1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Gotlands län
  4. Gotland
  5. A1474782
 
KARTA
Ett åkerskifte, 6,14 ha enligt EU ansökan med mycket bra myrjord

Till salu: Äganderätt, Hemse, Gotland


ÅKERMARK I MÄSTERMYR

Ett åkerskifte, 6,14 ha enligt EU ansökan med mycket bra myrjord.
Stödrätter ingår. Säljs genom fastighetsreglering.

Visa mer

Åkermark

Areal enligt EU ansökan 6,14 ha. (Fd region 3).
Bra myrjord, svartmyr. Lämplig för rotfrukter, grönsaker, spannmål, oljeväxter och slåttervall.
Ligger i vall.

Stödrätter ingår motsvarande arealen.
Nuvarande värde på stödrätterna ca 101 euro/st.

Åkermarken kan bli tillgänglig att bruka för en köpare våren 2016.

Övriga lantbruksuppgifter

Försäljning av skiftet sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Handpenning, 10 % av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknadet och resterande senast vid tillträdet. Besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Tillträde efter överenskommelse.

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Försäljningen gäller del av fastighet, skifte 9. Området kan inte bilda en egen fastighet utan måste fastighetsregleras till en av köparen redan ägd jordbruksfastighet. Köparen står för kostnaden gällande lantmäteriförrättning. Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om skiftets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Behov av del i samfälligheter regleras vid lantmäteriförrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i objektbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Spekulanter får själv besöka åkermarken för att undersöka förhållanden gällande marken på fastigheten. Skriftliga prospekt erhålles hos Länsförsäkringars kontor i Visby och Hemse.

Övrigt

Har inget eget taxeringsvärde. Ingår som del i en större fastighet.

Inga pantbrev/inteckningar medföljer.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Ett åkerskifte, 6,14 ha enligt EU ansökan med mycket bra myrjord

Till salu: Äganderätt, Hemse, Gotland

HEMSE, GOTLAND

Till salu, Ospecificerat, 750 000 kr ,


ÅKERMARK I MÄSTERMYR

Ett åkerskifte, 6,14 ha enligt EU ansökan med mycket bra myrjord.
Stödrätter ingår. Säljs genom fastighetsreglering.

Visa mer

Åkermark

Areal enligt EU ansökan 6,14 ha. (Fd region 3).
Bra myrjord, svartmyr. Lämplig för rotfrukter, grönsaker, spannmål, oljeväxter och slåttervall.
Ligger i vall.

Stödrätter ingår motsvarande arealen.
Nuvarande värde på stödrätterna ca 101 euro/st.

Åkermarken kan bli tillgänglig att bruka för en köpare våren 2016.

Övriga lantbruksuppgifter

Försäljning av skiftet sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Handpenning, 10 % av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknadet och resterande senast vid tillträdet. Besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Tillträde efter överenskommelse.

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Försäljningen gäller del av fastighet, skifte 9. Området kan inte bilda en egen fastighet utan måste fastighetsregleras till en av köparen redan ägd jordbruksfastighet. Köparen står för kostnaden gällande lantmäteriförrättning. Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om skiftets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Behov av del i samfälligheter regleras vid lantmäteriförrättningen.

Besiktning och undersökningsplikt. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i objektbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Spekulanter får själv besöka åkermarken för att undersöka förhållanden gällande marken på fastigheten. Skriftliga prospekt erhålles hos Länsförsäkringars kontor i Visby och Hemse.

Övrigt

Har inget eget taxeringsvärde. Ingår som del i en större fastighet.

Inga pantbrev/inteckningar medföljer.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Visa mindre

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Gotland

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg