1. Start
  2. Till Salu (hus etc)
  3. Skåne län
  4. Båstad
  5. A1223095
 
KARTA
Bostadsfastighet belägen 100 m från havet med 400 m till Centercourten

Till salu: Lokal på 1000 m², Båstad


Beskrivning

I hjärtat av vackra Båstad med 100 meter till havet och 400 meter till Centercourten ligger denna tidstypiska fastighet uppförd 1962. Fastigheten består av två huskroppar om vardera 4 våningsplan och är fördelad på 10 lägenheter och två lokaler, i bottenvåningen en modern kontorslokal och i källarplanet finns den för alla Båstadbor välkända cykelhandeln Svens-cykel. Den totala uthyrda ytan är idag ca 1000 kvm. Fastigheten har två tidstypisk trappuppgångar till lägenheterna, en för vardera huskroppen. Vinden är delvis inredd med två takvåningar, varav en modern.Tvättstuga, torkrum, pannrum och och hyresgästförråd finns i källarplanet.

Tennisvägens förlängning är Strandpromenaden som leder till hamnen, Centercourten, stranden, Hotell Skansen och Pepes Bodega allt bara 400 meter från fastigheten.

Fastigheten

Fastigheten Akvarellen 19 är en hyreshusenhet (typkod 321) med bostäder och lokaler, belägen i Båstads-Östra Karups församling med adress Tennisvägen 29-31, mitt i Båstad, ett stenkast ifrån havet och 400 m från Cetercourten. Fastighetens markareal uppgår till 1060 kvm, lägenhetsarean till 554 kvm och lokalarean till 456 kvm. Obebyggda delar av tomten består till största delen av parkeringsplatser. Taxeringsvärdet uppgår till 6.947.000 kr varav byggnad 5.435.000 kr. På fastigheten finns totalt 8 inteckningar om totalt 4.700.000 kr.

För fastigheten gäller detaljplan "Lyckebacken mm" (1434).

Fastigheten består av två sammanbyggda huskroppar i 4 våningar inklusive vind och källare. Ett av våningsplanen är av souterrängkaraktär. Renoveringar har skett löpande i samband med byte av hyresgäster. Samtliga fönster är utbytta till underhållsfria treglasfönster med aluminiumprofil och även balkonpartierna är av underhållsfri alumninium. En av takvåningarna byggdes 2005, den andra av äldre modell.

Lägenheterna har ytskikt: träparkett i vardagsrum, plastmatta på golv i kök. Väggarna är målade eller tapetserade. Badrummen är av god standard med plastmatta på golv och väggar eller klinker på golvet och kaklade väggar. Kökens skick samt vitvaror är av enklare standard. 8 lägenheter har tillgång till balkong.

Fastigheten är fristående och grundlagd med gjuten betongplatta, grundmur av betonghålsten. Fasaden är av rött tegel och takbeklädnad är tegelpannor. Ventilation via självdrag och uppvärmning via vattenburet radiatorsystem från gaspanna samt luftvärmepump till en av lokalerna.

Finansiell information

Resultaträkning 2014

Hyresintäkter bostader 576.612 kr

Hyresintäkter lokaler 274.248 kr

Nettointäkter 850.860 kr

Drift 252.000 kr

Fastighetsskatt 32.300 kr

Nettokostnader 284.300 kr

Driftnetto 566.560 kr

Övriga externa kostnader 20.843 kr

Kassaflöde 545.717 kr

Försäljningsprocessen

Intressenter inbjuds härmed att på basis av denna Investeringspromemoria lämna indikativa anbud på Fastigheten. De indikativa anbuden utgör grund för en fortsatt förhandling med den eller de anbudsgivare som lämnar de för Uppdragsgivaren mest fördelaktiga anbuden. Förhandlingen kommer att hanteras på individuell basis och inför denna ges möjlighet för Intressenter att få ta del av kompletterande information avseende Fastigheten.

Vid avlämnande av anbud skall följande beaktas;
Sotheby’s är exklusiv rådgivare till Uppdragsgivaren och kommer att hantera transaktionen,
Anbud lämnas till någon av kontaktpersonerna via post eller e-post , alternativt adresseras till Skeppsholmen Sotheby´s International Realty, Köpmansgatan 47, 269 33 Båstad. Indikativa anbud tas emot fortlöpande
Köpeskillingen skall erläggas kontant på tillträdesdagen,
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och dess skick överensstämmer med vad som kan förväntas mot bakgrund, användning samt beskrivning som lämnas i denna Investeringspromemoria,
Den slutlige Intressenten, (”Köparen”), kommer att beredas tillfälle att genomföra en legal, teknisk och finansiell due diligence innan överlåtelseavtal tecknas,
Uppdragsgivaren kommer i avtalet att friskrivas ifrån allt ansvar för faktiska fel och brister i Fastigheten, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel inklusive ansvar för så kallade dolda fel.

Försäljningsprocessens målsättning är att Fastigheten skall säljas till högstbjudande, varför inkomna anbud kan komma att jämföras mot varandra. Uppdragsgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt avseende inkomna anbud och har ingen förpliktelse att acceptera ett erbjudande, oavsett om detta motsvarar det högsta anbudet. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta diskussioner avseende försäljning av Fastigheten.

Kontaktpersoner:

Intresseanmälan eller frågor rörande Fastigheten skall ställas till nedanstående personer:

Göran Heimer - Transaktionsrådgivare

Mobil: 0739-82 80 27

Telefon: 08-545 80 000

E-post: Goran.Heimer@sothebysrealty.se

Joakim Vestergren - Ansvarig Mäklare

Mobil: 0739-82 80 15

Telefon: 0431-711 00

E-post: Joakim.Vestergren@sothebysrealty.se

Philip Pahlett - Fastighetsmäklarassistent

Mobil: 0734-41 28 20

Telefon: 0431-711 00

E-post: philip.pahlett@sothebysrealty.se

Introduktion

Skeppsholmen Sotheby´s International Realty, (”Sotheby’s”), har anlitats av Akvarellen 19 AB i Båstad, (”Uppdragsgivaren”), för att agera exklusiv rådgivare i samband med försäljningen av fastigheten Akvarellen 19, (”Fastigheten”).

Överlåtelsen av Fastigheten sker genom en överlåtelse av aktierna i Akvarellen 19 AB alternativt genom en direkttransaktion av Fastigheten eller genom ett nybildat bolag som vid tiden för överlåtelsen innehar lagfarten på fastigheten. Frågor om Fastigheten skall ställas till någon i denna investeringspromemoria, (”Investeringspromemoria”), angivna kontaktpersoner. Uppdragsgivaren får inte kontaktas utan medgivande ifrån Sotheby’s.

Investeringspromemorians ändamål är att tjäna som underlag för indikativa anbud från Intressenter som vill förvärva Fastigheten. Investeringspromemorian skall betraktas som konfidentiell av mottagaren och denne förbinder sig att enbart använda denna för eget ändamål. Investeringspromemorian får inte kopieras eller delges andra utan skriftligt tillstånd.

Sakuppgifterna har sammanställts på basis av den information som lämnats av Uppdragsgivaren och från andra källor såsom Båstad kommun och lantmäteriet. Sotheby’s och Uppdragsgivaren har som målsättning att ge en så korrekt bild av Fastigheten som möjligt. Intressenter uppmanas emellertid alltid att göra en egen utvärdering och bedömning av alla redovisade uppgifter samt att kontrollera erhållen information innan överlåtelseavtal undertecknas.

Uppdragsgivaren och Sotheby’s friskriver sig ifrån allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i Investeringspromemorian eller annan muntlig eller skriftlig information som tillhandahållits en Intressent till Fastigheten samt de konsekvenser som utnyttjandet av denna information kan ge upphov till.

Bostadsfastighet belägen 100 m från havet med 400 m till Centercourten

Till salu: Lokal på 1000 m², Båstad

BÅSTAD

Till salu, Lokal, , 1000


Beskrivning

I hjärtat av vackra Båstad med 100 meter till havet och 400 meter till Centercourten ligger denna tidstypiska fastighet uppförd 1962. Fastigheten består av två huskroppar om vardera 4 våningsplan och är fördelad på 10 lägenheter och två lokaler, i bottenvåningen en modern kontorslokal och i källarplanet finns den för alla Båstadbor välkända cykelhandeln Svens-cykel. Den totala uthyrda ytan är idag ca 1000 kvm. Fastigheten har två tidstypisk trappuppgångar till lägenheterna, en för vardera huskroppen. Vinden är delvis inredd med två takvåningar, varav en modern.Tvättstuga, torkrum, pannrum och och hyresgästförråd finns i källarplanet.

Tennisvägens förlängning är Strandpromenaden som leder till hamnen, Centercourten, stranden, Hotell Skansen och Pepes Bodega allt bara 400 meter från fastigheten.

Fastigheten

Fastigheten Akvarellen 19 är en hyreshusenhet (typkod 321) med bostäder och lokaler, belägen i Båstads-Östra Karups församling med adress Tennisvägen 29-31, mitt i Båstad, ett stenkast ifrån havet och 400 m från Cetercourten. Fastighetens markareal uppgår till 1060 kvm, lägenhetsarean till 554 kvm och lokalarean till 456 kvm. Obebyggda delar av tomten består till största delen av parkeringsplatser. Taxeringsvärdet uppgår till 6.947.000 kr varav byggnad 5.435.000 kr. På fastigheten finns totalt 8 inteckningar om totalt 4.700.000 kr.

För fastigheten gäller detaljplan "Lyckebacken mm" (1434).

Fastigheten består av två sammanbyggda huskroppar i 4 våningar inklusive vind och källare. Ett av våningsplanen är av souterrängkaraktär. Renoveringar har skett löpande i samband med byte av hyresgäster. Samtliga fönster är utbytta till underhållsfria treglasfönster med aluminiumprofil och även balkonpartierna är av underhållsfri alumninium. En av takvåningarna byggdes 2005, den andra av äldre modell.

Lägenheterna har ytskikt: träparkett i vardagsrum, plastmatta på golv i kök. Väggarna är målade eller tapetserade. Badrummen är av god standard med plastmatta på golv och väggar eller klinker på golvet och kaklade väggar. Kökens skick samt vitvaror är av enklare standard. 8 lägenheter har tillgång till balkong.

Fastigheten är fristående och grundlagd med gjuten betongplatta, grundmur av betonghålsten. Fasaden är av rött tegel och takbeklädnad är tegelpannor. Ventilation via självdrag och uppvärmning via vattenburet radiatorsystem från gaspanna samt luftvärmepump till en av lokalerna.

Finansiell information

Resultaträkning 2014

Hyresintäkter bostader 576.612 kr

Hyresintäkter lokaler 274.248 kr

Nettointäkter 850.860 kr

Drift 252.000 kr

Fastighetsskatt 32.300 kr

Nettokostnader 284.300 kr

Driftnetto 566.560 kr

Övriga externa kostnader 20.843 kr

Kassaflöde 545.717 kr

Försäljningsprocessen

Intressenter inbjuds härmed att på basis av denna Investeringspromemoria lämna indikativa anbud på Fastigheten. De indikativa anbuden utgör grund för en fortsatt förhandling med den eller de anbudsgivare som lämnar de för Uppdragsgivaren mest fördelaktiga anbuden. Förhandlingen kommer att hanteras på individuell basis och inför denna ges möjlighet för Intressenter att få ta del av kompletterande information avseende Fastigheten.

Vid avlämnande av anbud skall följande beaktas;
Sotheby’s är exklusiv rådgivare till Uppdragsgivaren och kommer att hantera transaktionen,
Anbud lämnas till någon av kontaktpersonerna via post eller e-post , alternativt adresseras till Skeppsholmen Sotheby´s International Realty, Köpmansgatan 47, 269 33 Båstad. Indikativa anbud tas emot fortlöpande
Köpeskillingen skall erläggas kontant på tillträdesdagen,
Fastigheten överlåtes i befintligt skick och dess skick överensstämmer med vad som kan förväntas mot bakgrund, användning samt beskrivning som lämnas i denna Investeringspromemoria,
Den slutlige Intressenten, (”Köparen”), kommer att beredas tillfälle att genomföra en legal, teknisk och finansiell due diligence innan överlåtelseavtal tecknas,
Uppdragsgivaren kommer i avtalet att friskrivas ifrån allt ansvar för faktiska fel och brister i Fastigheten, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel inklusive ansvar för så kallade dolda fel.

Försäljningsprocessens målsättning är att Fastigheten skall säljas till högstbjudande, varför inkomna anbud kan komma att jämföras mot varandra. Uppdragsgivaren förbehåller sig fri prövningsrätt avseende inkomna anbud och har ingen förpliktelse att acceptera ett erbjudande, oavsett om detta motsvarar det högsta anbudet. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta diskussioner avseende försäljning av Fastigheten.

Kontaktpersoner:

Intresseanmälan eller frågor rörande Fastigheten skall ställas till nedanstående personer:

Göran Heimer - Transaktionsrådgivare

Mobil: 0739-82 80 27

Telefon: 08-545 80 000

E-post: Goran.Heimer@sothebysrealty.se

Joakim Vestergren - Ansvarig Mäklare

Mobil: 0739-82 80 15

Telefon: 0431-711 00

E-post: Joakim.Vestergren@sothebysrealty.se

Philip Pahlett - Fastighetsmäklarassistent

Mobil: 0734-41 28 20

Telefon: 0431-711 00

E-post: philip.pahlett@sothebysrealty.se

Introduktion

Skeppsholmen Sotheby´s International Realty, (”Sotheby’s”), har anlitats av Akvarellen 19 AB i Båstad, (”Uppdragsgivaren”), för att agera exklusiv rådgivare i samband med försäljningen av fastigheten Akvarellen 19, (”Fastigheten”).

Överlåtelsen av Fastigheten sker genom en överlåtelse av aktierna i Akvarellen 19 AB alternativt genom en direkttransaktion av Fastigheten eller genom ett nybildat bolag som vid tiden för överlåtelsen innehar lagfarten på fastigheten. Frågor om Fastigheten skall ställas till någon i denna investeringspromemoria, (”Investeringspromemoria”), angivna kontaktpersoner. Uppdragsgivaren får inte kontaktas utan medgivande ifrån Sotheby’s.

Investeringspromemorians ändamål är att tjäna som underlag för indikativa anbud från Intressenter som vill förvärva Fastigheten. Investeringspromemorian skall betraktas som konfidentiell av mottagaren och denne förbinder sig att enbart använda denna för eget ändamål. Investeringspromemorian får inte kopieras eller delges andra utan skriftligt tillstånd.

Sakuppgifterna har sammanställts på basis av den information som lämnats av Uppdragsgivaren och från andra källor såsom Båstad kommun och lantmäteriet. Sotheby’s och Uppdragsgivaren har som målsättning att ge en så korrekt bild av Fastigheten som möjligt. Intressenter uppmanas emellertid alltid att göra en egen utvärdering och bedömning av alla redovisade uppgifter samt att kontrollera erhållen information innan överlåtelseavtal undertecknas.

Uppdragsgivaren och Sotheby’s friskriver sig ifrån allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i Investeringspromemorian eller annan muntlig eller skriftlig information som tillhandahållits en Intressent till Fastigheten samt de konsekvenser som utnyttjandet av denna information kan ge upphov till.

Detaljer

Inte upplyst.

Kontakta annonsören

Se fler annonser här: Båstad

Få nya bostäder som denna direkt på mail: Börja bevaka
Support
Blogg