1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Stockholms län
  4. Nacka
  5. A1805882
 
KARTA
Välkomna till en stilfull arkitektritad familjevilla fint belägen i naturskönt område.

Till salu: Hus på 251 m², SALTSJÖ-BOO, Nacka


Välkomna till en stilfull arkitektritad familjevilla fint belägen i naturskönt område. Här samspelar smakfulla genomtänkta lösningar och påkostade materialval med modern funktion. Öppna ljusa sällskapsytor, ombonade sovrum, goda förvaringsmöjligheter samt en härlig terrass i bästa syd/västläge - njut av sommardagar med sol från morgon till skymning. Generöst ljusflöde från stora fönsterytor och tak upp till nock bidrar till bostadens luftiga trivsamma känsla. Sjönära barnvänligt läge med vackra naturomgivningar och möjlighet till båtplats. Ett paradis för barnen med badplats, fiske och simskola samt lekpark precis intill. Rikt uteliv året om med skridskoåkning på Baggen och fina skidspår i närheten vintertid.

Gustavsviks Fastighetsägareförening består av cirka 330 fastigheter och tar gemensamt ansvar för badplats, strandpromenad, idrottsplats och vägar. Längs strandpromenaden finns badplats, ångbåtsbrygga, båtklubb och vedeldad bastu. På idrottsplatsen är det gott om utrymme för lek för alla åldrar. Här hjälps medlemmarna åt att hålla aktiviteter och traditioner vid liv, såsom midsommarfirande, simskola, sommaridrott och boule.

Detaljplanering pågår för sydöstra Boo där planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik. Läs mer på nacka.se
Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Villa
Boarea: 251 kvm
Biarea: 41 kvm
Tomtarea: 1 737 kvm

Byggnadsår: 1972
Driftkostnad: ca 27 596 kr/år
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Enskilt vatten året om
Avlopp: Enskilt WC-avlopp
Uppvärmning: Värmepump luft-vatten

Renoveringar

Om-/tillbyggnadsår: 1998

Allmänt

Län: STOCKHOLM
Kommun: NACKA

Fastighetsbeteckning: Nacka Backeböl 1:757

Visa mer om bostaden

Planbestämmelser

Ob 17, Ändring av områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20020515)
Ob 21, Områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20060406, Registreringsdatum: 20060517)

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Väg mm
Avtalsrättighet Villa och årlig avgäld
Avtalsrättighet Villa

Rättigheter last: Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning

Rättigheter förmån: Officialservitut: Utrymme väg

Övrigt

Detaljplanering för sydöstra Boo:
Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en
förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola
samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik.

Planen föreslår att medge en förtätning genom att minsta tillåtna tomtstorlek ändras från
idag gällande 4000 kvm till ca 800-2500 kvm beroende på förutsättningarna på respektive
tomt. Ett fåtal tomter har bedömts olämpliga att stycka då de antingen är för små eller att
de har många ekar som föreslås bevaras och skyddas, är bullerstörda eller då de ligger
väldigt lågt med hänsyn till dagvattenförutsättningarna. Området avses bli ett långsiktigt
hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill. Det beräknas tillkomma
drygt 100 st nya bostäder genom avstyckningar. Om fastighetsägare väljer att bygga parhus
kan ytterligare ett antal nya bostäder tillkomma.

Föreslagna fastighetsgränser är inte fastställda, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv tillsammans med
Lantmäterimyndigheten bestämma var den nya gränsen ska gå i samband med
förrättningsansökan.

Byggrätter och utformning friliggande bebyggelse:

För hus som uppförs friliggande får endast en huvudbyggnad uppföras. På tomt som högst
är 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea
än 14 % av tomtarean, dock högst 150 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd
om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 130 m2.

På tomt som är större än 1200 m2
får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej
uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 180 m2. Huvudbyggnad med
en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock
högst 165 m2. Komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd
byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2.

Parhus får uppföras med en högsta nockhöjd om 8.5 m. Parhus får ej uppta större
byggnadsarea än 18 % av tomtarean, dock högst 110 m2. Komplementbyggnad med en
högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den
största får uppta 35 m2
.
Generellt gäller i förslaget att inom alla tomter avsedda för enbostadshus ska
Huvudbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och 6 meter från gatan.
Komplementbyggnader placeras 2.0 m från tomtgräns och får efter grannens godkännande
placeras närmare, dock minst 1.0 m från tomtgräns. Parhus får byggas i gemensam fastighetsgräns.

Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen, vilket innebär att detaljplanen för området ska kunna hålla i 50-100 år. Det innebär att en förtätning och blandning av bostadsbebyggelsen ska prövas för att få ett långsiktigt hållbart område. Förutom enbostadshus, som även i framtiden kommer utgöra den dominerande bebyggelsen, bör prövas om det finns platser/områden som är lämpliga för mindre flerbostadshusbebyggelse, grupphusområden eller bostäder för vård. Den något tätare bebyggelsen bör främst prövas utmed Dalvägen som planeras för goda kollektiv-trafiklägen.

Läs mer på: http://www.nacka.se/
Övrigt
Ekonomi

Driftkostnader

ca 27 596 kr/år

Årlig elförbrukning: 22956 kWh/år

Fördelas enligt följande

El: 8 112 kr
Vatten och avlopp: 2 350 kr
Försäkring: 12 500 kr

Renhållning: 1 584 kr
Samfällighet: 3 050 kr

Taxering

Byggnad: 2 321 000 kr
Mark: 1 991 000 kr
Totalt: 4 312 000 kr

Taxeringsår: 2015
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 1980
Standardpoäng: 36
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Pantbrev

Det finns 12 st pantbrev uttaget om sammanlagt 6 800 000 kr.

Energideklaration

Energiprestanda: 67 kWh/kvm/år

Energideklaration utförd: 2014-02-10

Välkomna till en stilfull arkitektritad familjevilla fint belägen i naturskönt område.

Till salu: Hus på 251 m², SALTSJÖ-BOO, Nacka

SALTSJÖ-BOO, NACKA

Till salu, Hus, , 251


Välkomna till en stilfull arkitektritad familjevilla fint belägen i naturskönt område. Här samspelar smakfulla genomtänkta lösningar och påkostade materialval med modern funktion. Öppna ljusa sällskapsytor, ombonade sovrum, goda förvaringsmöjligheter samt en härlig terrass i bästa syd/västläge - njut av sommardagar med sol från morgon till skymning. Generöst ljusflöde från stora fönsterytor och tak upp till nock bidrar till bostadens luftiga trivsamma känsla. Sjönära barnvänligt läge med vackra naturomgivningar och möjlighet till båtplats. Ett paradis för barnen med badplats, fiske och simskola samt lekpark precis intill. Rikt uteliv året om med skridskoåkning på Baggen och fina skidspår i närheten vintertid.

Gustavsviks Fastighetsägareförening består av cirka 330 fastigheter och tar gemensamt ansvar för badplats, strandpromenad, idrottsplats och vägar. Längs strandpromenaden finns badplats, ångbåtsbrygga, båtklubb och vedeldad bastu. På idrottsplatsen är det gott om utrymme för lek för alla åldrar. Här hjälps medlemmarna åt att hålla aktiviteter och traditioner vid liv, såsom midsommarfirande, simskola, sommaridrott och boule.

Detaljplanering pågår för sydöstra Boo där planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik. Läs mer på nacka.se
Fakta om bostaden

Sammanfattning

Typ: Villa
Boarea: 251 kvm
Biarea: 41 kvm
Tomtarea: 1 737 kvm

Byggnadsår: 1972
Driftkostnad: ca 27 596 kr/år
Upplåtelseform: Äganderätt

Byggnadssätt

Vatten: Enskilt vatten året om
Avlopp: Enskilt WC-avlopp
Uppvärmning: Värmepump luft-vatten

Renoveringar

Om-/tillbyggnadsår: 1998

Allmänt

Län: STOCKHOLM
Kommun: NACKA

Fastighetsbeteckning: Nacka Backeböl 1:757

Visa mer om bostaden

Planbestämmelser

Ob 17, Ändring av områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20020515)
Ob 21, Områdesbestämmelse (Beslutsdatum: 20060406, Registreringsdatum: 20060517)

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Väg mm
Avtalsrättighet Villa och årlig avgäld
Avtalsrättighet Villa

Rättigheter last: Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa - Se beskrivning
Avtalsservitut: Villa och årlig avgäld - Se beskrivning

Rättigheter förmån: Officialservitut: Utrymme väg

Övrigt

Detaljplanering för sydöstra Boo:
Planens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att omvandla fritidshus till permanent boende och tillåta en
förtätning av bostäder samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras, samt dagvatten tas om hand. Syftet är även att finna en plats för en ny förskola
samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik med en bussgata genom området. Nacka kommun vill också finna en plats för en ny förskola samt undersöka hur Dalvägen-Gustavsviksvägen kan försörjas med buss-, gång- och cykeltrafik.

Planen föreslår att medge en förtätning genom att minsta tillåtna tomtstorlek ändras från
idag gällande 4000 kvm till ca 800-2500 kvm beroende på förutsättningarna på respektive
tomt. Ett fåtal tomter har bedömts olämpliga att stycka då de antingen är för små eller att
de har många ekar som föreslås bevaras och skyddas, är bullerstörda eller då de ligger
väldigt lågt med hänsyn till dagvattenförutsättningarna. Området avses bli ett långsiktigt
hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill. Det beräknas tillkomma
drygt 100 st nya bostäder genom avstyckningar. Om fastighetsägare väljer att bygga parhus
kan ytterligare ett antal nya bostäder tillkomma.

Föreslagna fastighetsgränser är inte fastställda, utan det är upp till respektive fastighetsägare att själv tillsammans med
Lantmäterimyndigheten bestämma var den nya gränsen ska gå i samband med
förrättningsansökan.

Byggrätter och utformning friliggande bebyggelse:

För hus som uppförs friliggande får endast en huvudbyggnad uppföras. På tomt som högst
är 1200 m2 får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej uppta större byggnadsarea
än 14 % av tomtarean, dock högst 150 m2. Huvudbyggnad med en högsta nockhöjd
om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock högst 130 m2.

På tomt som är större än 1200 m2
får huvudbyggnad med en högsta nockhöjd om 6.0 m ej
uppta större byggnadsarea än 14 % av tomtarean, dock högst 180 m2. Huvudbyggnad med
en högsta nockhöjd om 8.5 m får ej uppta större byggnadsarea än 11 % av tomtarean, dock
högst 165 m2. Komplementbyggnader med en högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd
byggnadsarea än 60 m2, varav den största får uppta 35 m2.

Parhus får uppföras med en högsta nockhöjd om 8.5 m. Parhus får ej uppta större
byggnadsarea än 18 % av tomtarean, dock högst 110 m2. Komplementbyggnad med en
högsta nockhöjd om 4 m får ej uppta större sammanlagd byggnadsarea än 60 m2, varav den
största får uppta 35 m2
.
Generellt gäller i förslaget att inom alla tomter avsedda för enbostadshus ska
Huvudbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och 6 meter från gatan.
Komplementbyggnader placeras 2.0 m från tomtgräns och får efter grannens godkännande
placeras närmare, dock minst 1.0 m från tomtgräns. Parhus får byggas i gemensam fastighetsgräns.

Projektet genomförs med ett långsiktigt perspektiv, i enlighet med ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen, vilket innebär att detaljplanen för området ska kunna hålla i 50-100 år. Det innebär att en förtätning och blandning av bostadsbebyggelsen ska prövas för att få ett långsiktigt hållbart område. Förutom enbostadshus, som även i framtiden kommer utgöra den dominerande bebyggelsen, bör prövas om det finns platser/områden som är lämpliga för mindre flerbostadshusbebyggelse, grupphusområden eller bostäder för vård. Den något tätare bebyggelsen bör främst prövas utmed Dalvägen som planeras för goda kollektiv-trafiklägen.

Läs mer på: http://www.nacka.se/
Övrigt
Ekonomi

Driftkostnader

ca 27 596 kr/år

Årlig elförbrukning: 22956 kWh/år

Fördelas enligt följande

El: 8 112 kr
Vatten och avlopp: 2 350 kr
Försäkring: 12 500 kr

Renhållning: 1 584 kr
Samfällighet: 3 050 kr

Taxering

Byggnad: 2 321 000 kr
Mark: 1 991 000 kr
Totalt: 4 312 000 kr

Taxeringsår: 2015
Taxeringsvärdet är: fastställt
Värdeår: 1980
Standardpoäng: 36
Typkod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Pantbrev

Det finns 12 st pantbrev uttaget om sammanlagt 6 800 000 kr.

Energideklaration

Energiprestanda: 67 kWh/kvm/år

Energideklaration utförd: 2014-02-10

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Nacka

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg