1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Västmanlands län
  4. Västerås
  5. A1598594
 
KARTA
Exklusiv hästgård i Västmanland

Till salu: Hus på 80 m², Västerås


Beskrivning

Näs gård är vackert belägen i det Västmanländska landskapet, cirka 6 kilometer från Västerås mest centrala delar.

Näs Gård har en lång och rik historia och dess ursprung sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1300-talet. Runt Fastigheten sträcker sig vidsträckta och öppna fält med insprängda holmar samt sammanhängande skogsmark med löv- och barrskog. Genom Fastighetens höga läge ges en god överblick över det omgivande landskapet, vilket bidrar till dess allmänt goda intryck.

Fastighetens markareal uppgår till cirka 92 Ha. Av markarealen motsvarar cirka 47 Ha åker, 24 Ha betesmark och resterande mark fördelas över skogsimpediment och övrig mark. Den egna marken genererar årligen cirka 500 ton foder.

På Fastigheten är uppfört ett tjugotal byggnader med ett varierat ursprung och utförande. Byggnaderna är centralt samlade inom Fastigheten, och tillfart sker via en nyanlagd, belyst och grusbelagd väg. Corps de Logi härrör från slutet av 1600-talet och är uppförd i Karolinerstil. Nuvarande utseende härrör sannolikt från en om- och tillbyggnad som genomfördes under 1700-talet. Byggnaden har en rektangulär form i våningar jämte en stor oinredd vind. Vindens storlek samt takhöjd möjliggör konvertering till bostadsyta. Byggnadens bostadsyta motsvarar cirka 440 kvm fördelat över ett tiotal rum jämte kök och flera våtutrymmen. Tillhörande flygelbyggnader skapar en tidstypisk gårdsbild och används till boende och till förvaring. Övriga byggnader omfattar tre bostadsbyggnader, två ridhus varav ett med stall och kontorsutrymmen, tre stallbyggnader varav ett med en maskinhall, en stor och vinkelbyggd ladugård med tork och silo, en separat maskinhall, flera förrådshus för maskiner och övrig utrustning samt flera magasin för foder och säd. Det finns i nuläget totalt 54 boxplatser. Inom Fastigheten är även anlagt en ridbana om 5 000 kvm, skrittmaskin samt ridvägar.

Byggnadernas standard bedöms som normal till mycket god för respektive byggnads användning och ursprung. I huvudsak sker uppvärmning av vissa ekonomibyggnader genom jordvärme. Corps de Logi uppvärms via oljepanna. Sammantaget bedöms att Fastighetens markareal och uppförda byggnader tillsammans med det rofulla läget och det Västmanländska landskapets vackra natur skapa förutsättningar för ett mycket attraktivt boende och att bedriva verksamhet i enlighet med den nuvarande. Gårdens historik i kombination med ett rikt innehåll av tidsenliga detaljer, smakfullt utförda renoveringar och moderniseringar, adderar ytterligare värde och atmosfär.

Exklusiv hästgård i Västmanland

Till salu: Hus på 80 m², Västerås

VÄSTERÅS

Till salu, Hus, 38 000 000 kr , 80


Beskrivning

Näs gård är vackert belägen i det Västmanländska landskapet, cirka 6 kilometer från Västerås mest centrala delar.

Näs Gård har en lång och rik historia och dess ursprung sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1300-talet. Runt Fastigheten sträcker sig vidsträckta och öppna fält med insprängda holmar samt sammanhängande skogsmark med löv- och barrskog. Genom Fastighetens höga läge ges en god överblick över det omgivande landskapet, vilket bidrar till dess allmänt goda intryck.

Fastighetens markareal uppgår till cirka 92 Ha. Av markarealen motsvarar cirka 47 Ha åker, 24 Ha betesmark och resterande mark fördelas över skogsimpediment och övrig mark. Den egna marken genererar årligen cirka 500 ton foder.

På Fastigheten är uppfört ett tjugotal byggnader med ett varierat ursprung och utförande. Byggnaderna är centralt samlade inom Fastigheten, och tillfart sker via en nyanlagd, belyst och grusbelagd väg. Corps de Logi härrör från slutet av 1600-talet och är uppförd i Karolinerstil. Nuvarande utseende härrör sannolikt från en om- och tillbyggnad som genomfördes under 1700-talet. Byggnaden har en rektangulär form i våningar jämte en stor oinredd vind. Vindens storlek samt takhöjd möjliggör konvertering till bostadsyta. Byggnadens bostadsyta motsvarar cirka 440 kvm fördelat över ett tiotal rum jämte kök och flera våtutrymmen. Tillhörande flygelbyggnader skapar en tidstypisk gårdsbild och används till boende och till förvaring. Övriga byggnader omfattar tre bostadsbyggnader, två ridhus varav ett med stall och kontorsutrymmen, tre stallbyggnader varav ett med en maskinhall, en stor och vinkelbyggd ladugård med tork och silo, en separat maskinhall, flera förrådshus för maskiner och övrig utrustning samt flera magasin för foder och säd. Det finns i nuläget totalt 54 boxplatser. Inom Fastigheten är även anlagt en ridbana om 5 000 kvm, skrittmaskin samt ridvägar.

Byggnadernas standard bedöms som normal till mycket god för respektive byggnads användning och ursprung. I huvudsak sker uppvärmning av vissa ekonomibyggnader genom jordvärme. Corps de Logi uppvärms via oljepanna. Sammantaget bedöms att Fastighetens markareal och uppförda byggnader tillsammans med det rofulla läget och det Västmanländska landskapets vackra natur skapa förutsättningar för ett mycket attraktivt boende och att bedriva verksamhet i enlighet med den nuvarande. Gårdens historik i kombination med ett rikt innehåll av tidsenliga detaljer, smakfullt utförda renoveringar och moderniseringar, adderar ytterligare värde och atmosfär.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Västerås

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg