgården med en mångfald av idrottsaktiviteter för alla åldrar. 3 km vandringsled till havet med bad och båtliv. Bra kommunikationer till Göteborgs centrum och inte minst cykelavstånd till Volvo.

DETALJPLAN 2016
Planen visar bl.a. tomternas läge i området, grönområden och vägar som kommer att byggas. Slutliga tomtgränser och tomternas storlek m.m. fastställs genom en lantmäteriförrättning.
Byggnation får inte påbörjas innan bygglov erhållits. Det ankommer på tomtens ägare att ansöka om bygglov hos Göteborgs byggnadsnämnd.

BEBYGGELSE
Planen medger en byggnadshöjd med maximal höjd 4,5 meter och maximal taklutning 38 grader. För den som vill bygga ett större hus ges här utrymme med 1,5 plan.
För området föreskrivs så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna är ansvariga för utbyggnad och underhåll av allmän plats inom planområdet. Samma gäller för kvartersmark.

VATTEN och AVLOPP. VÄGAR
Köparen erlägger anslutningsavgiften till VA-verket i Göteborg. Allmänna ledningar finns utbyggda i omgivande gator. När planen genomförs krävs en utbyggnad av ledningarna. Ledningar för el, tele och ev. fiber tillkommer. Gator samt bullerskärm mot Kongahällavägen är andra exempel där nya tomtägarna har ett gemensamt ansvar för byggnation och de kostnader som följer. Kommunen lämnar ingen ersättning för dessa kostnader.

GEOTEKNISKA ÅTGÄRDER
En geoteknisk utredning har utförts av ett konsultföretag. Av utredningen kan utläsas att stabilitetsförhållandena är tillfredställande. För vissa tomter kan dock krävas grundläggning på stödpålar med betongplatta.

NÄROMRÅDE
Villaområde uppbyggt från 1980-talet med en bebyggelse som väl ansluter till äldre bebyggelse. Gårdar i närområdet bidrager till bevarande av kulturlandskapet och det öppna landskapet.
Promenadavstånd till Lilleby havsbad och Björlanda Kile småbåtshamn. Sporthallen och Zenitgården, med en mångfald av idrottsaktiviteter, samt närheten till skolar har också bidragit till att många göteborgare gärna bosätter sig i Björlanda..

SERVICE
Busshållplats vid Kongahällavägen i nära anslutning till Skomakargården. Dagligvarubutik med fiskaffär i korsningen mellan Kongahällavägen och Björlandavägen. Inom några år planeras också för ett nytt handelscentrum i området.

INFORMATION och FÖRSÄLJNING
Försäljning av tomterna kommer att aktualiseras i anslutning till Lantmäteriets avstyckning och fastighetsbildning vinner laga kraft. Intresserade är välkomna att kontakta oss omg. för ytterligare information.

PLANBESKRIVNING OCH ILLUSTRATIONSRITNING
finns som pdf fil under rubriken: Läs mer om objektet hos mäklaren
Fakta:
BostadstypTomt

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Göteborg

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg