1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Uppsala län
  4. Uppsala
  5. A1753746
 
KARTA
75 ha gård för en eller två familjer.

Till salu: Hus på 190 m², ALUNDA, Uppsala


Avskilt och lugnt beläget ca 35 km NO om Uppsala Lämplig för en eller två familjer med intresse för odling och djur, jakt och rekreation. Två bostadshus. Mysig gillestuga och jaktstuga vid viltutfodringsplats. Voljär för uppfödning av änder o rapphöns. Viltvatten för ädelfisk och sjöfågel. Gårdsslakteri m. kylrum. Växthus, fruktträdgård och trädgårdsland. Välskötta ekonomibyggnader med stall, fårhus, snickeri, loge och maskinhall m.m. Visas efter överenskommelse !
Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Typ: Skog
Inriktning: fritid, hästgård, kött, skog, övrigt
Tomtarea: 738 527 kvm
Totalarea: 738 527 kvm

Utgångspris: 7 000 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

Allmänt

Län: UPPSALA
Kommun: UPPSALA

Fastighetsbeteckning: Uppsala Skallbyn 2:1 och 3:1

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Östhammar Flymyra Ga:1

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Kraftledning
Nyttjanderätt JAKT
Denna nyttjanderätt har upphört. Säljaren skall tillse att inskrivningen tas bort i samband med försäljningen
Nyttjanderätt BYGGNAD
Denna nyttjanderätt har upphört. Säljaren skall tillse att inskrivningen tas bort i samband med försäljningen

Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Samfällighet: Uppsala Rasbo Allmänning S:1

Visa mer om bostaden

Fakta om Bostad 1

Sammanfattning

Typ: Småhusbyggnad lantbruk
Rum: 4
Boarea: 110 kvm. Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
Biarea: 25 kvm

Byggnadsår: 1909

Planlösning

Nedre plan: Kök och två rum samt wc och dusch.
Övre plan: Två rum och hall samt förråd under snedtak.
Källare med pannrum.

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1½ plan med delvis källare
Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp
Uppvärmning: Kombipanna med ved eller el
Stomme: Trä
Fönster: Kopplade fönster

Takbeklädnad: Plåt
Jordat/ojordat: Delvis jordat
Elkablar: Ledningar delvis bytta
Murstock: Murad skorsten

Renoveringar

1980-tal

Taxering

Taxeringsvärde: 347 000 kr

Värdeår: 1929

Fakta om Bostad 2

Sammanfattning

Typ: Småhusbyggnad lantbruk
Rum: 2
Boarea: 80 kvm. Boareauppgift enligt: Mätning saknas
Biarea: 25 kvm

Planlösning

Nedre plan: Entréhall. Ett rum och kök. Stort badrum med wc, dusch och eluppvärmd bastu.
Övre plan: Ett stort öppet rum över hela ytan, med en murstock och kakelugn som enda avgränsning mitt på golvet.

Vedspis i köket samt kakelugn på övre planet.

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1½ plan med källar-del
Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp
Uppvärmning: Direktverkande el
Stomme: Trä
Fasad: Träfasad
Fönster: Enkla fönster

Takbeklädnad: Takpannor
Jordat/ojordat: Delvis jordat
Elkablar: Ledningar bytta
Murstock: Murad skorsten

Renoveringar

2000-tal

Fakta om Gillestuga

Sammanfattning

Namn: Gillestuga
Typ: Övrig
Beskrivning: En gammal karaktärsfull timrad dräng- och "bykstuga" som nyligen har renoverats och iordningställts som gillestuga för fest och samkväm. Nytt tegeltak, Skiffergolv och en stor nymurad eldstad med öppen spis och bakugn / pizzaugn. Sovloft och/eller magasin på övre planet.

Byggnadsår: 1800
Area: 50 kvm

Fakta om Viltslakteri

Sammanfattning

Namn: Viltslakteri
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Nybyggt viltslakteri med travers och skenor för hängmörning. Bänkar för bekväm slakt och styckning. Gjutet golv och kaklade spolbara väggar. 4,8 x 5,7 m golvyta (varav ca 1/4-del utgörs av ett kylrum). 3 m invändig takhöjd. Lös slaktutrustning (Kvarn och såg m.m.) säljs separat enligt överenskommelse.

Area: 30 kvm

Fakta om Jaktkoja

Sammanfattning

Namn: Jaktkoja
Typ: Övrig
Beskrivning: En varmbonad jakt- och vak-koja belägen i en skogsglänta nära en viltutfodringsplats och viltsvinsåtel.
El är indraget för uppvärmning och f.a. belysning av åtelplatsen vid nattjakt.

Fakta om Lider och magasin

Sammanfattning

Namn: Lider och magasin
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: En ekonomilänga med ett flertal bra bodar och lokaler för olika funktioner. Bl.a. ett snickeri. Ett redskapsutrymme med verkstad. Ock ett stall (med låg takhöjd och tre mindre boxar).

Area: 165 kvm

Fakta om Maskinhall

Sammanfattning

Namn: Maskinhall
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: En maskinhall med grusat golv, trästomme och plåttak. Två höga skjutportar.

Area: 65 kvm

Fakta om Ladugård/fårstall

Sammanfattning

Namn: Ladugård/fårstall
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Murad stomme med träbjälklag mot skullen och plåttak. Ca 2,3 m invändig takhöjd. El och vatten är indraget.
F,n används merparten av utrymmet som fårstall med djupströbädd. Delar av ladugården används även som hönshus med gammaldags värp-reden och sittpinnar samt med en stor rastgård utanför.

Area: 200 kvm

Fakta om Loge

Sammanfattning

Namn: Loge
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Logen sitter ihop med ladugården. Golvet är delvis gjutet och delvis i trä. Stommen är i trä och taket av plåt.
Byggnaden inrymmer utrymme för foderhantering, spannmålstork och fickor samt virkesförråd och maskinförvaring.

Area: 315 kvm

Fakta om Voljär för fågeluppfödning

Sammanfattning

Namn: Voljär för fågeluppfödning
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Två voljärer och en hönsgård är uppförda utmed ladugårdens bakre långsida, med nät och under plåttak. Har använts för uppfödning av änder och rapphöns för utsättning.

Area: 120 kvm

Fakta om Två st hobbyväxthus

Sammanfattning

Namn: Två st hobbyväxthus
Typ: Övrig
Beskrivning: 2 st hobbyväxthus om ca 12 kvm per styck.

Area: 12 kvm

Fakta om Rastkoja 1

Sammanfattning

Namn: Rastkoja 1
Typ: Övrig
Beskrivning: En sexsidig rastkoja med öppen eldstad i centrum och sittbänkar utmed väggarna.
Belägen hemma på gården

Fakta om Rastkoja 2

Sammanfattning

Namn: Rastkoja 2
Typ: Övrig
Beskrivning: En rastkoja för fågelskådning och fiske, belägen vid viltvattnets södra strand.

Fastighetsuppgifter

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Jakt

Fastigheten ligger naturskönt i ett mycket viltrikt område och är omgiven av stora sammanhängande skogsområden. Nuvarande ägare har på ett målmedvetet sätt anpassat fastigheten för jakt, fiske och rekreation. genom aktiv viltvård och investeringar i anläggningar och byggnader för jaktutövning. Förutom jakten på fastighetens egen mark, så arrenderar säljaren ytterligare ca 70 ha jaktmark av Rasbo Häradsallmänning, i direkt anslutning till den egna marken.
Köparen övertar jakträtten på den egna marken på tillträdesdagen och under förutsättning av Rasbo Häradsallmännings medgivande, även den arrenderade marken.
Markerna ligger inom Rasbo & Rasbokils ÄlgSkötselOmråde (ÄSO).

Skogsuppgifter

Skog G2: 1 426 m3sk

Skog S2: 512 m3sk

Total volym: 4 757 m3sk

Bonitet: 7 m3sk/ha/år

Planupprättare: Fredrik Svensson

Skogsbruksplan: Se bifogad skogsbruksplan

Inägomark

Enligt taxeringsuppgifterna uppgår arealen åker till 32 ha och betet till 1 ha. I Skogsbruksplanen anges arealen Inägomark (åker och bete tillsammans) till 35,5 ha. Alla stödrätter som hör till fastigheten ingå i denna överlåtelse. Med nuvarande relativt extensiva odling av vall och viltgrödor har stödrätterna genererat ca 85 000 kr per år i s.k. gårdsstöd.
Delar av marken är invallad och utrustad med en pumpanläggning. Dessa marker kan under tidig vår stå under vatten (till glädje och rastplats för flyttfågelsträck på sin väg norrut).

Fiske

På en yta om ca 0,7 ha har anlagts ett trevligt viltvatten. En oas för områdets vilt och för såväl vilda som uppfödda sjöfåglar. En foderautomat lockar änder och annat vilt att stanna och att etablera sig på plats.
Öring är kontinuerligt inplanterade och förberedelser för inplantering av kräftor har även gjorts.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten överlåts i befintligt skick och säljarna kommer att friskrivas från eventuella fel i fastigheten. Därför är det extra noga att du som intressent undersöker fastigheten noga innan du avger något definitivt slutbud.
Någon återgångsklausul eller något förbehåll för köparens besiktning kommer inte att skrivas in i köpekontraktet, varför det är viktigt att du som intressent gör alla önskade kontroller och undersökningar av fastigheten innan budgivningen avslutas.
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

7 000 000 kr

Driftkostnader

Kommentar: Då fastigheten är ett lantbruk/näringsfastighet med fler bostadshus och möjlighet till produktion och inkomster - samt att fastigheten under nuvarande ägare endast har använts för fritid och rekreation - kan någon specifik siffra för driftkostnaderna avseende de enskilda boendena ej redovisas.

Taxering

Byggnad: 835 000 kr
Mark: 4 602 000 kr
Totalt: 5 437 000 kr

Taxeringsår: 2014
Taxeringsvärdet är: fastställt
Typkod: 120, Lantbruksenhet bebyggd

Pantbrev

Det finns 7 st pantbrev uttaget om sammanlagt 2 540 000 kr.

Energideklaration

Beskrivning: Då fastigheten endast har använts för fritidsboende under kortare perioder, så behövs ingen Energideklaration.

75 ha gård för en eller två familjer.

Till salu: Hus på 190 m², ALUNDA, Uppsala

ALUNDA, UPPSALA

Till salu, Hus, 7 000 000 kr , 190


Avskilt och lugnt beläget ca 35 km NO om Uppsala Lämplig för en eller två familjer med intresse för odling och djur, jakt och rekreation. Två bostadshus. Mysig gillestuga och jaktstuga vid viltutfodringsplats. Voljär för uppfödning av änder o rapphöns. Viltvatten för ädelfisk och sjöfågel. Gårdsslakteri m. kylrum. Växthus, fruktträdgård och trädgårdsland. Välskötta ekonomibyggnader med stall, fårhus, snickeri, loge och maskinhall m.m. Visas efter överenskommelse !
Fakta om lantbruket

Sammanfattning

Typ: Skog
Inriktning: fritid, hästgård, kött, skog, övrigt
Tomtarea: 738 527 kvm
Totalarea: 738 527 kvm

Utgångspris: 7 000 000 kr
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tomtareauppgift enligt: Lantmäteriet

Allmänt

Län: UPPSALA
Kommun: UPPSALA

Fastighetsbeteckning: Uppsala Skallbyn 2:1 och 3:1

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning: Östhammar Flymyra Ga:1

Inskrivna övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättighet Kraftledning
Nyttjanderätt JAKT
Denna nyttjanderätt har upphört. Säljaren skall tillse att inskrivningen tas bort i samband med försäljningen
Nyttjanderätt BYGGNAD
Denna nyttjanderätt har upphört. Säljaren skall tillse att inskrivningen tas bort i samband med försäljningen

Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

Samfällighet: Uppsala Rasbo Allmänning S:1

Visa mer om bostaden

Fakta om Bostad 1

Sammanfattning

Typ: Småhusbyggnad lantbruk
Rum: 4
Boarea: 110 kvm. Boareauppgift enligt: Taxeringsinformationen
Biarea: 25 kvm

Byggnadsår: 1909

Planlösning

Nedre plan: Kök och två rum samt wc och dusch.
Övre plan: Två rum och hall samt förråd under snedtak.
Källare med pannrum.

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1½ plan med delvis källare
Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp
Uppvärmning: Kombipanna med ved eller el
Stomme: Trä
Fönster: Kopplade fönster

Takbeklädnad: Plåt
Jordat/ojordat: Delvis jordat
Elkablar: Ledningar delvis bytta
Murstock: Murad skorsten

Renoveringar

1980-tal

Taxering

Taxeringsvärde: 347 000 kr

Värdeår: 1929

Fakta om Bostad 2

Sammanfattning

Typ: Småhusbyggnad lantbruk
Rum: 2
Boarea: 80 kvm. Boareauppgift enligt: Mätning saknas
Biarea: 25 kvm

Planlösning

Nedre plan: Entréhall. Ett rum och kök. Stort badrum med wc, dusch och eluppvärmd bastu.
Övre plan: Ett stort öppet rum över hela ytan, med en murstock och kakelugn som enda avgränsning mitt på golvet.

Vedspis i köket samt kakelugn på övre planet.

Byggnadssätt

Byggnadstyp: 1½ plan med källar-del
Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp
Uppvärmning: Direktverkande el
Stomme: Trä
Fasad: Träfasad
Fönster: Enkla fönster

Takbeklädnad: Takpannor
Jordat/ojordat: Delvis jordat
Elkablar: Ledningar bytta
Murstock: Murad skorsten

Renoveringar

2000-tal

Fakta om Gillestuga

Sammanfattning

Namn: Gillestuga
Typ: Övrig
Beskrivning: En gammal karaktärsfull timrad dräng- och "bykstuga" som nyligen har renoverats och iordningställts som gillestuga för fest och samkväm. Nytt tegeltak, Skiffergolv och en stor nymurad eldstad med öppen spis och bakugn / pizzaugn. Sovloft och/eller magasin på övre planet.

Byggnadsår: 1800
Area: 50 kvm

Fakta om Viltslakteri

Sammanfattning

Namn: Viltslakteri
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Nybyggt viltslakteri med travers och skenor för hängmörning. Bänkar för bekväm slakt och styckning. Gjutet golv och kaklade spolbara väggar. 4,8 x 5,7 m golvyta (varav ca 1/4-del utgörs av ett kylrum). 3 m invändig takhöjd. Lös slaktutrustning (Kvarn och såg m.m.) säljs separat enligt överenskommelse.

Area: 30 kvm

Fakta om Jaktkoja

Sammanfattning

Namn: Jaktkoja
Typ: Övrig
Beskrivning: En varmbonad jakt- och vak-koja belägen i en skogsglänta nära en viltutfodringsplats och viltsvinsåtel.
El är indraget för uppvärmning och f.a. belysning av åtelplatsen vid nattjakt.

Fakta om Lider och magasin

Sammanfattning

Namn: Lider och magasin
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: En ekonomilänga med ett flertal bra bodar och lokaler för olika funktioner. Bl.a. ett snickeri. Ett redskapsutrymme med verkstad. Ock ett stall (med låg takhöjd och tre mindre boxar).

Area: 165 kvm

Fakta om Maskinhall

Sammanfattning

Namn: Maskinhall
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: En maskinhall med grusat golv, trästomme och plåttak. Två höga skjutportar.

Area: 65 kvm

Fakta om Ladugård/fårstall

Sammanfattning

Namn: Ladugård/fårstall
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Murad stomme med träbjälklag mot skullen och plåttak. Ca 2,3 m invändig takhöjd. El och vatten är indraget.
F,n används merparten av utrymmet som fårstall med djupströbädd. Delar av ladugården används även som hönshus med gammaldags värp-reden och sittpinnar samt med en stor rastgård utanför.

Area: 200 kvm

Fakta om Loge

Sammanfattning

Namn: Loge
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Logen sitter ihop med ladugården. Golvet är delvis gjutet och delvis i trä. Stommen är i trä och taket av plåt.
Byggnaden inrymmer utrymme för foderhantering, spannmålstork och fickor samt virkesförråd och maskinförvaring.

Area: 315 kvm

Fakta om Voljär för fågeluppfödning

Sammanfattning

Namn: Voljär för fågeluppfödning
Typ: Ekonomibyggnad
Beskrivning: Två voljärer och en hönsgård är uppförda utmed ladugårdens bakre långsida, med nät och under plåttak. Har använts för uppfödning av änder och rapphöns för utsättning.

Area: 120 kvm

Fakta om Två st hobbyväxthus

Sammanfattning

Namn: Två st hobbyväxthus
Typ: Övrig
Beskrivning: 2 st hobbyväxthus om ca 12 kvm per styck.

Area: 12 kvm

Fakta om Rastkoja 1

Sammanfattning

Namn: Rastkoja 1
Typ: Övrig
Beskrivning: En sexsidig rastkoja med öppen eldstad i centrum och sittbänkar utmed väggarna.
Belägen hemma på gården

Fakta om Rastkoja 2

Sammanfattning

Namn: Rastkoja 2
Typ: Övrig
Beskrivning: En rastkoja för fågelskådning och fiske, belägen vid viltvattnets södra strand.

Fastighetsuppgifter

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Jakt

Fastigheten ligger naturskönt i ett mycket viltrikt område och är omgiven av stora sammanhängande skogsområden. Nuvarande ägare har på ett målmedvetet sätt anpassat fastigheten för jakt, fiske och rekreation. genom aktiv viltvård och investeringar i anläggningar och byggnader för jaktutövning. Förutom jakten på fastighetens egen mark, så arrenderar säljaren ytterligare ca 70 ha jaktmark av Rasbo Häradsallmänning, i direkt anslutning till den egna marken.
Köparen övertar jakträtten på den egna marken på tillträdesdagen och under förutsättning av Rasbo Häradsallmännings medgivande, även den arrenderade marken.
Markerna ligger inom Rasbo & Rasbokils ÄlgSkötselOmråde (ÄSO).

Skogsuppgifter

Skog G2: 1 426 m3sk

Skog S2: 512 m3sk

Total volym: 4 757 m3sk

Bonitet: 7 m3sk/ha/år

Planupprättare: Fredrik Svensson

Skogsbruksplan: Se bifogad skogsbruksplan

Inägomark

Enligt taxeringsuppgifterna uppgår arealen åker till 32 ha och betet till 1 ha. I Skogsbruksplanen anges arealen Inägomark (åker och bete tillsammans) till 35,5 ha. Alla stödrätter som hör till fastigheten ingå i denna överlåtelse. Med nuvarande relativt extensiva odling av vall och viltgrödor har stödrätterna genererat ca 85 000 kr per år i s.k. gårdsstöd.
Delar av marken är invallad och utrustad med en pumpanläggning. Dessa marker kan under tidig vår stå under vatten (till glädje och rastplats för flyttfågelsträck på sin väg norrut).

Fiske

På en yta om ca 0,7 ha har anlagts ett trevligt viltvatten. En oas för områdets vilt och för såväl vilda som uppfödda sjöfåglar. En foderautomat lockar änder och annat vilt att stanna och att etablera sig på plats.
Öring är kontinuerligt inplanterade och förberedelser för inplantering av kräftor har även gjorts.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastigheten överlåts i befintligt skick och säljarna kommer att friskrivas från eventuella fel i fastigheten. Därför är det extra noga att du som intressent undersöker fastigheten noga innan du avger något definitivt slutbud.
Någon återgångsklausul eller något förbehåll för köparens besiktning kommer inte att skrivas in i köpekontraktet, varför det är viktigt att du som intressent gör alla önskade kontroller och undersökningar av fastigheten innan budgivningen avslutas.
Övrigt
Ekonomi

Utgångspris

7 000 000 kr

Driftkostnader

Kommentar: Då fastigheten är ett lantbruk/näringsfastighet med fler bostadshus och möjlighet till produktion och inkomster - samt att fastigheten under nuvarande ägare endast har använts för fritid och rekreation - kan någon specifik siffra för driftkostnaderna avseende de enskilda boendena ej redovisas.

Taxering

Byggnad: 835 000 kr
Mark: 4 602 000 kr
Totalt: 5 437 000 kr

Taxeringsår: 2014
Taxeringsvärdet är: fastställt
Typkod: 120, Lantbruksenhet bebyggd

Pantbrev

Det finns 7 st pantbrev uttaget om sammanlagt 2 540 000 kr.

Energideklaration

Beskrivning: Då fastigheten endast har använts för fritidsboende under kortare perioder, så behövs ingen Energideklaration.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Uppsala

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg