1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Västra Götalands län
  4. Orust
  5. A1430880
 
KARTA
Avstyckad gård/Gård till salu i Orust - Ellös - Mollösund - Orust

Till salu: Hus, Orust


Interiör

Allmän beskrivning
Fastigheten avser en lantbruksenhet på 6,9 ha, inga byggnader på denna fastighet.

Ett förhandsbesked beviljades 2012-05-24 och gick ut två år senare.
MBN/2011:1291

I ett förhandsbesked bestäms inte någon storlek på mangårdsbyggnaden utan endast om platsen är lämplig att bebygga.

Husritningar behandlas senare när bygglov sökes.

Kopia på förhandsbesked, beslut samt situationsplan finns.

El och tele finns i området. Vatten är planerat att ta via djupborrad brunn på egen fastighet. Avloppet planerat på egen fastighet.

JAKT
Fastigheten är registerad med reg.nr 21-05-007. Egen småviltsjakt, Marken ingår i Orust jaktlag. Kontaktperson finns.

Fastighetsmäklaren informerar
Vår roll som fastighetsmäklare är att objektivt förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna information. Bud som kommer in före kontraktsskrivning måste vi förmedla till säljaren för att låta säljaren fatta alla beslut. Köpet är således inte klart förrän kontraktet är påskrivet. Köpare och säljare har enligt lag rätt att, när uppdraget slutförts, få en skriftlig budhistorik över samtliga angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp.

Fakta

Byggnad

ByggnadstypFörsäljningen avser en obebyggd Lantbruksfastighet

FastighetsbeteckningMorlanda-Bro 1:21

Taxeringsvärde116.000 kr

Taxeringskod110

UpplåtelseformFriköpt

Samfällighet, gemensamhetsanl., servitut mmAndel i samfällighet/GA: Morlanda-Bräcke GA:1, Morlanda-BroS:1-S:4
Morlanda-Bräcke GA:1 avser: Väg, se utdelande handlingar
Morlanda-Bro S:1 avser: Källa
S:2 avser: Gångväg
S:3 avser: Vägar
S:4 avser: Kvarnplats

Last, Officialservitut: Vattentäkt vattenledning avlopp, 14-MOR-2117
Last, Officialservitut: Väg, 14-MOR-2117
Last, Officialservitut: Väg i samfälld vägmark, 14-MOR-2117

Inskrivning, Avtalsservitut kraftledning mm, 22/141

Fastigheten omfattar 69.157 kvm, ca 6.9 ha. Dessa är fördelade på tre skiften.

Mantal 1657/25920

Anläggningsåtgärd - väg 2015-09-08, 1421-1715. Vägsamfällighet bildad 2015 med 22 fastigheter.

Fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet, typkod 120 lantbruksenhet,bebyggd. Denna fastigheten har varit samtaxerad med 3 andra fastigheter men är nu fristående, se handling under dokument. Nytt taxeringsvärde åsätts 2016, se dokument

Ny taxering från2016-02-22 från skatteverket:

Skogsmark 1 ha (24.000 kr)
Impediment 4 ha (14.000 kr)
Åkermark 1 ha (72.000 kr)

Totalt taxeringsvärde blir då 110.000 kr , se handling under dokument
Typkod på förslag är 110, obebyggd lantbruksenhet

Försäljningen avser enbart fastigheten Orust Morlanda-Bro 1:21
Mer information om detta via säljaren och fastighetsmäklaren.

Säljaren kommer att begära ett Särskilt uppskattningsvärde på fastigheten från skattemyndigheten under våren 2016 som överlämnas till köparen. Utfört och klart.

Fiber på väg in i området. Kostnad ca 20.000 kr. Intresseanmälan gjord.

JAKT
Fastigheten är registrerad med reg.nr 21-05-007. Orust Jaktlag jagar i området. Kontaktperson finns.

BIOTOPER
På fastigheten vid bergskanten mot väster finns en nyckelbiotop avseende Ädellövskog, se karta.
Ädellövskogen består främst av äldre ekar. Mer info samt handlingar erhålls via fastighetsmäklaren.

HissNej

EnergideklarationKrävs ej för denna byggnadstyp.

Datum-

Energiprestanda-

Klass-

Driftskostnad

Totalt enligt spec nedanC:a 500 kr/år med - personer i hushållet.

Uppvärmning-

Hushållsel-

Vatten/avlopp-

Sotning-

Väg/samfällighetsavgift-

Renhållning-

Försäkring (exkl. lösöre)500 kr

Övrigt-

Energiförbrukning-

Elleverantör-

Nätleverantör-

Kommentar-

Biotopkarta.pdf

Förhandsbesked.pdf

nyckelbiotop.pdf

Taxering från 2016-07-05.pdf

Äldre_karta.pdf

Området

AllmäntMed kustnära läge ligger denna lantbruksfastighet mellan Ellös och Mollösund.

KommunikationBusstransporter vid asfaltvägen ca 800 m från fastigheten

ParkeringPå fastigheten

NärserviceFinns i Ellös, Varekil samt huvudorten som är Henån.

ÖvrigtFörhandsbesked beviljat 2012.

Vägbeskrivning
Kör till Varekil på Orust, följ väg 178 mot Ellös, följ vägen mot Ellös ca 7 km, tag vänster mot Mollösund, följ vägen ca 2,2 km, tag vänster mot Mollösund/Hälleviksstrand, följ vägen ca 1 km, vid utförsbacken tag vänster in på grusväg (vid Hpl Bro)och följ vägen ca 400 m. Kör förbi ladan. Fastigheten ligger på båda sidorna av vägen. Man ser var stenhagarna går.
Parkera bilen och gå uppför backen så kommer ni fram till den tänkta platsen för mangårdsbyggnaden.

Mäklarringen Svenska AB

Avstyckad gård/Gård till salu i Orust - Ellös - Mollösund - Orust

Till salu: Hus, Orust

ORUST

Till salu, Hus, 625 000 kr ,


Interiör

Allmän beskrivning
Fastigheten avser en lantbruksenhet på 6,9 ha, inga byggnader på denna fastighet.

Ett förhandsbesked beviljades 2012-05-24 och gick ut två år senare.
MBN/2011:1291

I ett förhandsbesked bestäms inte någon storlek på mangårdsbyggnaden utan endast om platsen är lämplig att bebygga.

Husritningar behandlas senare när bygglov sökes.

Kopia på förhandsbesked, beslut samt situationsplan finns.

El och tele finns i området. Vatten är planerat att ta via djupborrad brunn på egen fastighet. Avloppet planerat på egen fastighet.

JAKT
Fastigheten är registerad med reg.nr 21-05-007. Egen småviltsjakt, Marken ingår i Orust jaktlag. Kontaktperson finns.

Fastighetsmäklaren informerar
Vår roll som fastighetsmäklare är att objektivt förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna information. Bud som kommer in före kontraktsskrivning måste vi förmedla till säljaren för att låta säljaren fatta alla beslut. Köpet är således inte klart förrän kontraktet är påskrivet. Köpare och säljare har enligt lag rätt att, när uppdraget slutförts, få en skriftlig budhistorik över samtliga angivna bud med budgivares namn, telefonnummer, tidpunkt för budet och belopp.

Fakta

Byggnad

ByggnadstypFörsäljningen avser en obebyggd Lantbruksfastighet

FastighetsbeteckningMorlanda-Bro 1:21

Taxeringsvärde116.000 kr

Taxeringskod110

UpplåtelseformFriköpt

Samfällighet, gemensamhetsanl., servitut mmAndel i samfällighet/GA: Morlanda-Bräcke GA:1, Morlanda-BroS:1-S:4
Morlanda-Bräcke GA:1 avser: Väg, se utdelande handlingar
Morlanda-Bro S:1 avser: Källa
S:2 avser: Gångväg
S:3 avser: Vägar
S:4 avser: Kvarnplats

Last, Officialservitut: Vattentäkt vattenledning avlopp, 14-MOR-2117
Last, Officialservitut: Väg, 14-MOR-2117
Last, Officialservitut: Väg i samfälld vägmark, 14-MOR-2117

Inskrivning, Avtalsservitut kraftledning mm, 22/141

Fastigheten omfattar 69.157 kvm, ca 6.9 ha. Dessa är fördelade på tre skiften.

Mantal 1657/25920

Anläggningsåtgärd - väg 2015-09-08, 1421-1715. Vägsamfällighet bildad 2015 med 22 fastigheter.

Fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet, typkod 120 lantbruksenhet,bebyggd. Denna fastigheten har varit samtaxerad med 3 andra fastigheter men är nu fristående, se handling under dokument. Nytt taxeringsvärde åsätts 2016, se dokument

Ny taxering från2016-02-22 från skatteverket:

Skogsmark 1 ha (24.000 kr)
Impediment 4 ha (14.000 kr)
Åkermark 1 ha (72.000 kr)

Totalt taxeringsvärde blir då 110.000 kr , se handling under dokument
Typkod på förslag är 110, obebyggd lantbruksenhet

Försäljningen avser enbart fastigheten Orust Morlanda-Bro 1:21
Mer information om detta via säljaren och fastighetsmäklaren.

Säljaren kommer att begära ett Särskilt uppskattningsvärde på fastigheten från skattemyndigheten under våren 2016 som överlämnas till köparen. Utfört och klart.

Fiber på väg in i området. Kostnad ca 20.000 kr. Intresseanmälan gjord.

JAKT
Fastigheten är registrerad med reg.nr 21-05-007. Orust Jaktlag jagar i området. Kontaktperson finns.

BIOTOPER
På fastigheten vid bergskanten mot väster finns en nyckelbiotop avseende Ädellövskog, se karta.
Ädellövskogen består främst av äldre ekar. Mer info samt handlingar erhålls via fastighetsmäklaren.

HissNej

EnergideklarationKrävs ej för denna byggnadstyp.

Datum-

Energiprestanda-

Klass-

Driftskostnad

Totalt enligt spec nedanC:a 500 kr/år med - personer i hushållet.

Uppvärmning-

Hushållsel-

Vatten/avlopp-

Sotning-

Väg/samfällighetsavgift-

Renhållning-

Försäkring (exkl. lösöre)500 kr

Övrigt-

Energiförbrukning-

Elleverantör-

Nätleverantör-

Kommentar-

Biotopkarta.pdf

Förhandsbesked.pdf

nyckelbiotop.pdf

Taxering från 2016-07-05.pdf

Äldre_karta.pdf

Området

AllmäntMed kustnära läge ligger denna lantbruksfastighet mellan Ellös och Mollösund.

KommunikationBusstransporter vid asfaltvägen ca 800 m från fastigheten

ParkeringPå fastigheten

NärserviceFinns i Ellös, Varekil samt huvudorten som är Henån.

ÖvrigtFörhandsbesked beviljat 2012.

Vägbeskrivning
Kör till Varekil på Orust, följ väg 178 mot Ellös, följ vägen mot Ellös ca 7 km, tag vänster mot Mollösund, följ vägen ca 2,2 km, tag vänster mot Mollösund/Hälleviksstrand, följ vägen ca 1 km, vid utförsbacken tag vänster in på grusväg (vid Hpl Bro)och följ vägen ca 400 m. Kör förbi ladan. Fastigheten ligger på båda sidorna av vägen. Man ser var stenhagarna går.
Parkera bilen och gå uppför backen så kommer ni fram till den tänkta platsen för mangårdsbyggnaden.

Mäklarringen Svenska AB

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Orust

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg